Skip navigation
1 2 3 4 Previous Next

Czech and Slovak

58 Posts authored by: Intel News

Využívat svůj vlastní počítač či tablet i pro pracovní účely v roce 2016 mohli v České republice zaměstnanci pouhého zlomku firem a výrazný zlom dle průzkumu společnosti Intel nenastane ani v příštím roce. 80 % českých firem se staví proti trendu BYOD a neplánuje změnu.

 

Snadnější možnost úniku dat, bezpečnostní incidenty a komplikovanější správa počítačů - to jsou hlavní hrozby, které čtyřem pětinám českým firem brání v tom, aby více využívaly soukromá počítačová zařízení pro pracovní účely. Zaměstnavatelé jsou při zavádění konceptu BYOD (Bring your own device) nadále obezřetní a trend využívání soukromých počítačových zařízení se středním a velkým firmám v ČR stále spíše vyhýbá: podporuje jej pouhých 7 % firem. Další 3 % firem s BYOD sympatizuje a chtějí trend podpořit v horizontu příštího roku, dalších 10 % firem zaujalo vyčkávací pozici a doposud se nerozhodlo. Data o konzervativním přístupu českých firem v oblasti BYOD přinesl průzkum společnosti Intel zorganizovaný mezi 150 firmami v České republice[1].

 

„České firmy z kategorie nad sto zaměstnanců i po třech letech, kdy se mluví o využívání svého vlastního zařízení na pracovišti, důkladně zvažují všechna pro a proti, které by jim BYOD přineslo. Co se ale týče využívání mobilních počítačů typu notebook či tablet, převládá dlouhodobá nedůvěra, podle ředitelů IT celá řada soukromých zařízení zaměstnanců stále nesplňuje požadavky na firemní bezpečnost a správu IT,“ říká Pavel Svoboda, marketing a PR manažer společnosti Intel.

 

CIOs  se obávají narušení firemní bezpečnosti

Mezi hlavní důvody, proč je zapojení zaměstnaneckých počítačů ze strany českých IT profesionálů přijímáno obezřetněji, patří otázky firemní bezpečnosti. „Koncept BYOD je nepochybně zásahem do firemní infrastruktury a manažeři firemního IT v něm vidí riziko pro jednotné bezpečnostní standardy firem,“ uvádí Pavel Svoboda.

 

Největší obavy u firemních správců IT vzbuzuje možnost snadnějšího úniku firemních dat (stupeň 8,23 z celkem 10bodové škály) společně s bezpečnostními incidenty (8,17). Velké otazníky mají CIOs také v souvislosti s komplikovanější správou IT (7,34) a servisem. I poměrně běžné úkony, jako je aktualizace a správa softwaru, případně oprava notebooku či tabletu, se mohou stát velkou výzvou pro chod firmy a efektivitu zaměstnance. Otázky typu, zda by v případě poruchy šel do běžného servisu a zaměstnanec ho neměl řadu dní k dispozici, u IT manažerů vzbuzují velkou nejistotu. Delší lhůta oprav je proto považována za další reálné riziko konceptu BYOD (6,45). Všechna rizika, která s sebou BYOD nese, je potřeba řešit předem při jasném nastavení pravidel hry ve firemních směrnicích. Celý proces není silnou stránkou firem soudě podle toho, že přípravu relevantních směrnic považují manažeři podnikového IT spíše za problém (5,86).

 

S ještě větší nedůvěrou pohlížejí na to, že BYOD přinese zaměstnancům možnost častěji na soukromých zařízeních vyřizovat soukromé záležitosti (6,75). V mobilnějším světě, který zavádění BYOD umožňuje, zaměstnanci mohou sami rozhodovat o tom, jakým způsobem skloubí práci a soukromí, naopak od nich vyžaduje větší zodpovědnost, že těmto požadavkům dostojí.

Naopak největší možný přínos zavádění BYOD do firem respondenti z řad manažerů IT v průzkumu společnosti Intel vidí ve větší spokojeností zaměstnanců (4,49), úsporách firemních nákladů za nákup počítačů (4,23) a větší produktivitě zaměstnanců, jejichž výkon umocňuje důvěrná obeznámenost s prostředím počítače a jeho aplikacemi (3,93).[1] V průzkumu, který pro společnost Intel realizovala v roce 2016 formou telefonického dotazování výzkumná agentura Nielsen Admosphere, odpovídalo celkem 150 respondentů v pozici CIO - vedoucí oddělení informačních technologií - z českých firem velikosti nad 100 zaměstnanců.

Meetingy začínají v průměru o sedm minut později, prodlevám zabrání řešení Intel Unite.

Jistě to znáte – na firemní meetingy je obvykle málo času a často dochází k problémům s jejich zahájením. Obzvlášť pokud je nutné cokoli prezentovat na obrazovce a navíc ve více lidech, kteří například ani nejsou ve stejné místnosti či dokonce zemi.

Intel Unite řeší problém firemní spolupráce pomocí sdílené obrazovky rychle a jednoduše, takže po prvním nastavení už vždy dochází k okamžitému spuštění bez nutnost připojování kabelů, přepínání kanálů nebo řešení dalších složitostí, které pouze ubírají čas.

 

unite.JPG

Chytřejší konferenční místnosti

Řešení Intel Unite je připraveno přímo pro konferenční místnosti ideálně ve spojení s velkým displejem nebo projektorem. Základem celé technologie je miniaturní počítač, který v sobě integruje pokročilé procesory Intel Core i5 nebo Core i7 s podporou vPro.

 

Vybírat lze z několika druhů podle potřeby a nároků, kromě Intel NUC je v nabídce například HP EliteDesk řady 800 G1, Lenovo ThinkCentre M93p Tiny nebo Dell OptiPlex 7040.

 

Jeden z těchto počítačů se přímo kabelem propojí s obrazovkou nebo projektorem a po snadném nastavení už do konfigurace není nutné zasahovat. Systém Intel Unite podporuje obsluhu až osmi monitorů nebo projektorů v jedné místnosti. Představte si tento počítač jako miniaturní a zcela úsporný server, který řeší bezdrátové propojení a spolupráci všech lidí v dané konferenční místnosti i mimo ní.

 

Pro Windows, Mac a iOS

 

Ať už se jedná o notebook obchodníka s operačním systémem Windows nebo marketingového ředitele, který používá Mac či designéra s iPadem, pro každý druh zařízení lze nainstalovat klientskou aplikaci Intel Unite.

 

Aplikace umožňuje snadné a především rychlé spojení a připojení k obrazovce, aniž by bylo nutné cokoli zapojovat, přenastavovat a podobně. Obraz do projektoru nebo velkého monitoru v konferenční místnosti může vysílat jeden uživatel, nebo také až čtyři uživatelé najednou.

 

Každý uživatel si navíc může detailně u sebe nechat zobrazit konkrétní sdílenou obrazovku jiného uživatele. To se hodí například při konferenčních hovorech, kdy účastník není přítomen na místě. Do obrazovky mohou uživatelé dělat poznámky v reálném čase, u dotykových zařízení třeba i prstem snadno zvýrazňovat danou oblast a podobně. Toto řešení přitom není pouze o sdílení obrazovky, ale také podporuje rychlou výměnu dokumentů a souborů mezi uživateli.

 

S Intel Unite je jedno, že je některý z uživatelů na druhé straně planety, stačí mu k tomu internet a šestimístný PIN pro připojení do dané porady. Intel samozřejmě myslel i na vysoké zabezpečení, takže veškerý přenos dat je šifrovaný (SSL, 256-bit).

 

kabely.JPG

 

 

Zbavte se kabelů, efektivní spolupráce ve firmě je klíčová

Nutností dnešní doby je schopnost rychle se přizpůsobovat vývoji trhu a inovovat. Spolupráce lidí ve firmě tak musí být stále efektivnější a je nutné minimalizovat všechny možné překážky a zpomalení.

Pro firmu jakékoli velikosti je tak důležité, aby případné problémy s komunikací a spoluprací zaměstnanců byly vyřešené moderními a chytrými technologiemi, jejichž nasazení se projeví ve vyšší produktivitě.

Nebezpečí úniku dat hrozí v podnicích na mnoha úrovních, Intel proto vyvinul pokročilou technologii ověřování identity Authenticate.

Jedním z nejslabších článků firemní bezpečnosti je a vždy bude samotný člověk a jeho přístup k danému počítači. V počítači mohou být citlivá data, nebo lze přes tento počítač získat přístup do sítě a dalších zdrojů dat ve firmě.

Starý koncept v podobě hesla proto přestává stačit – hackeři a útočníci mají k dispozici stále lepší a pokročilejší nástroje. Je tak nutné zvyšovat komplikovanost hesel po stránce délky i druhu znaků, což zase přináší problém s tím, si je snadno zapamatovat. Jak z toho ven?

Vícefaktorové ověřování

Dle průzkumu mezi českými CIO vyplynulo, že více než polovina dotazovaných firem používá na firemních počítačích pouze jeden stupeň ověření – obvykle heslo. To je v dnešní době samozřejmě značně nebezpečné, protože firemní data jsou obvykle to nejcennější, co firma má.

authenticate_60sec_1080 0173.jpg

Řešení je používat vícefaktorové ověření, které se skládá z několika rozdílných technologií, jež se ideálně doplňují a dohromady tak tvoří ucelené vysoce pokročilé zabezpečení přístupu.

Díky tomu má případný útočník velmi ztíženou možnost prolomení ověřovacího zabezpečení. A že se z pohledu cíle útočníků nejedná o žádnou výjimku, svědčí i fakt, že v minulém roce byla polovina incidentů zahrnující krádež dat způsobena právě pomocí ukradených přístupových údajů a hesel.

Pouhá biometrie nestačí

Čtečky otisku prstu jsou sice stále populárnější a dnes už se s nimi lze běžně setkat i v mobilních telefonech, ale neřeší vše. Biometrický systém lze rovněž obejít – otisk prstu lze získat, zrekonstruovat pomocí speciálního materiálu a obejít tak většinu čteček. Podobně to platí například pro obličej snímaný pomocí klasické kamery.

3D kamera Intel RealSense je schopná odolat i takovému podvodu, protože dokáže rozpoznat i živost obličeje a zda se skutečně jedná o živého člověka. Biometrie má ale hlavní omezení – nelze ji změnit. Náš otisk prstu nebo obličej je stále stejný. Proto je biometrie z pohledu pokročilého zabezpečení ve firmách pouze doplňkový systém.

Intel Authenticate a zabezpečení vše v jednom

V pojetí Intelu heslo nebo PIN tvoří jednu část zabezpečení a doplňuje je biometrie (prst, obličej). Současná nejvyspělejší technologie Intel Authenticate pracuje s třífaktorovým ověřováním identity, kdy se ke zmíněnému heslu nebo pinu (co uživatel „zná“) a biometrii (co uživatel „je“), přidává ještě dodatečná detekce blízkosti mobilního zařízení (co uživatel „má“).

Vše je navíc vytvořené v rámci moderních procesorů Intel Core vPro s architekturou Skylake šesté generace, takže samotné ověření probíhá na úrovni hardwaru. To má další stupeň výhody v oblasti zabezpečení, protože data nejsou uložená na disku a v operačním systému.

Investice do zabezpečení jsou stále důležitější

 

Útoky na firemní infrastrukturu jsou stále častější, sofistikovanější a jak je obvyklé, útočníci často používají cestu nejmenšího odporu. V mnoha případech je to právě přes získání přihlašovacích údajů uživatelů.

 

Podle výzkumu v rámci 250 firem s velikostí nad 150 zaměstnanců v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, se více než polovina z nich chystá zvýšit investice v oblasti zabezpečení firemního prostředí v nejbližších dvou letech. Chutí investovat do firemní bezpečnosti tak české firmy převyšují svou středovropskou konkurenci.  Právě tak české firmy vynikají tím, že uvádějí nejvyšší připravenost řešit úroky kyberzločinu: zatímco existenci krizového scénáře pro tyto případy hlásí 84 % oslovených firem z ČR.

Technologie Movidius pomůže společnosti Intel nabídnout řešení pro počítačové vidění a pro hluboké učení strojů od koncových zařízení po cloud. Těžit z něj budou například drony, roboti, náhlavní sady pro virtuální realitu a další novinky.

 

Vstupujeme do doby, v níž zařízení musejí být chytrá a připojená k internetu. Je-li zařízení schopné reagovat na okolní prostředí, nabízejí se zcela nová a naprosto neočekávaná řešení v podstatě sama.

 

V rámci své vize a strategie RealSense™ jsme kromě samotné tvorby klíčových technologií provedli také akvizice některých z nich, abychom si zajistili silné postavení v oblasti počítačového vidění a percepční výpočetní techniky.

 

Jednoduše řečeno, pomocí počítačového vidění dokáží stroje vizuálně zpracovávat své okolí a díky tomu jej dokáží také pochopit. Kamery slouží jako „oči“ konkrétního zařízení, procesor představuje „mozek“ a procesor zpracovávající „zrakový vjem“ strojů je obdobou „části mozkové kůry, která zajišťuje vidění“. Integrováním těchto prvků počítačové vidění umožňuje navigaci a mapování, vyhýbání se kolizím, sledování, rozpoznání předmětů, inspekční analýzu a další využití. Vždy jde o funkce, které se ukazují jako velice atraktivní pro nové trhy.

 

Solution-Slide-MT_FINAL-768x432.jpg

 

S nástupem kamer RealSense™, které dokáží rozpoznat hloubku, jsme přinesli skutečně revoluční technologii umožňující zařízením vidět svět ve třech rozměrech. Abychom možnosti této technologie posílili, dokončili jsme několik akvizic v oblasti strojového učení, hlubokého učení a kognitivní výpočetní techniky. S jejich pomocí budeme schopni vytvořit škálu funkcí, které otevřou zcela nový svět možností: od poznávání předmětů, přes rozpoznávání scén, ověřování totožnosti, sledování až po navigaci. Zařízení jsou stále chytřejší a decentralizovanější, specifické atributy SoC (System on a Chip) tedy budou hrát významnou roli v poskytování obdoby lidského vidění přibližně padesáti miliardám zařízení, které by dle odhadů měly být do roku 2020 připojeny k internetu.

 

Z tohoto důvodu jsem rád, že mohu oznámit probíhající akvizici společnosti Movidius*. Intel díky ní získá energeticky úsporné, vysoce výkonné SoC platformy pro urychlení aplikací s počítačovým viděním. Vedle toho tato akvizice přinese algoritmy optimalizované pro hluboké učení, zpracování dat, navigaci, mapování i přirozené interakce a také bohaté zkušenosti v oblasti počítačového vidění integrovaného do oblečení a strojové inteligence. Technologie vyvinutá společností Movidius optimalizuje a posiluje funkce kamer RealSense™ a rozšiřuje škálu jejich praktického využití.

 

Vidíme obrovský potenciál pro to, aby Movidius urychlil naše iniciativy v oblastech nových a vznikajících technologií. Schopnost sledovat, řídit, mapovat a poznávat scény i objekty za použití vysoce výkonných a energeticky úsporných SoC od společnosti Movidius otevírá možnosti v oblastech, kde klíčové elementy představují teplo, výdrž na baterie a velikost přístroje. Zejména budeme usilovat o aplikaci této technologie v oblasti rozšířené, virtuální a propojené reality (AR/VR/MR), v dronech, robotech, bezpečnostních kamerách a dalších zařízeních. Špičková rodina SoC pro počítačové vidění, kterou Movidius vyvinul, doplní naši nabídku využití RealSense™ a také rozšíří naše IP i produktové portfolio.

 

Počítačové vidění bude pro oblast IT revoluční a Intel stojí v čele této iniciativy. Pomáhá mu k tomu jeho vlastní technologie RealSense™ a nyní i připravovaná akvizice společnosti Movidius, díky které bude možné nabízet komplexní balík řešení pro percepční výpočetní techniku.

 

Josh Walden je senior viceprezident a generální manažer New Technology Group společnosti Intel.

NOVINKY

 • Necelé dvě třetiny českých velkých a středních firem navýší investice do bezpečnosti, svou vůlí dále investovat do Češi převyšují svou středoevropskou konkurenci.
 • Čeští IT manažeři přitom hodnotí bezpečnost svých firemních sítí jako bezpečnější než jejich kolegové z Maďarska, Polska a Rumunska.
 • Právě tak české firmy vynikají tím, že uvádějí nejvyšší připravenost řešit úroky kyberzločinu: existenci krizového scénáře pro tyto situace hlásí 84 % oslovených firem z ČR.
 • Výsledky průzkumu v oblasti firemní bezpečnosti mezi 250 středoevropskými firmami prezentovala společnost Intel.
 • Více než polovina českých firem ověřuje identitu uživatele jen zadáním hesla. Odborníci považují tuto metodu za tu nejméně dokonalou a doporučují přidat ještě minimálně jednu vrstvu ověření.

 

Šedesát procent českých firem z kategorie velkých a středních plánuje v nejbližších dvou letech navyšovat investice do bezpečnosti vlastního firemního prostředí. Zbylých čtyřicet procent předpokládá, že investice do firemní bezpečnosti zůstanou na stejné úrovní, snižovat je nechce žádná z oslovených firem. Potvrzují to výsledky telefonického dotazování, které realizovala společnost Intel mezi IT řediteli 250 firem[1] velikosti nad 150 zaměstnanců v České republice, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. Chutí investovat do firemní bezpečnosti české firmy převyšují svou středovropskou konkurenci, ačkoli úroveň IT bezpečnosti v českých firmách v regionálním srovnání je v tomto srovnání nejvyšší.

 

Právě tak české firmy vynikají tím, že uvádějí nejvyšší připravenost řešit úroky kyberzločinu: zatímco existenci krizového scénáře pro tyto případy hlásí 84 % oslovených firem z ČR, v Rumunsku je to 72 % a v Madarsku a Polsku pouhých 60 % firem. „Už není na místě se ptát, jestli přijde nějaký kyberútok, ale spíše kdy přijde. Existence plánu pro tyto případy, který poskytne ochranu klíčovým oblastem firemního IT, bude minimalizovat případné ztráty a zajistí rychlé obnovení kritických funkcí systému, se proto ukazuje jako naprosto nezbytná,“ komentuje výsledek Petr Ulvr, obchodní manažer společnosti Intel.

 

infografika_fin.jpg

 

„Ve srovnání se svými kolegy z dalších tří středoevropských zemí češti IT manažeři hodnotí bezpečnost své firemní sítě s největší mírou sebevědomí. Na desetibodové škále bezpečnosti firemní sítě jsou české firmy na stupní 8,14 nejblíže neprolomitelnému maximu. Následují firmy rumunské (7,74), polské (7,71) a maďarské (7,13),“ rozvádí klíčová zjištění průzkumu Petr Ulvr.

 

Vysoké sebevědomí ohledně firemní bezpečnosti ovšem neznamená, že nedochází k jejímu narušení prostřednictvím incidentů, jejichž výsledkem je nezřídka ztráta firemních dat: podle dotazování muselo v uplynulých šesti měsících řešit bezpečnostní incident 36 % oslovených českých firem. Celkem 2 % utrpěly ztrátu dat, což je mírně pod středoevropským průměrem.

 

Více než polovina českých firem nedostatečně ověřuje identitu uživatelů

Převažují ve středoevropských firmách inovativní metody ověřování identity uživatelů, anebo stále ještě vítězí zastaralé metody z uplynulých desetiletí? Tato otázka má obzvláštní důležitost v tváří tvář takovým jevům, jakými jsou masivní přechod na cloud, další růst mobility a bezprecedentní růst propojených průmyslových a komunikačních zařízení.

 

Společnosti mohou disponovat vyspělými metodami přístupu k zdrojům a datům a přitom zapomínat na ten zjevně nejslabší článek v systému bezpečnosti, kterým jsou lidé a jejich činnost. O neadekvátní ochraně koncových zařízení svědčí výsledek, že 54 %, tedy více než polovina dotazovaných CIOs v Česku uvedla, že výhradní metodou ověření identity na firemních počítačích je pouze jedna, a to ještě ta nejméně dokonalá metoda: zadání uživatelského hesla.

 

Z pohledu odborníků je tento způsob ověřování nedostatečný a nese s sebou značná bezpečnostní rizika. Více než polovina bezpečnostních incidentů spojených se ztrátou dat byla v roce 2015 způsobena zneužitím či krádeží přístupových údajů a hesel uživatelů[2]. „Aby bylo ověření bezpečné, doporučujeme vedle hesla zadávat minimálně ještě další metodu autentifikace uživatele, což podle výsledků průzkumu ve své praxi vyžaduje jen 44 % českých firem,“ uvádí Petr Ulvr ze společnosti Intel.

 

Nejbezpečnější? Tři stupně ověření a data mimo operační systém.

Většina respondentů středoevropského průzkumu (52 %) je přesvědčena, že nejbezpečnější je metoda biometrického ověření. Odborníci na bezpečnost ovšem upozorňují, že i biometrická data mohou být snadno zneužita.

 

„Použití biometrie jako jediného prvku identifikace není bezpečné. Získat biometrické údaje, např. otisk prstu nebo fotografie tváře, je mnohem jednodušší než zjistit heslo uživatele. Heslo je možné narozdíl od biometrie změnit. Získané biometrické údaje je možné u běžných zařízení použít k neoprávněnému přístupu.  Vždy doporučujeme kombinovat biometrii s dalším identifikačním prvkem, biometrická data ukládat na chráněné úložiště a ověřovat pravost biometrických údajů - například živost tváře pomocí Intel RealSense™ 3D technologie,“ uvádí Milan Pašek, výkonný ředitel společnosti Quantasoft, zabývající se biometrií, počítačovým viděním a umělou inteligencí.

 

S biometrií pracuje i v současnosti nejvyspělejší řešení v oblasti ověřování identity Intel Authenticate, technologie třístupňového ověřování s podporou hardwaru. Intel Authenticate umožňuje bezpečné přihlášení k počítačům a firemním sítím na základě tří identifikačních faktorů: „něčeho, co uživatel zná“ (PIN kód), „něčeho, co uživatel má“ (mobilní zařízení uživatele) a konečně „něčeho, co uživatel je“ (biometrie).

 

Koncept postavený na šesté generaci procesorů Intel Core vPro posouvá bezpečnost koncových uživatelů na vyšší úroveň tím, že jejich identifikační data uchovává výhradně na úrovni hardwaru, aniž by jakkoli přišla do kontaktu s operačním systémem. Administrátoři mohou flexibilně pracovat s procesem ověřování identity v rámci firmy tím, že podle potřeby přidávají či mění úrovně ověření individuálních uživatelů.

 

Další náklady? Specialisté na kybernetickou bezpečnost

Nejenom středoevropské firmy budou muset řešit problém nedostatku odborníků na kybernetickou bezpečnost, po nichž roste poptávka podstatně rychleji než tempo, jímž na trhu práce přibývají kvalifikovaní pracovníci. Právě ti s vysoce technickými schopnostmi jsou potřeba ve všech zemích, které byly do průzkumu zahrnuty.

 

Schopnosti jako detekce vniknutí, vývoj bezpečného softwaru a zmírňování útoků jsou podle průzkumů oceňovány podstatně více než měkčí schopnosti jako spolupráce, manažerské schopnosti a efektivní komunikace. Angažování expertů na kybernetickou bezpečnost bude představovat další náklady, které budou muset firmy zahrnout do svých plánů.

 

Pro více informací:

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/czech-and-slovak/blog/2016/08/01/cybersec

 [1] V průzkumu, který pro společnost Intel realizovala v průběhu dubna 2016 formou telefonického dotazování výzkumná agentura Ipsos, odpovídalo celkem 250 respondentů v pozici CIO - ředitel/manažer/vedoucí oddělení informačních technologií - z 50 českých, 70 maďarských, 80 polských a 50 rumunských firem velikosti nad 150 zaměstnanců.

[2] Zdroj: 2015 Verizon Data Breach Investigations Report

Společnost Intel představuje sedmou generaci procesorů Intel® Core ™. Je navržena pro imerzivní internet a postavena na pevných základech mikroarchitektury „Skylake“. Nejnovější 14nm procesory Intel poskytují výkon s daleko lepší odezvou než kdy předtím, nabídnou skvělou zábavu i zážitky při hraní her, robustní zabezpečení a ještě přirozenější, intuitivní interakci s počítačem. S výrazným vylepšením, které umocní zážitek ze sledování s 4K UHD videa, 360° videa, vícenásobných video streamů i přehrávání prémiového obsahu, přinášejí procesory Intel Core 7. generace pro mobilní platformy nový způsob, jak si vychutnat zábavný obsah s ostrým obrazem napříč řadou zařízení s různými dizajny.

 

shenoy-7th-gen-profile.jpg

 

 • O více než 70 procent rychlejší mobilní produktivita než pět let staré PC**
 • 3,5x lepší výkon ve 3D grafice než pět let staré PC**

To přináší

 • Tvorba: Vylepšete 1400 fotografií během jedné minuty.
 • Multitasking: Sestavte upoutávku z několika 4K UHD videí za 4 minuty, zatímco nakupujete a sledujete film.
 • Hry: Hrajte své oblíbené hry, jako Overwatch, na cestách a v HD.
 • Nové dekódování formátu VP9 umožňuje energeticky úsporné a hladké přehrávání 4K UHD a 4K 360° videa i během multitaskingu.
 • Rychle a snadno tvořte, upravujte a sdílejte 4K UHD 360° video. 8x rychleji ve srovnání s pětiletým PC.
 • Vychutnejte si až 9,5 hodiny přehrávání 4K videa.

Intel přizpůsobí procesory Intel Core 7. generace pro různé typy PC pokrývající širokou škálu cenových hladin. Mohou zahrnovat funkce, jako připojení jedním kabelem skrze rozhraní USB typu C Thunderbolt™ 3, prémiové audio s nízkou spotřebou a bezproblémové rozpoznání tváří jako např. Windows * Hello. Uživatelé mohou také očekávat, že PC založené na procesorech Intel Core 7. generace nabídnou řadu intuitivních možností ovládání, jako jsou dotyk, hlas nebo stylus.

 

Hlavní výhody 7. rodiny procesorů Intel® Core ™ pro mobilní a stolní počítače obsahují:

Responzivní výkon. Procesory Intel Core 7. generace využívají energeticky úspornou mikroarchitekturu, pokročilá technologie výroby a optimalizace křemíkových obvodů přinesou vyšší výkon než předchozí generace těchto procesorů.** Prohlížení webových stránek je pohotové a rychle reaguje díky technologii Intel® Speed Shift Technology. U procesorů s technologií Intel® Turbo Boost 2.0 jsou výkon i spotřeba jader i integrované grafiky dynamicky řízeny. Podle potřeby se tedy zvyšuje výkon nebo šetří energie. Procesory ze sérií Y a U mají dvě jádra s podporou zpracování čtyřech výpočetních vláken díky technologii Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology). Díky nim nabídnou zařízení 2v1 a notebooky tenká šasi a jedinečnou rovnováhu mezi výkonem a mobilitou. PC s aktivovanou funkcí Microsoft Windows Modern Standby jsou schopna se okamžitě probudit z pohotovostního režimu pouhým stiskem jediného tlačítka, takže uživatelé nemusejí čekat na dlouhý start celého systému.

Bohatý a pohlcující zážitek. Intel® HD Graphics poskytují vyšší výkon a nový engine pro multimediální využití. S procesory Intel Core 7. generace, mohou uživatelé multimediální obsah snadno sledovat, vytvářet, upravovat i sdílet a také hrát hry. Se schopností zobrazit prémiový obsah až ve 4K UHD kvalitě od více poskytovatelů, umožňuje rodina procesorů Intel Core 7. generace uživatelům vychutnat si úžasné a živé multimediální zážitky na kompatibilních displejích. Procesory také poskytují dostatek výkonu pro náročné úpravy fotografií a videa, sledování více video streamů, 360° videa a video chat s vysokým rozlišením. Kromě toho mohou uživatelé hrát své oblíbené počítačové hry na cestách v HD a užívat si plynulé grafiky s bohatými texturami. Díky našemu novému enginu pro média s energeticky úspornou desetibitovou hardwarovou akcelerací formátů VP9 a HEVC se výrazně zlepšily možnosti sledování 4K obsahu a také jeho tvorby v porovnání s předchozí generací procesorů.

Jednoduchost a pohodlí. Notebooky vybavené všestrannou technologií Thunderbolt 3 (USB-C, které zvládne všechno) nabídnou neotřelé I/O možnosti. Jediný kabel pohodlně podporuje přenosovou rychlost až 40 Gbps, připojení dvou 60 Hz displejů se 4K rozlišením, až 100W napájení systému, připojení externí grafiky a síť přes rozhraní Thunderbolt pro posílení produktivity. Stále více zařízení podporuje ovládáním dotykem, hlasem nebo stylusem. Intuitivní ovládání začíná se 7. generací procesorů Intel Core převládat a uživatelům se tak otevírá cesta ke zjednodušení interakce a využití kreativity. Na noteboocích s kamerami podporujícími rozpoznávání obličeje Windows Hello jsou uživatelé schopni se bezpečně a bezproblémově přihlásit do systému a na webové stránky.

Delší výdrž na baterie. Se 7. generací procesorů Intel Core dochází k dalšímu zlepšování energetické účinnosti na úrovni procesoru i platformy. Systémy založené na těchto procesorech vydrží na baterii déle** a díky tomu lze také využívat menší baterie pro výrobu tenčích a lehčích zařízení. Dedikovaná hardwarová akcelerace dramaticky snižuje spotřebu energie, což přináší až trojnásobnou výdrž na baterie při přehrávání lokálního 4K videa. Zařízení 2v1 a notebooky s řadou procesorů Y umožňují tenké a ultra-přenosné dizajny s pasivním chlazením. Procesory řady U nabídnou zvýšenou produktivitu i lepší kreativní využití při stále štíhlejších šasi.

I/O podpora. I/O v řadách U a Y procesorů Intel Core 7. generace nabídnou podporu rozhraní PCIe 3. generace a tedy vyšší rychlost přenosu dat, která činí 8 GT/s oproti 5 GT/s u PCIe 2. generace.  Nejnovější technologie Intel® Rapid Storage podporuje NVMe PCIe x4 SSD disky a je schopna využívat rychlosti, které nabízí rozhraní PCIe 3. generace. The Intel® Context Sensing SDK pro Intel® Integrated Sensor Solution umožňuje dodavatelům software třetích stran vyvíjet zajímavé aplikace využívající senzory.7th-Gen-Intel-Core-U-series-package.jpgProduktové řady a dostupnost:

Oznámení procesorů Intel® Core™ 7. generace bude zahrnovat:

 1. Procesor Intel Core m3
 2. Procesory Intel Core i3, Intel Core i5 a Intel Core i7

Předpokládáme, že OEM výrobci zahájí distribuci zařízení s novými procesory koncovým zákazníkům začátkem září. Předpokládáme také značný nástup a rozšíření nabídky mobilních zařízení s procesory Intel Core 7. generace během letošního předvánočního období.13  Pro více informací navštivte www.intel.com, zákazníci také mohou kontaktovat výrobce s žádostí o přehld nabízených zařízení nebo prodejce pro získání informací o jejich dostupnosti.

Intel News

Infografika: 5 věcí o 5G

Posted by Intel News Aug 25, 2016

Intel je ojediněle vybaven pro to, aby světy bezdrátových komunikací, počítačové technologie a cloudu svedl dohromady s cílem vytvořit vzájemně propojenou a chytrou 5G budoucnost. V této infografice najdete několik věci, které stojí za to vědět o této perspektivní technologii.

 

5-things-about-5G.png

NOVINKY

 • Intel představil novou generaci procesorů Intel® Xeon Phi™ (kódově označované jako Knights Mill) zaměřenou na na vysoce výkonné strojové učení a umělou inteligenci.
 • Intel oznámil komerční dostupnost svých vůbec prvních optických transceiverů Intel® Silicon Photonics 100G.
 • Společnost Intel se nachází v jedinečné pozici podpořit rozvoj 5G komplexně: od zařízení přes síť až po cloud.

 

Od virtuální reality přes umělou inteligenci k 5G a dál – letošní Intel Developer Forum, které se koná tento týden, představuje technologickou inovaci obdařenou schopností transformovat životy lidí jako nikdy předtím. Vidíme větší příležitosti pro vývojáře zabývající se novými možnostmi interdisciplinární spolupráce.

 

Během druhého dne se Murthy Renduchintala a Diane Bryantová ze společnosti Intel podělili s účastníky o posledním vývoji v oblasti technologií a o trendech, které budou utvářet naši chytřejší, propojenější budoucnost.

 

idf2.JPG

 

Umělá inteligence byla posílena

Zcela zjevně se nacházíme ve věku dat. V roce 2020 bude k internetu připojeno přes 50 miliard přístrojů a zařízení, objemy generovaných dat porostou geometrickou řadou a budou zcela nesrovnatelné s tím, čeho jsme svědky dnes. Jen automobily připojené k internetu budou denně generovat 4 terabyty dat a připojená továrna dokáže za den vygenerovat přes 1 petabyte. Pro srovnání: MP3 přehrávač s jedním petabytem písní by hrál nepřetržitě po dobu 2000 let.1

 

Nicméně samotná data mají jen omezenou hodnotu. Skutečné změny můžeme dosáhnout tehdy, pokud aplikujeme pokročilé analytické nástroje, které strojům poskytnou inteligenci podobnou té lidské. A tady je umělá inteligence opravdu zajímavá. Získat více z komplexních dat je klíčem k vyšší hodnotě pro firmy i společnosti – ať už jde o personalizovaný plán léčby rakoviny pro pacienta nebo zvýšení výnosu z polí, aby bylo možné nasytit svět.

 

Aby se toto mohlo stát realitou, představil Intel novou generaci procesorů Intel® Xeon Phi™ (kódově označované jako Knights Mill), která je zaměřena na vysoce výkonné učení strojů a umělou inteligenci. Knights Mill by se na trhu měla objevit v roce 2017, rodina těchto procesorů je optimalizována pro implementaci analytických nástrojů a bude vybavena klíčovými zdokonaleními pro strojové učení. Dnešní aplikace pro strojové učení využívají velkých pamětí procesorů Intel Xeon Phi, díky nimž klienti společnosti Intel jako Baidu snadněji školí své modely.

 

Klíčovou podmínkou úspěchu bude přirozeně přesun těchto dat do datových center a mezi nimi. Intel oznámil komerční dostupnost svých vůbec prvních optických transceiverů Intel® Silicon Photonics 100G. Tato zásadní novinka umožňuje velkým firmám a poskytovatelům cloudových služeb využívat síly světla a přesouvat velké objemy informací rychlostí 100 gigabitů za sekundu na vzdálenost až několika kilometrů prostřednictvím kabelů z optických vláken.

 

Silicon Photonics je kombinací dvou nejvýznamnějších vynálezů dvacátého století: integrovaného obvodu z křemíku a polovodičového laserového paprsku. Díky této kombinaci se podařilo do křemíkové platformy společnosti Intel integrovat světlo. Využívá široké pásmové šířky a dosahu optických vláken i technologických schopností křemíku. Více informací najdete na blogu Intel „rozsvěcí“ křemík.

 

5G bude hrát zásadní roli

Vývoj technologie nutné pro skutečně chytrý a propojený svět budou charakterizovat tři faktory.

 

Za prvé, počítače budou všude a ve všem. Očekává se, že do roku 2020 bude k internetu připojeno přes 50 miliard věcí a zařízení, ovšem k tomu ještě dalších více než 200 miliard čidel – to vše bude generovat obrovské datové objemy.

 

Druhý faktor utvářející budoucnost technologie – výpočetní, analytické a úložné funkce distribuované v síti – bude data přetvářet ve smysluplné informace pro rychlejší a poučenější rozhodování blíže samotnému zařízení. Vozidla s autonomním řízením tak například dokážou vytušit kolizi během milisekund a komunikovat mezi sebou tak, aby střetu zabránila. Pracovníci integrovaného záchranného systému budou využívat data a informace z čidel zabudovaných do jejich uniforem a do prostředí kolem k efektivnějšímu boji proti požárům a záchraně více lidských životů.

 

Třetím faktorem utvářejícím budoucnost technologie je všudypřítomná konektivita mezi věcmi prostřednictvím sítě a ke cloudu. Intel buduje základy chytřejšího a propojenějšího světa prostřednictvím technologií 5G, nové generace bezdrátové sítě vybudované s cílem využít potenciál miliard zařízení a jimi generovaných dat a otevřít tak nové možnosti. 5G konektivita bude klíčovou podmínkou pro propojení všeho, co se nachází kolem nás, a průběžně bude pohánět kruh růstu celého odvětví.

 

Mají-li být položeny tyto základy, potřebujeme rychlejší, efektivnější a inteligentnější sítě. Společnost Intel se nachází v jedinečné pozici podpořit rozvoj 5G komplexně: od zařízení přes síť až po cloud, přičemž zároveň může podpořit smysluplnou spolupráci mezi leadery v odvětví – od výrobců zařízení přes výrobce doplňků až po síťové operátory.

 

Hlavní strategický manažer AT&T John Donovan ve svém vystoupení mluvil o transformaci sítě a dodávek služeb a o významu dlouhodobého plánování, včasného uvádění nových technologií, spolupráci na hluboké spolupráci na úrovni architektur, validaci a optimalizaci. Aby toho bylo dosaženo, používá AT&T už teď technologie serverů, cloudu a virtualizace – díky nim může zákazníkům nabízet větší hodnotu. Prostřednictvím rozšířené spolupráce se společností Intel bude AT&T nadále urychlovat vývoj, implementaci a monetizaci nových služeb v cloudu a napříč infrastrukturou, čímž budou položeny základy pro nové špičkové funkce. Toto je vynikající příklad kolaborativního přístupu, který budou Intel i celé odvětví potřebovat k vytvoření skutečného světa 5G.

 

Propojenost těchto třech faktorů bude hrát klíčovou roli v nové éře výpočetní techniky. Nejen že už teď přetváří způsoby, jakými naše odvětví navrhuje, vyvíjí a tvoří – ale též ovlivňuje, jak a s kým vznikají partnerství. Je to skutečná ilustrace myšlenky, že budoucnost je to, co vytváříme společně.

 

  1 If the average MP3 encoding for mobile is around 1MB per minute and the average song lasts about four minutes, then a petabyte of songs would last over 2,000 years playing continuously. Source: Wes Biggs, chief technology officer at Adfonic, in an article at http://www.computerweekly.com/feature/What-does-a-petabyte-look-like

Na konferenci Intel Developer Forum 2016 představili manažeři společnosti Intel vizi pro autonomní automobily. Ve svém vystoupení nastínili obchodní příležitosti, jaké skýtají komplexní technologická aktiva Intelu a potvrdili investiční strategii společnosti.

 

Představitelé Intelu zdůraznili, v jak jedinečné pozici se jejich společnost nachází, aby mohla nabídnout to nejširší spektrum aktiv pro autonomní řízení a aby se stala skutečným motorem výměny informací za „věcmi“, sítí i cloudem. Dopoledne zahájil Doug Davis, viceprezident společnosti a generální manažer divize internet věcí. Další vystoupení pak měli Diane Bryantová, výkonná viceprezidentka a generální manažerka divize datových středisek, která ve své řeči zdůraznila spojitost mezi „věcmi“ a datovými centry, včetně řešení pro strojové a hluboké učení; Doug Fisher, viceprezident a generální manažer divize softwaru a služeb mluvil o budoucnosti ve znamení softwarem poháněných autonomních automobilů; a Asha R. Keddyová, viceprezidentka skupiny klietských systémů, internetu věcí a systémové architektury a zároveň generální manažerka divize pro novou generaci a standardy, uzavřela dopolední zasedání shrnutím toho, to je zapotřebí pro další rozvoj 5G sítí.

 

BMW-i3-autonomous.jpg

 

Webcast ze zasedání je možné zhlédnout na webové stránce Intel Studio. Hlavními body jsou:

 

Tržní příležitost: Do roku 2030 bude po našich silnicích jezdit 120 milionů vozů s různou mírou automatizace, což způsobí významné společenské i ekonomické poryvy. Intel sdílí předpovědi ekonomické vlny, která by mohla jen americké ekonomice přinést úsporu ve výši 1,3 trilionu dolarů, nárůst produktivity ve výši 507 miliard dolarů, úsporu ve výši 488 miliard na nákladech spojených s nehodami a 138 miliard dolarů úspor na produktivitě práce ze snížení dopravních problémů.

 

Nové vztahy s klienty: Intel navázal spolupráci se společností Baidu, dominantním vyhledávačem na čínském trhu. Společně vyhodnocují a vyvíjejí nové výpočetní technologie v automobilech a datových centrech pro autonomní řízení, přičemž zvláštní pozornost je věnována detekci kolizí a vyšší bezpečnosti cestujících.

 

Výhoda komplexních řešení společnosti Intel: Intel demonstroval svou jedinečnou pozici dodavatele všech komponent potřebných pro plně autonomní řízení se zkušeností, jež zahrnuje jak automobily, tak komunikaci a datová centra. Diskuse zrcadlila firemní strategii ctnostného kruhu. Bylo zmíněno rozmanité portfolio Intelu v oblasti úsporných křemíkových řešení, globálního partnerství se telekomunikačními i automobilovými leadery s cílem nabídnout zákazníkům integrovaná 5G prototypová řešení, aby bylo možné zajistit připravenost sítě na nové produkty. Dále byl zmíněn příslib datových středisek, že dokáží efektivně skladovat, sdílet a ochraňovat nebývalé datové objemy, jež budou zásobovat algoritmu hlubokého učení, na jejichž základě se budou vozidla učit.

 

Globální design nabývá na síle: Intel shrnul šíři a hloubku svých aktiv v automobilovém průmyslu napříč křemíkovými řešeními, programovatelnými hradlovými poli Altera a softwarových systémů Wind River následujícími:

 

 • Designovými úspěchy
  • 49 OEM SDC (Software Defined Cockpit)
  • 33 předních dodavatelů
  • přes 30 modelů automobilů na silnici
 • 19 OEM platforem
 • 9 předních kontraktů
 • 59 partnerů v rámci ekosystému

Během několika uplynulých let se virtuální (VR) i vylepšená realita (AR) staly velkým trendem. Přesto je u řady dnes dostupných technologií pro AR i VR poměrně náročné propojit fyzický, reálný pohyb i prostředí se simulovanými virtuálními světy a předměty i činnostmi v nich. Když na to přijde, virtuální realita není až tak virtuální. Často je zapotřebí sady konzolí, čidel, kamer a ručních ovladačů.   

 

Tedy tak to alespoň bylo – do teď.

 

Vítejte ve světě propojené reality – zcela nového způsobu zakoušení fyzických a virtuálních interakcí i prostředí prostřednictvím čidel a digitalizujících technologií nové generace. 

 

Propojená realita nabízí podstatně dynamičtější a přirozenější zážitky ve virtuálním světě než kdykoli předtím – a umožňuje zažít věci, které dosud v reálném světě možné nebyly. 


takeaways-day-1-2x1[1].jpg

Projekt Alloy byl představen během úvodní přednášky na konferenci Intel Developer Forum v San Francisku zahájené v úterý 16. srpna 2016. Projekt Alloy je komplexní řešení pro virtuální realitu, které využívá technologii Intel RealSense. Bude nabídnut jako otevřená platforma v roce 2017

 

Vezměte si doma v obývacím pokoji svou tenisovou raketu a vstupte virtuálně na wimbledonský tenisový kurt. Zároveň se obejdete bez nákladů – a nepříjemného pocitu – spojených s instalací high-end čidel do každého kouta vašeho pokoje, které jsou běžně zapotřebí ke snímání prostředí kolem vás. Namísto toho se plně věnujte pilování vašich úderů – svou ruku i raketu uvedete naplno do virtuální hry. Jděte do míče, ustupujte, hrajte míče nízké i vysoké, forhendy i bekhendy – prostě si ve svém pohybu užívejte šest stupňů absolutní svobody.  A položte se do úderu, aniž byste srazili tu velmi reálnou a velmi drahou lampu, jež se nachází jen několik kroků od vás.

 

Staňte se tím nejlepším koncertním mistrem – absolutně bez jakýchkoliv kabelů. Odstřihněte se od drátu a vyberte si vlastní hudební zážitek. Jednou rukou můžete hrát na virtuální piano, druhou na cello. Přesně tak: můžete hrát na dva nástroje zároveň – to v reálném světě nesvede ani ten nejtalentovanější hudebník. Dejte světu kolem sebe úplně novou podobu. Vyjděte z místa, kde jste, a jděte tam, kde nikdy být nemůžete. Obejděte se bez nepraktických ovladačů a v oblasti virtuální vize používejte jen své ruce.

 

Naplánujte si virtuální návštěvu Sixtinské kaple, aniž byste opustili svou kancelář. Vstaňte od stolu a důvěrně se ponořte do digitalizované krásy Michelangelova díla – případně zvedněte hlavu, abyste měli lepší výhled –, aniž byste bolestně narazili do reálného konferenčního stolku před sebou. Řečeno jinými slovy, ponořte se do virtuálních prostorů, aniž byste klopýtali ve skutečném světě.

 

Vychutnejte si sportovní událost, koncert nebo filmovou scénu z jakéhokoli pohledu – a z jakékoli pozice. Projděte se přímo na trávník, dokonce do branky, anebo přímo do chumlu hráčů, kde se budete dívat zadákovi přes rameno a budete vědět o signálech ještě dřív, než budou zahrány. Anebo můžete stanout na pódiu se svou oblíbenou kapelou a vychutnat si podporu fanoušků z její perspektivy. Vyberte si svůj zážitek a snadno se k němu přeneste. Vše je na vás. Virtuální svět nemusí být virtuální; může být skutečný.

 

 

Všechno tohle – a mnohem víc – je možné díky propojené realitě. A zde je důvod proč: propojená realita stojí na pěti technologických novinkách, které záhy budou mít k dispozici vývojáři, tvůrci a investoři.

 

 • 6 stupňů mobility. Propojená realita dramaticky zvyšuje svobodu pohybu ve 3D virtuálním prostoru, kdy člověk má pocit, jako by se pohyboval ve skutečném světě. Řečeno jinými slovy: jde o technologie čidel, které dohlížejí na to, že sice zakoušíte virtuální svět, ale zároveň nejste v kolizi se světem reálným. 
 • Integrované sledování. Propojená realita snižuje potřebu složitých a nákladných sad externích čidel, která převádějí reálná prostředí do digitální podoby. Dosahuje toho pomocí snímací technologie, například kamery Intel RealSense, která je připevněna k náhlavní soupravě a dalším chytrým a připojeným zařízením. Výsledkem bude další rozšíření a lepší dostupnost i přenosnost zkušeností s VR a AR.
 • Přirozenější manipulace. Propojená realita je také o přirozenější interakci i manipulaci s virtuálními prostředími – člověk je osvobozen od ovladačů a nástrojů dnešních VR systémů a skutečně může ponořit ruce – své skutečné ruce – do simulace. To vše díky novým technologiím snímání.
 • Bez drátů. Propojená realita „odstřihne kabel od VR,” takže se můžete zcela zbavit konzolí a ovladačů. Přirozeně ti nejagresivnější a nejnáročnější hráči, kteří oceňují nízkou latenci kabelových systémů, budou tyto systémy nadále využívat. A ty se také budou neustále zdokonalovat. Ale my ostatní si můžeme vychutnat virtuální svět bez otravných kabelů. Už se nám nestane, že by nějaký krásný zážitek byl uťat jen proto, že jsme došli na konec šňůry.
 • Digitalizovaný obsah z reálného světa. Propojená realita vykračuje i za obsah generovaný počítačem. Jejím hlavním aspektem je přinést skutečný fyzický svět do světa digitálního v reálném čase – a ztvárnit ho prostřednictvím počítačového výkonu. Nenabízí jen jeden úhel pohledu, namísto toho technologie jako Intel Replay nabízejí pohled v perspektivě 360 stupňů, a to za pomoci kódovaného videa a vyspělých kompozičních algoritmů zachycovaných z několika kamer, kdy postupně dochází k digitalizaci celého prostoru – ze všech pozic, ze všech perspektiv a s vyšší možností interakce. Tento přístup zcela mění kategorii virtuální nebo vylepšené reality. Vyberete si svůj zážitek a obsah z reálného světa může ovládat zcela novým způsobem. Krzanich_keynote-75[1].jpg

 

Aby bylo možné nabídnout úchvatné zážitky budoucnosti již dnes, musejí tvůrci a vynálezci využívat pokročilých hardwarových a softwarových technologií propojené reality. Proto se Intel spojil s dalším předními technologickými společnostmi, aby se s nimi podělil o technologie jako Intel RealSense, Replay nebo revoluční Projekt Alloy Head-Mounted Device (HMD). Když na to přijde – proč byste se měli omezovat jen na svou vlastní skutečnost, když v nové skutečnosti můžete mít vše? S vyšší mobilitou, integrovaným sledováním a čidly snímajícími lidský pohyb bude mít propojená realita hluboký dopad na to, jak pracujeme, jak se bavíme a jak komunikujeme. 

 

Takže vidíte, ať už hledáte zkušenost vylepšené reality nebo virtuální reality, vaše svoboda ve světě vaší volby závisí na tom, nakolik jste schopni propojit realitu s technologiemi, které vám umožňují přecházet mezi fyzickým a virtuálním a zpět. Velmi rychle se blížíme světu, kde se hranice mezi fyzickým a virtuálním rozvolní v nových, zajímavých způsobech.

 

Je to skutečně ten nejlepší ze všech světů – a bude to jen lepší.

 

Autorem článku je generální ředitel společnosti Intel Brian Krzanich.

Intel News

Základ umělé inteligence

Posted by Intel News Aug 10, 2016

Intel je společnost, která pohání cloud i miliardy inteligentních propojených zařízení. Díky všudypřítomnému dosahu cloud computingu, který umožnil Mooreův zákon, a čím dál větší dostupnosti konektivity, generují tato připojená zařízení miliony terabytů dat každý den. Schopnost analyzovat tato data a získat z nich nějakou hodnotu je nejúžasnější příležitostí dneška. Ústředním aspektem této příležitosti je umělá inteligence.

Zatímco umělá inteligence je často spojována se sci-fi, v žádném případě se nejedná o něco, co by bylo výsadou románů a filmů. AI je všude kolem nás, od běžných věcí (mluvení s textem, tagování snímků, detekce podvodů) až po špičkové aplikace (přesná medicína, předvídání zranění, autonomní vozy). Umělá inteligence obsahuje i výpočetní metody jako pokročilá analýza dat, počítačové vidění, zpracování přirozeného jazyka i učení strojů – díky tomu mění způsob, jímž fungují firmy a jímž se lidé vztahují ke světu.

Učení strojů, a jeho podoblast hluboké učení, jsou klíčovými oblastmi pro rozšíření pole umělé inteligence. Procesory společnosti Intel pohánějí přes 97 procent serverů nasazených k podpoře učení strojů. Rodina procesorů Intel® Xeon® E5 je nejrozšířenější rodinou procesorů pro hluboké učení a nedávno uvedené procesory Intel® Xeon Phi™ nabízejí škálovatelný výkon, který je právě pro hluboké učení tak důležitý. Zatímco v loňském roce bylo ani ne 10 % serverů po celém světě vyhrazeno pro podporu učení strojů, schopnosti a vhledy, které toto umožňuje, činí z této oblasti nejrychleji rostoucí segment AI.

Obohacení portfolia Intel AI o Nervana Systems

1.jpg

Diane Bryantová z Intelu se spoluzakladateli Nervana Systems Naveen Raojem, Arjunem Bansalem, Amirem Khosrowshakim a viceprezidentem Intelu Jasonem Waxmanem

Úspěch v této oblasti vyžaduje neustálou inovaci, aby bylo možno nabídnout optimalizovanou, škálovatelnou platformu, jež bude nabízet nejvyšší výkon při nejnižších nákladech na vlastnictví. Jsem ráda, že mohu dnes oznámit, že společnost Intel podepsala smlouvu o akvizici společnosti Nervana Systems, jež je uznávaným lídrem v oblasti hlubokého učení 1. Společnost Nervana Systems byla založena v roce 2014, sídlí v kalifornském San Diegu a disponuje plně optimalizovaným softwarem a hardwarem pro hluboké učení. Jejich IP a zkušenosti s urychlováním algoritmů hlubokého učení výrazně rozšíří schopnosti společnosti Intel v oblasti AI. Zkušenosti společnosti Nervana uplatníme pro další optimalizaci knihovny Intel Math Kernel Library a její integraci do standardů odvětví. Zkušenosti společnosti Nervana dále posílí portfolio AI Intelu, zlepší jeho výkon v oblasti hlubokého učení a zlepší poměr celkových nákladů na vlastnictví našich procesorů Intel Xeon a Xeon Phi.

My ve společnosti Intel věříme v sílu spolupráce obsažené ve výměně čerstvých nápadů a rozličných perspektiv. Věříme, že spojením konstruktérů Intel, kteří vytvořili procesory Intel Xeon a Intel Xeon Phi, s talentovaným týmem Nervana System posuneme naše odvětví dál. I nadále budeme investovat do špičkových technologií, které budou doplňovat a rozšiřovat portfolio AI společnosti Intel.

Více o umělé inteligenci a úžasných zkušenostech, které umožňuje, prozradíme už příští týden na Intel Developer Forum. Doufám, že se tam uvidíme!

Bryant.jpg

Diane Bryantová je výkonnou viceprezidentkou společnosti Intel a generální manažerkou divize Data Center Group.

1 Transakce podléhá schválení regulačními úřady

Intel News

Intel jmenuje novou CIO

Posted by Intel News Aug 3, 2016

Společnosti Intel jmenovala Paulu Tolliverovou viceprezidentkou a CIO (chief information officer). Bude podléhat finanční ředitelce Stacy Smithové a stane se členkou řídícího výboru společnosti. Na pozici nahradí Kim Stevensonovou, která se ve společnosti ujme nové role. Tolliverová přichází do společnosti Intel z Dow Chemical, kde působila jako korporátní viceprezidentka pro firemní služby a CIO.

 

„Paula přináší hluboké a široké zkušenosti z byznysu i technologického odvětví a zároveň disponuje strategickým myšlením, které pro Intel bude obrovskou výhodou,“ prohlásila Smithová. „Těšíme se, jak se ujme vedení globální IT organizace společnosti Intel a rovněž s nadšením očekáváme její příspěvek ke strategickým iniciativám na korporátní úrovni.“

 

Kim Stevensonová se po téměř pěti úspěšných letech na pozici CIO přesune na jinou vedoucí pozici ve společnosti. Bude provozní ředitelkou divize CISA (Client and Internet of Things Businesses and Systems Architecture) a jejím nadřízeným bude Dr. Venkata „Murthy“ Renduchintala. Zůstává členkou řídícího výboru společnosti.

 

„Kim strategicky propojila IT s obchodními prioritami společnosti Intel a zajistila jí značnou reputaci, co se excelence a inovace týče,“ říká Smithová. „Je skutečným partnerem a vynikajícím stratégem, její zkušenosti s vedením velkých organizací a prací napříč skupinami budou v nové roli obrovským přínosem.“

 

Tolliver_Paula.JPG

 

Další informace o Paule Tolliverové a Kim Stevensonové lze najít na stránkách vedení společnosti Intel

82 procent profesionálů z IT potvrzuje pokles pracovní síly v oblasti kybernetické bezpečnosti

 

NOVINKY

 • Nová zpráva vypracovaná Intel Security a CSIS poukazuje na kritický nedostatek odborníků na kybernetickou bezpečnost v Austrálii, Francii, Německu, Izraeli, Japonsku, Spojených státech a Velké Británii.
 • Nedostatek kvalifikovaných odborníků na kybernetickou bezpečnost je horší než v jiných odvětvích IT.
 • Nejvíce chybí jednotlivci s vysoce technickými schopnostmi.
 • 76 procent respondentů průzkumu se domnívá, že vlády do rozvoje odborníků na kybernetickou bezpečnost neinvestují dostatečné množství peněz.
 • Praktické vzdělávání a školení jsou vnímány jako lepší způsob rozvoje schopností než tradiční vzdělávání.

 

Společnost Intel Security ve spolupráci s Centrem pro strategická a mezinárodní studia (Center for Strategic and International Studies, CSIS) vydala globální zprávu s názvem Hacking the Skills Shortage (Jak „prolomit“ nedostatek kvalifikované síly). Zpráva dokumentuje krizový nedostatek odborníků dopadající na odvětví kybernetické bezpečnosti a týkající se jak komerčních firem, tak celých zemí. Většina respondentů (82 procent) připouští, že odvětví kybernetické bezpečnosti trpí nedostatkem odborníků, přičemž 71 procent respondentů uvádí, že tento nedostatek je příčinou přímé a měřitelné škody na těch společnostech, které jsou kvůli nedostatku této pracovní síly zranitelné vůči kybernetické kriminalitě.

 

Server.jpg

 

„Nedostatek lidí kvalifikovaných pro oblast kybernetické bezpečnosti vede k přímým škodám na společnostech, včetně úniků soukromých dat a IP,“ říká James A. Lewis, viceprezident a ředitel programu strategických technologií v CSIS. „Jde o globální problém; většina respondentů ve všech zemích, které byly součástí průzkumu, dokázala najít přímou souvislost mezi absencí kvalifikované pracovní síly v oblasti kybernetické bezpečnosti a škodami, které utrpěla jejich organizace.“

 

V roce 2015 bylo jen ve Spojených státech neobsazeno 209 000 pracovních míst se specializací na kybernetickou bezpečnost. Navzdory tomu, že každý čtvrtý respondent uvedl, že jeho firma přišla v důsledku nedostatku kvalifikované pracovní síly o svá data, nejsou patrné žádné známky toho, že by nedostatek pracovní síly v této oblasti v příštích letech polevil. Respondenti průzkumu odhadují, že do roku 2020 bude v jejich firmách neobsazeno zhruba 15 procent pozic specializovaných na kybernetickou bezpečnost. S rozvojem cloudových služeb a internetu věcí, rozmachem mobilních zařízení, stejně jako s nárůstem pokročilých kybernetických útoků a kyberterorismu po celém světě je potřeba silnější pracovní síly v oblasti kybernetické bezpečnosti naprosto klíčová.

 

„Bezpečnostní odvětví dlouho vedlo debatu o tom, jak čelit přívalu kybernetických útoků, nicméně vlády ani privátní sektor nevěnovaly dostatečně naléhavou pozornost problému nedostatku odborníků v této oblasti,“ říká Chris Young, viceprezident a generální manažer bezpečnostní divize společnosti Intel. „Máme-li řešit tuto krizi pracovní síly, pak musíme vyvinout nové vzdělávací modely, urychlit dostupnost příležitostí pro školení a nabídnout vyšší míru automatizace tak, aby specialista byl nejlépe využit přímo v přední linii. V neposlední řadě musíme diverzifikovat své řady.“

 

Poptávka po odbornících na kybernetickou bezpečnost roste podstatně rychleji než tempo, jímž na trhu práce přibývají kvalifikovaní pracovníci. Právě ti s vysoce technickými schopnostmi jsou potřeba ve všech zemích, které byly do průzkum zahrnuty. Schopnosti jako detekce vniknutí, vývoj bezpečného softwaru a zmírňování útoků jsou podle průzkumů oceňovány podstatně více než měkčí schopnosti jako spolupráce, manažerské schopnosti a efektivní komunikace.

 

Zpráva studuje čtyři oblasti, které pokrývají absenci odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jsou to:

 

 1. Výdaje na kybernetickou bezpečnost. Velikost a růst rozpočtů na kybernetickou bezpečnost ukazuje, nakolik je kybernetická bezpečnost prioritou pro země a firmy. Není překvapivým zjištěním, že země a průmyslové sektory, které vydávají na kybernetickou bezpečnost více prostředků, mají lepší šance vypořádat se s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, což podle 71 procent respondentů mělo za následek přímé a měřitelné dopady na bezpečnostní sítě jejich firem.
 2. Vzdělávání a školení. Pouze 23 procent respondentů uvedlo, že vzdělávací programy připravují studenty na vstup do odvětví. Tato zpráva ukazuje, že netradiční metody praktického učení, jako je například učení v praxi, herní a technologická cvičení nebo hackathony, může být efektivnějším způsobem získávání a rozvoje schopností v oblasti kybernetické bezpečnost. Více než polovina respondentů se domnívá, že nedostatek kvalifikované síly v oblasti kybernetické bezpečnosti je horší než v jiných IT profesích, přičemž zdůrazňují nutnost průběžného vzdělávání a možností školení.
 3. Zaměstnanecká dynamika. Nepřekvapí, že hlavním motivačním faktorem pro nábor zaměstnanců je plat, nicméně důležité jsou i další pobídky na přilákání a udržení odborníků, například školení, možnosti růstu a reputace IT oddělení zaměstnavatele. Téměř polovina respondentů uvádí jako důvod pro odliv specialistů nedostatek školení nebo sponzorování kvalifikačního růstu.
 4. Vládní politiky. Více než tři čtvrtiny (76 procent) respondentů říká, že vlády neinvestují dostatečné finanční prostředky do rozvoje specialistů na kybernetickou bezpečnost. Tento nedostatek se stal významnou politickou otázkou, když vůdčí političtí představitelé Spojených států, Velké Británie, Izraele a Austrálie začali v posledním roce volat po vyšší podpoře pro pracovní sílu specializovanou na kybernetickou bezpečnost.

 

Doporučení pro posud vpřed:

 • Nově definovat minimální požadavky pro základní pracovní místa v oblasti kybernetické bezpečnosti: akceptovat netradiční zdroje vzdělání.
 • Diversifikovat pole kybernetické bezpečnosti.
 • Nabídnout více příležitostí pro externí školení.
 • Identifikovat technologii, která dokáže nabídnout inteligentní automatizaci bezpečnosti.
 • Sbírat data o útocích a vyvinout lepší metriku pro rychlou identifikaci hrozeb.

 

Více informací o těchto zjištěních, společně s doporučeními navrhovanými společností Intel Security, naleznete v kompletním znění zprávy na adrese: http://mcafee.com/skillsshortage

Press kit včetně infografiky je dostupný z adresy: https://newsroom.intel.com/press-kits/hacking-skills-shortage/

 

Metodologie

Intel zadal průzkum nezávislé průzkumné agentuře Vanson Bourne. Ta se obrátila na IT specialisty, kteří ve svých organizacích mají na starost kybernetickou bezpečnost. Ti byli dotazováni v květnu 2016 v těchto zemích: Spojené státy (200), Velká Británie (100), Francie (100), Německo (100), Austrálie (75), Japonsko (75), Mexiko (75) a Izrael (50). Respondenti pocházeli z organizací o minimálně 500 zaměstnancích a to jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Dotazování bylo vedeno online za použití důkladného screenigu, aby bylo zajištěno, že příležitost zúčastnit se průzkumu dostanou pouze vhodní kandidáti.

Internet věcí (Internet of Things, IoT) obsahuje mnoho čidel a chytrých objektů, které pomáhají dělat celou síť chytřejší. Podívejte se, jaké výhody z toho plynou:

guide-to-iot-infographic.jpg

Kdysi dávno firmy používaly technologii k tomu, aby se vykonávaly určitou práci. A i když můžete namítnout, že mnohé z nich tak stále činí, technologie se stala podstatně důležitější složkou na cestě k úspěchu. Proto by bylo přesnější říci, že firmy dnes tvoří technologie a že je od konkurentů odlišuje právě schopnost tuto technologii úspěšně využít.

 

Podle studie Future Workforce Study zadané společnostmi Dell a Intel a vypracované průzkumnou agenturou PSB, jejíž závěry byly zveřejněny na Resnick Aspen Action Forum, zaměstnanci tuto změnu pochopili a v důsledku toho technologií na svých pracovištích očekávají více.

 

Průzkum oslovil 4 000 zaměstnanců pracujících na plný úvazek v malých, středních i velkých firmách v deseti zemích světa – plných 57 procent zaměstnanců očekává, že v horizontu příštích pěti let budou pracovat v chytré kanceláři. Navíc téměř polovina respondentů průzkumu uvedla, že dle jejich názoru nejsou současné kanceláře dostatečně chytré. Počet takových respondentů byl výrazně vyšší u generace Y, z níž plných 42 procent uvedlo, že by opustili zaměstnání, které by nabízelo podprůměrné technologické zázemí; 82 procent z nich pak uvedlo, že technologie na pracovišti by měla vliv na to, kterou pracovní nabídku by přijali.

 

Pokud chtějí firmy nadále přitahovat kvalitní talenty, je pro ně naprosto zásadní vytvářet chytrá pracoviště, která budou uspokojovat technologické potřeby zaměstnanců. Intel vytvořit vizi pro transformaci pracoviště, jež je hluboce zakořeněná ve zkušenosti a opírá se o špičkové inovace, které se neustále zaměřují na budoucnost. Aplikací intelovských principů transformace pracoviště – prostřednictvím nástrojů spolupráce, nejnovějších procesorů a bezpečnostních řešení – mohou firmy reagovat na výzvy měnícího se pracoviště nejnovějšími nástroji a technologiemi a tak získat konkurenční výhodu. Ve spolupráci s prodejci a poskytovateli ekosystémů i nadále zkoumáme a rozšiřujeme nové způsoby práce s proměňujícím se korporátním sektorem – zároveň si uvědomujeme, že tím nejdůležitějším zdrojem inovace jsou lidé.

 

office-og-the-future-2x1[1].jpg

 

 

Chytrá kancelář (blízké) budoucnosti

Chytré kanceláře využívají nových technologií, které usnadňují lidem se spojit mezi sebou a realizovat jejich pracovní úkoly. Například chytré a propojené zasedací místnosti, jako jsou například ty, které vycházejí z řešení Intel® Unite, umožňují zaměstnancům spolupracovat s kolegy bezdrátově a vstupovat do interakce za použití dotykových displejů, audio i video hovorů. Tato potřeba spolupráce je důsledkem globalizace pracovní síly, kdy se po zaměstnancích požaduje, aby spolupracovali s kolegy v dalších budovách, městech a zemích.


Propojování lidí se dostalo do takového bodu, že statické tabule, konferenční hovory a e-maily už prostě nepostačují. Dnešní software pro spolupráci umožňuje účastníkům schůzek vstupovat do vzdálené interakce s prezentovaným materiálem, dělat si poznámky a anotace, které si mohou v reálném čase prohlížet všichni další účastníci, jako by se nacházeli ve stejné místnosti.

 

Chytré kanceláře mohou též využít hnutí internetu věcí (IoT), kdy digitální asistenti mohou přinášet informace nebo pomáhat s navigací pomocí detailních instrukcí a nasměrovat dotyčného k nejbližší tiskárně nebo zaměstnanci. Zhruba 62 procent respondentů studie je přesvědčeno, že AI jim může usnadnit práci, 50 procent má za to, že to zlepší produktivitu práce.

 

Jsme rovněž svědky toho, že ve školení zaměstnanců hraje roli takzvaná vylepšená realita (AR) nebo virtuální realita (VR). Dvě-třetiny (66 procent) respondentů studie tvrdí, že jsou ochotny používat ve svých profesních životech AR nebo VR; 46 procent se domnívá, že technologie zlepší produktivitu jejich práce.

 

Možnosti chytré kanceláře jsou nekonečné, nicméně skutečnost, že pracovníci tento typ pracoviště vyhledávají, naznačuje, že chytrá kancelář se blíží skutečnosti.

 

 

 

Hra na honěnou

Mnoho zaměstnanců popisuje svá pracoviště jako zaostalá a poruchová v porovnání s technologií, kterou používají ve svých osobních životech. Ve skutečnosti více než polovina respondentů průzkumu uvedla, že největšími viníky plýtvání časem v zaměstnání jsou zastaralý software a hardware. Společnost Intel prosazuje koncept výměny technologií každé tři čtyři roky, mají-li si firmy zachovat svou produktivitu a konkurenceschopnost. Osobní počítače starší čtyř let vykazují o 25 procent vyšší náklady na opravy na o 40 procent vyšší ztráty produktivity při opravě než novější osobní počítače.

 

Pokud si pracovníci skutečně vybírají své zaměstnance na základě technologické vyspělosti, pak dává pro firmy smysl, aby věnovaly pozornost nástrojům, které svým zaměstnancům poskytují. Novým trendem je bezdrátová kancelář, v níž zaměstnanci mohou „dokovat“ svá zařízení, tj. připojovat je ke zdroji napájení, monitorům, myši a dalším periferním zařízením. Toto nastavení umožňuje zaměstnancům volný pohyb po kanceláři a konferenčních místnostech, aniž by se museli obtěžovat s kabely.

 

Zabezpečení chytré kanceláře

Bezpečnost nebyla hlavním tématem studie, nicméně měnící se pracovní síla má obrovský dopad na zabezpečení firem. Čím více se zaměstnanci připojují a pracují mimo firmu a firemní sítě, tím silněji ohrožují svá data a své formy. Hackeři nespí a datové útoky se dějí každý den. V loňském roce činila průměrná z narušení dat pro firmy 5,9 milionu amerických dolarů.1 A takovou ztrátu si nemůže dovolit žádná firma.

 

Hesla už prostě nestačí. Posílené zabezpečení zabudované přímo do procesoru, jako je tomu u šesté generace procesorů Intel® Core™ vPro™ s technologií Intel Authenticate, umožňuje zabezpečení identity prostřednictvím vícefaktorového ověření, které kombinuje hned několik způsobů, například otisk prstu a chytrý telefon zaměstnance. Na rozdíl od hesel takovéto silnější zabezpečení nelze obejít.

 

 

Poslední slovo

Nemůže být sebemenších pochyb o tom, že technologie dnes pohání většinu změn, které se odehrávají ve firemním sektoru. Technologie má dopad prakticky na vše – od toho, jak firmy oslovují a drží zaměstnance, přes to, kde zaměstnanci vykonávají svou práci, až po to, jak komunikují a spolupracují. Dle mého přesvědčení tato studie jen potvrdila, že firmy využívající nejnovější technologii budou i do budoucna mít největší šanci přilákat ty nejlepší pracovníky, dosáhnout nejvyšší produktivity a posílí výrazně svoji konkurenceschopnost.

 

Autorkou článku je Julie Coppernollová, viceprezidentka pro globální marketing a komunikaci ve společnosti Intel.

 

1 Zdroj – Ponemon Institute, 2014 Annual Study: U.S. Cost of a Data Breach.