3 Replies Latest reply on Nov 25, 2016 4:38 PM by Intel Corporation

    Jag har "Intel (R) HD Graphics" graphic card OpenGl is version 2,1 Sketchup requires 3,0. Går det att uppdatera via Intel

    Peog

      Finns det uppdatering för mitt Intel(R)HD Graphics cards Open Gl från version 2.1 till version 3.0? Kör Windows 10, 64bit.