Skip navigation

Czech and Slovak

2 Posts authored by: Pavel Svoboda

Pokud by to byla hádanka, měla by snadné řešení. Mikroprocesory pohánějí velkou část zařízení, která každodenně používáme. Sestávají z tranzistorů, základních stavebních kamenů digitálního věku. Cena těchto zařízení se v posledních letech dramaticky snížila, zároveň vzrostl jejich výkon a energetická úspornost. Také díky tomu se staly neodmyslitelnou součástí našich životů, ať už jde o chytré telefony, hodinky nebo automobily, ze kterých se staly pojízdné počítače.

 

Předešlé řádky asi nejsou pro nikoho z vás až  tak velkým překvapením, víte ale, díky čemu se tohle všechno stalo realitou? Ano, stojí za tím tzv. „Mooreův zákon“. Spoluzakladatel společnosti Intel Gordon Moore si už tři roky před jejím vznikem povšiml, že počet tranzistorů v čipu se bude geometrickou řadou zvyšovat. Asi sotva tehdy v roce 1965 tušil, že přišel s revoluční myšlenkou, která vstoupí do historie a bude motorem zcela zásadní technologické změny v následujícím půlstoletí. S padesátým výročím jsme se zeptali několika českých osobností, co pro ně Mooreův zákon znamená a jak vidí jeho osud v budoucích letech. Zajímavé postřehy a predikce vám přiblíží spisovatel a publicista Ondřej Neff, publicista a popularizátor vědy Petr Koubský, rapper a výtvarník Vladimír 518 a Pavel Kubů (odborník na zdravotnictví, dříve Intel).

 

 

Stále je pro vás těžké si představit, s jak malými rozměry dnešní technika operuje nebo jak rychlé bylo tempo jejího vývoje v posledních desetiletích? Máme tu pro vás srovnání s příklady z běžného života. Kdyby kupříkladu tranzistory v chytrých telefonech s procesory Intel Atom zůstaly velké jako v prvním CPU Intel 4004 z roku 1971, byl by jen mikroprocesor takového zařízení velký jako parkovací místo. A víceméně opačná situace: současné čipy bychom museli zvětšit na velikost rodinného domu, abychom mohli jednotlivé tranzistory vidět pouhým okem. A jak by to vypadalo, kdyby se veškerá technika zmenšovala dle tempa udávaného Mooreovým zákonem? Například auta by byla velká jako mravenci. Spoustu dalších příkladů naleznete v přehledné infografice k padesátému výročí Mooreova zákona.


FunFacts.JPG

 

Všudypřítomný duch inovace živený Mooreovým zákonem inspiruje lidi po celém světě.  Jde o mladé tvůrce, inovátory, nadšené vynálezce, vědce nebo lékaře, ti všichni nás budou i nadále oslňovat novými nápady a průlomovými objevy, které si dnes nedokážeme ani představit.

Romantika na dovolené ano, ale jedině s počítačem a internetem! Průzkum společnosti Intel v České republice a na Slovensku zkoumal, jak technologie ovlivňují chování uživatelů mobilních počítačových zařízení na dovolené.

 

Dvě třetiny uživatelů mobilních počítačů si berou s sebou svoje přístroje na dovolenou. Většina uživatelů si již nedovede představit, že by svou dovolenou prožila bez internetu a vymožeností, které jim jejich přístroje s přístupem k internetu poskytují. Potvrdil to průzkum[1] společnosti Intel, který mezi více než dvanácti sty uživateli tabletů, notebooků a zařízeních „dva v jednom“ [2] v České republice a na Slovensku zkoumal, do jaké míry ovlivňují technologie jejich způsob trávení volných letních dnů.

 

Z průzkumu vyplývá, že dny, kdy se lidé na dovolené zcela odstřihli od každodenní rutiny, jsou definitivně pryč. Stále více z nich touží sdílet své zážitky a zkušenosti v reálném čase a využívat technologie pro svoji zábavu a komunikaci. S mobilním počítačovým zařízením jsou schopni prožít svou dovolenou aktivněji a informovaněji. Samotné chytré mobilní telefony již řadě lidí na dovolené nestačí.

 

800 (7).jpg

 

Více než polovina pracuje i na pláži

Z hlediska reálné mobility nejlépe vycházejí  tablety, které si s sebou na cesty bere čtyři z pěti jejich majitelů (80 %). Obdobně je to u zařízení „dva v jednom“, s sebou je vozí 69 % jejich majitelů. Jako nejméně mobilní z průzkumu společnosti Intel vycházejí notebooky, které cestují přibližně s každým druhým majitelem (53 %).

 

Do mužské preference zařízení vyznačujících se solidním výkonem, jako jsou zařízení „dva v jednom“ a notebooky, se promítá, že muži i na dovolené zůstávají v intenzivnějším kontaktu se svou prací. I ve dnech zasloužilého oddychu u vody či na horách pracuje 62 % mužů, z toho polovina (31 %) uvedla, že velmi často či často. Podíl alespoň občas pracujících žen je nižší, ale i tak nadpoloviční (51,4 %).

 

Psychologové ale varují, že počítač by měl na dovolené sloužit jen k poučení či zábavě, nikoli k práci: Aby si člověk odpočinul a vyčistil hlavu, musí odpočívat nerušeně alespoň dva týdny. I pouhé kontrolování mailů neumožní řádně zrelaxovat, pracovní programy a aplikace je proto lepší na dovolené vůbec neotevírat.

 

Pro ženy jsou nejdůležitější charakteristiky mobilních zařízení jejich váha a pohodlné ovládaní, například proto, aby mohly být po sociálních sítích v kontaktu se svou rodinou a přáteli či fotit a natáčet videa, což jsou dvě dovolenkové činnosti, které oslovené generace digitalizovaných žen preferují významněji než muži.

 

Právě udržování kontaktu s rodinou a příteli doma přes e-mail či sociální sítě je vůbec nejčastější činností/rolí, pro kterou se hodí mít počítač na dovolené sebou, týká se 86 % dotázaných, následuje sledování oblíbených webů (77 %), zprostředkování zábavy pro členy rodiny či přátele na cestě (73 %) a sledování filmů a multimédií (69 %). Nadpoloviční počet cestovatelů s počítačem fotí a natáčí videa (58 %) a hraje na něm hry (54%), 37 % je využívá pro úpravu fotek a stříhání videí.


int_brand_756_girls_on_trainplatform_small.jpg

 

Počítače na dovolené vzbuzují emoce - pocity štěstí, bezpečí, obavy ze ztráty či naopak stesk z jeho absence

Rozhodnutí, jestli na dovolenou vyrazíme s mobilním počítačovým zařízením, nebo bez něj, představuje i určitý nápor na naše emoce. S mobilním počítačem v zavazadle či rukách se bezmála čtvrtina českých rekreantů cítí bezpečnější (23,5 %) a necelá třetina dokonce šťastnější (30,3 %), než když ho nechá doma. Nejvíce emocí počítač vzbuzuje u cestovatelů ve věku 18 až 29 let (31 % pociťuje bezpečí, 36,5 % štěstí), současně se tato skupina nejvíce bojí, že jim počítač někdo ukradne anebo ho někde zapomenou (41 %).

 

Pokud už vyrazíme na dovolenou bez počítačového zařízení, polovině lidí (49,9 %) se po něm stýská. Největší stesk podle výsledků průzkumu možná poněkud překvapivě pociťují respondenti z nejstarší věkové skupiny padesátníků (55,1 %). Emoce spojené s používáním mobilních počítačů na dovolené jsou zajímavě rozprostřené mezi odlišné věkové skupiny a téměř nikoho nenechávají chladným. Pouze zhruba třetina lidí (35,5 %) v dotazování uvedla, že přítomnost či nepřítomnost počítače na dovolené se u ní nepojí s žádnou emocí.

 


[1] Průzkum pro společnost Intel realizovala metodou CAWI agentura Nielsen Admosphere v červenci 2015. Dotazník zodpovědělo 809 respondentů z ČR a 410 ze SR ve věku 18 až 60 let, kteří používají mobilní počítačové zařízení tablet, notebook, zařízení „dva v jednom“.

[2] Chytré mobilní telefony a další zařízení s přístupem k internetu nebyly do průzkumu zahrnuty.