1 Reply Latest reply on Oct 13, 2017 1:16 AM by Stefan3D

    driver win64_154036.4703 te installeren

    emeijers

      De Intel driver Update Utility adviseert om driver win64_154036.4703 te installeren.

      Maar als ik hem installeer dan krijg ik de mededeling  "Deze computer voldoet niet aan de minimale vereisten voor de installatie van de software"

      Maar volgens de beschrijving geschikt voor een Windows 8.1 en Intel HD Graphics 4600.

      Wat gaat fout?

      Clipboard02.jpg