1 Reply Latest reply on Jan 25, 2016 4:46 PM by EstebanC_Intel

  Intel NUC5PPYH WakeOnLAN

  Vima

   I have an Intel NUC5PPYH and not turn over WakeOnLAN from an off state.

   But if I turn off Windows 10 Pro into hibernation WakeOnLAN NUC wake.

   It installed the latest version of the BIOS.

   Is there any solution?

    

   Mám zařízení Intel NUCc5PPYH a nejde zapnout přes WakeOnLAN z vypnutého stavu.
   Pokud ale vypnu Windows 10 Pro do režimu spánku WakeOnLAN NUC probudí.
   Je nainstalována  poslední verze BIOS.

   Existuje nějaké řešení?