I jakten på att skapa patientvärden i hälso- och sjukvård världen över finns det få områden där ny teknik kan få en betydande effekt – och det snabbt. Sårvård är ett område som sällan når rubrikerna men som breder ut sig alltmer hos en åldrande befolkning.

 

Svårigheterna kring sårvård är mångsidiga: Kliniker som specialiserat sig på sårvård är fåtaliga och kostsamma, uppföljning och bedömning av läkningen kan vara subjektiv och evidensbaserat beslutsfattande hålls tillbaka i brist på enhetlig sårinformation. För att ge lite sammanhang så uppskattas 2–4 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten i Europa spenderas på sårvård(1) medan åtminstone 50 procent av arbetstiden för sjuksköterskor inom primärvården ägnas åt att ge sårvård(2).

 

Som tur är kan vi se verklig och meningsfulla innovationer komma från smarta företag som t.ex GPC, ett företag som är baserat i Storbritannien och som kombinerar Intel® RealSense™ 3D-kamerans funktioner med en mobil app. Tidiga resultat pekar på att detta hjälper vården att leverera bättre patientresultat, förbättrad klinikledning och lägre organisationskostnader.

 

RealSense™ möjliggör ett språng framåt i klinisk bedömning nav sår.

Dr Ian Wiles, Medical Director hos GPC, berättar om några av de detaljerade kliniska fördelarna med att använda RealSense™ i samband med sårbehandling: ”Det etablerade antagna systemet för klassificering av trycksår (i fyra stadier) är praktiskt genom att det möjliggör kommunikation mellan kliniker och chefer men det kan tillämpas på ett inkonsekvent sätt. Vi ser att med de nya inbyggda 3D-kamerorna kan alla vårdgivare på ett korrektare sätt bedöma och övervaka ett sår.”

 

”ULNIT är den korrekta mätningen av ett sår med en 3D-kamera – maximal bredd x maximal längd x maximalt djup – observera att detta inte är en volymmätning av vävnadsförlust på grund av sårens komplexa former utan en objektiv, upprepningsbar mätning som kan övervakas noga. 3D-bilden kommer till nytta vid genomgång av fall eller för experter på vävnadens viabilitet men läkningen/försämringen av såret enligt ULNIT är mycket viktigare.”

 

”Det är övervakningen av såret med RealSense™ 3D-kameran som är den kraftfullaste utvecklingen. Efter en inledande bedömning kan behandlingen påbörjas med lokalt överenskomna protokoll och sårets utveckling kan noggrant förutspås medan subjektiva element i de tidigare klassificeringarna elimineras. Varje kliniker som är involverad i sårvård inser att detta är en kraftfull utveckling inom mätning. RealSense™ har möjliggjort ett språng framåt inom klinisk övervakning. Det handlar inte om 3D bara för att använda 3D utan bättre vård med hjälp av 3D.”

 

Mobil enkel registrering ger tryggare beslut

Huw Morgan, Technical Director hos GPC, berättar: ”Vi ville ge ett utökat användningsområde för kliniker som arbetar inom sårvård genom att leverera program som fungerar på flera olika enheter, t.ex. surfplattor, bärbara datorer och mobiltelefoner. När vi dessutom reducerar en del gissningar genom att erbjuda en standardiserad och enhetlig metod för att ta bilder på sår – som gör det möjligt för klinikern att se förändringar i faktorer storlek och färg – förbättras det evidensbaserade beslutsfattandet avsevärt. Dessa två faktorer kommer att leda till bättre resultat för patienterna genom att läkningstiden förkortas och det blir färre komplikationer.”

 

Teamet på GPC använder ny teknologi som finns i 2016 års plattor; Intel® RealSense™ 3D-kameran som har en utmärkt djupavkännande teknik och finns nu i flera olika mobila enheter. Huw förklarar vidare: ”Med RealSense™ kan vi inte bara registrera 3D-data i realtid utan klinikern kan också vrida på och interagera med sårbilden. Detta ger en mycket bättre förståelse, speciellt som såret oftast finns på en plats på kroppen som är kurvig. ”

 

Kombinera 3D-bilder med analytisk expertis

Data är bra men den riktiga utmaningen ligger i att hämta ett analytiskt värde ur den. Så experterna hos GPC använder informationen som samlats in av RealSense™-kameran för att ge specialister inom sårvård en översikt som är enhetlig, både vad gäller synliga förändringar över tid och storlek och färg. Dessutom har GPC utvecklat en algoritm för att på ett korrekt mäta allvarsgraden hos såret och därmed läkningen.

 

Sårvård är bara en tillämpning där appar tillsammans Intel® RealSense™-familjen och djupkameror möjliggör naturligare och mer intuitiv interaktion i lösningar och för hälso- och sjukvård. Det finns det många fler möjligheter, till exempel:

 

  • geststyrning, ansiktsigenkänning och -spårning för användning i säker inloggning
  • videokonferenser där bakgrunden kan tas bort
  • möjligheter att hjälpa till inom empatiska och social-emotionella faktorer genom bedömning av ansiktsuttryck med avkänning av känslor vid återhämtning från stroke
  • spårning av 22 leder i handen kan till exempel hjälpa till under den postoperativa behandlingen efter handoperation.


Det här är några exempel på områden som har diskuterats hittills där den här tekniken skulle kunna tillämpas. Och vi får inte glömma att RealSense™ 3D-kameror finns på många olika bärbara datorer och allt-i-ett-enheter från många leverantörer, vilket är de stora fördelarna med lösningar som t.ex GPC:s sårvårdshantering för vårdgivare världen över.

 

Vill du veta mer?

 

Kontakta Johan Liden på LinkedIn

 

 

(1) Posnett, J., Gottrup, F., Lundgren, H., et al., The resource impact of wounds on health-care providers in Europe. J Wound Care 2009; 18: 4, 154–161.

(2) O’Keeffee, M., Evaluation of a community based wound care programme in an urban area. . Affisch presenterad under: Innovation Education Implementation. (EWMA Conference, Prague) 2006; 127.