4 Replies Latest reply on Jul 30, 2013 4:34 PM by Erick_Freitas

  Cache memory of PCIe Intel i350?

  Erick_Freitas

   Hi,

   How much cache memory has the PCIe Intel i350?

    

   Thanks.