Skip navigation

Využívat svůj vlastní počítač či tablet i pro pracovní účely v roce 2016 mohli v České republice zaměstnanci pouhého zlomku firem a výrazný zlom dle průzkumu společnosti Intel nenastane ani v příštím roce. 80 % českých firem se staví proti trendu BYOD a neplánuje změnu.

 

Snadnější možnost úniku dat, bezpečnostní incidenty a komplikovanější správa počítačů - to jsou hlavní hrozby, které čtyřem pětinám českým firem brání v tom, aby více využívaly soukromá počítačová zařízení pro pracovní účely. Zaměstnavatelé jsou při zavádění konceptu BYOD (Bring your own device) nadále obezřetní a trend využívání soukromých počítačových zařízení se středním a velkým firmám v ČR stále spíše vyhýbá: podporuje jej pouhých 7 % firem. Další 3 % firem s BYOD sympatizuje a chtějí trend podpořit v horizontu příštího roku, dalších 10 % firem zaujalo vyčkávací pozici a doposud se nerozhodlo. Data o konzervativním přístupu českých firem v oblasti BYOD přinesl průzkum společnosti Intel zorganizovaný mezi 150 firmami v České republice[1].

 

„České firmy z kategorie nad sto zaměstnanců i po třech letech, kdy se mluví o využívání svého vlastního zařízení na pracovišti, důkladně zvažují všechna pro a proti, které by jim BYOD přineslo. Co se ale týče využívání mobilních počítačů typu notebook či tablet, převládá dlouhodobá nedůvěra, podle ředitelů IT celá řada soukromých zařízení zaměstnanců stále nesplňuje požadavky na firemní bezpečnost a správu IT,“ říká Pavel Svoboda, marketing a PR manažer společnosti Intel.

 

CIOs  se obávají narušení firemní bezpečnosti

Mezi hlavní důvody, proč je zapojení zaměstnaneckých počítačů ze strany českých IT profesionálů přijímáno obezřetněji, patří otázky firemní bezpečnosti. „Koncept BYOD je nepochybně zásahem do firemní infrastruktury a manažeři firemního IT v něm vidí riziko pro jednotné bezpečnostní standardy firem,“ uvádí Pavel Svoboda.

 

Největší obavy u firemních správců IT vzbuzuje možnost snadnějšího úniku firemních dat (stupeň 8,23 z celkem 10bodové škály) společně s bezpečnostními incidenty (8,17). Velké otazníky mají CIOs také v souvislosti s komplikovanější správou IT (7,34) a servisem. I poměrně běžné úkony, jako je aktualizace a správa softwaru, případně oprava notebooku či tabletu, se mohou stát velkou výzvou pro chod firmy a efektivitu zaměstnance. Otázky typu, zda by v případě poruchy šel do běžného servisu a zaměstnanec ho neměl řadu dní k dispozici, u IT manažerů vzbuzují velkou nejistotu. Delší lhůta oprav je proto považována za další reálné riziko konceptu BYOD (6,45). Všechna rizika, která s sebou BYOD nese, je potřeba řešit předem při jasném nastavení pravidel hry ve firemních směrnicích. Celý proces není silnou stránkou firem soudě podle toho, že přípravu relevantních směrnic považují manažeři podnikového IT spíše za problém (5,86).

 

S ještě větší nedůvěrou pohlížejí na to, že BYOD přinese zaměstnancům možnost častěji na soukromých zařízeních vyřizovat soukromé záležitosti (6,75). V mobilnějším světě, který zavádění BYOD umožňuje, zaměstnanci mohou sami rozhodovat o tom, jakým způsobem skloubí práci a soukromí, naopak od nich vyžaduje větší zodpovědnost, že těmto požadavkům dostojí.

Naopak největší možný přínos zavádění BYOD do firem respondenti z řad manažerů IT v průzkumu společnosti Intel vidí ve větší spokojeností zaměstnanců (4,49), úsporách firemních nákladů za nákup počítačů (4,23) a větší produktivitě zaměstnanců, jejichž výkon umocňuje důvěrná obeznámenost s prostředím počítače a jeho aplikacemi (3,93).[1] V průzkumu, který pro společnost Intel realizovala v roce 2016 formou telefonického dotazování výzkumná agentura Nielsen Admosphere, odpovídalo celkem 150 respondentů v pozici CIO - vedoucí oddělení informačních technologií - z českých firem velikosti nad 100 zaměstnanců.

Meetingy začínají v průměru o sedm minut později, prodlevám zabrání řešení Intel Unite.

Jistě to znáte – na firemní meetingy je obvykle málo času a často dochází k problémům s jejich zahájením. Obzvlášť pokud je nutné cokoli prezentovat na obrazovce a navíc ve více lidech, kteří například ani nejsou ve stejné místnosti či dokonce zemi.

Intel Unite řeší problém firemní spolupráce pomocí sdílené obrazovky rychle a jednoduše, takže po prvním nastavení už vždy dochází k okamžitému spuštění bez nutnost připojování kabelů, přepínání kanálů nebo řešení dalších složitostí, které pouze ubírají čas.

 

unite.JPG

Chytřejší konferenční místnosti

Řešení Intel Unite je připraveno přímo pro konferenční místnosti ideálně ve spojení s velkým displejem nebo projektorem. Základem celé technologie je miniaturní počítač, který v sobě integruje pokročilé procesory Intel Core i5 nebo Core i7 s podporou vPro.

 

Vybírat lze z několika druhů podle potřeby a nároků, kromě Intel NUC je v nabídce například HP EliteDesk řady 800 G1, Lenovo ThinkCentre M93p Tiny nebo Dell OptiPlex 7040.

 

Jeden z těchto počítačů se přímo kabelem propojí s obrazovkou nebo projektorem a po snadném nastavení už do konfigurace není nutné zasahovat. Systém Intel Unite podporuje obsluhu až osmi monitorů nebo projektorů v jedné místnosti. Představte si tento počítač jako miniaturní a zcela úsporný server, který řeší bezdrátové propojení a spolupráci všech lidí v dané konferenční místnosti i mimo ní.

 

Pro Windows, Mac a iOS

 

Ať už se jedná o notebook obchodníka s operačním systémem Windows nebo marketingového ředitele, který používá Mac či designéra s iPadem, pro každý druh zařízení lze nainstalovat klientskou aplikaci Intel Unite.

 

Aplikace umožňuje snadné a především rychlé spojení a připojení k obrazovce, aniž by bylo nutné cokoli zapojovat, přenastavovat a podobně. Obraz do projektoru nebo velkého monitoru v konferenční místnosti může vysílat jeden uživatel, nebo také až čtyři uživatelé najednou.

 

Každý uživatel si navíc může detailně u sebe nechat zobrazit konkrétní sdílenou obrazovku jiného uživatele. To se hodí například při konferenčních hovorech, kdy účastník není přítomen na místě. Do obrazovky mohou uživatelé dělat poznámky v reálném čase, u dotykových zařízení třeba i prstem snadno zvýrazňovat danou oblast a podobně. Toto řešení přitom není pouze o sdílení obrazovky, ale také podporuje rychlou výměnu dokumentů a souborů mezi uživateli.

 

S Intel Unite je jedno, že je některý z uživatelů na druhé straně planety, stačí mu k tomu internet a šestimístný PIN pro připojení do dané porady. Intel samozřejmě myslel i na vysoké zabezpečení, takže veškerý přenos dat je šifrovaný (SSL, 256-bit).

 

kabely.JPG

 

 

Zbavte se kabelů, efektivní spolupráce ve firmě je klíčová

Nutností dnešní doby je schopnost rychle se přizpůsobovat vývoji trhu a inovovat. Spolupráce lidí ve firmě tak musí být stále efektivnější a je nutné minimalizovat všechny možné překážky a zpomalení.

Pro firmu jakékoli velikosti je tak důležité, aby případné problémy s komunikací a spoluprací zaměstnanců byly vyřešené moderními a chytrými technologiemi, jejichž nasazení se projeví ve vyšší produktivitě.

Nebezpečí úniku dat hrozí v podnicích na mnoha úrovních, Intel proto vyvinul pokročilou technologii ověřování identity Authenticate.

Jedním z nejslabších článků firemní bezpečnosti je a vždy bude samotný člověk a jeho přístup k danému počítači. V počítači mohou být citlivá data, nebo lze přes tento počítač získat přístup do sítě a dalších zdrojů dat ve firmě.

Starý koncept v podobě hesla proto přestává stačit – hackeři a útočníci mají k dispozici stále lepší a pokročilejší nástroje. Je tak nutné zvyšovat komplikovanost hesel po stránce délky i druhu znaků, což zase přináší problém s tím, si je snadno zapamatovat. Jak z toho ven?

Vícefaktorové ověřování

Dle průzkumu mezi českými CIO vyplynulo, že více než polovina dotazovaných firem používá na firemních počítačích pouze jeden stupeň ověření – obvykle heslo. To je v dnešní době samozřejmě značně nebezpečné, protože firemní data jsou obvykle to nejcennější, co firma má.

authenticate_60sec_1080 0173.jpg

Řešení je používat vícefaktorové ověření, které se skládá z několika rozdílných technologií, jež se ideálně doplňují a dohromady tak tvoří ucelené vysoce pokročilé zabezpečení přístupu.

Díky tomu má případný útočník velmi ztíženou možnost prolomení ověřovacího zabezpečení. A že se z pohledu cíle útočníků nejedná o žádnou výjimku, svědčí i fakt, že v minulém roce byla polovina incidentů zahrnující krádež dat způsobena právě pomocí ukradených přístupových údajů a hesel.

Pouhá biometrie nestačí

Čtečky otisku prstu jsou sice stále populárnější a dnes už se s nimi lze běžně setkat i v mobilních telefonech, ale neřeší vše. Biometrický systém lze rovněž obejít – otisk prstu lze získat, zrekonstruovat pomocí speciálního materiálu a obejít tak většinu čteček. Podobně to platí například pro obličej snímaný pomocí klasické kamery.

3D kamera Intel RealSense je schopná odolat i takovému podvodu, protože dokáže rozpoznat i živost obličeje a zda se skutečně jedná o živého člověka. Biometrie má ale hlavní omezení – nelze ji změnit. Náš otisk prstu nebo obličej je stále stejný. Proto je biometrie z pohledu pokročilého zabezpečení ve firmách pouze doplňkový systém.

Intel Authenticate a zabezpečení vše v jednom

V pojetí Intelu heslo nebo PIN tvoří jednu část zabezpečení a doplňuje je biometrie (prst, obličej). Současná nejvyspělejší technologie Intel Authenticate pracuje s třífaktorovým ověřováním identity, kdy se ke zmíněnému heslu nebo pinu (co uživatel „zná“) a biometrii (co uživatel „je“), přidává ještě dodatečná detekce blízkosti mobilního zařízení (co uživatel „má“).

Vše je navíc vytvořené v rámci moderních procesorů Intel Core vPro s architekturou Skylake šesté generace, takže samotné ověření probíhá na úrovni hardwaru. To má další stupeň výhody v oblasti zabezpečení, protože data nejsou uložená na disku a v operačním systému.

Investice do zabezpečení jsou stále důležitější

 

Útoky na firemní infrastrukturu jsou stále častější, sofistikovanější a jak je obvyklé, útočníci často používají cestu nejmenšího odporu. V mnoha případech je to právě přes získání přihlašovacích údajů uživatelů.

 

Podle výzkumu v rámci 250 firem s velikostí nad 150 zaměstnanců v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, se více než polovina z nich chystá zvýšit investice v oblasti zabezpečení firemního prostředí v nejbližších dvou letech. Chutí investovat do firemní bezpečnosti tak české firmy převyšují svou středovropskou konkurenci.  Právě tak české firmy vynikají tím, že uvádějí nejvyšší připravenost řešit úroky kyberzločinu: zatímco existenci krizového scénáře pro tyto případy hlásí 84 % oslovených firem z ČR.

Společnost Intel rozšířila svou nabídku SSD disků o šestici cenově příznivých modelů vybavených technologií 3D NAND pro soukromé i podnikové využití. První dvojice je učena pro domácí a firemní počítače, druhá dvojice pro datová centra a konečně třetí dvojici nadesignoval Intel přímo pro internet věcí. Výrobce se tak snaží s přelomovou technologií oslovit hned několik segmentů trhu současně a netají se plánem změnit uvažování o ekonomice ukládání dat. U SSD pro firemní počítače je důležitá i synergie s čipy Intel Core vPro.

 

Čipy 3D NAND se pochlubí novou strukturou, která zvyšuje trvanlivost a rychlost SSD disků, neboť umožňuje vrstvit buňky vertikálně a dosahovat tak vyšší hustoty (tj. i větší kapacity) na menším prostoru. Dosud byla k dispozici pouze u několika málo špičkových modelů, ale nová nabídka od Intelu ji přibližuje běžnému použití.

 

P3520 AIC Left Angled Shadow.png

 

Většina nových modelů SSD disků využívá rozhraní PCIe s protokolem NVMe, které nabízí vyšší propustnost než rozhraní SATA. Některé jsou však vybaveny i tímto starším rozhraním, což by mělo uživatelům usnadnit přechod z plotnových pevných disků na moderní SSD. Výhody takového kroku jsou zřejmé: zrychlení přístupu k datům, vyšší výkon aplikací a služeb, nižší náklady na IT a v neposlední řadě vyšší spolehlivost.

 

Špičkový výkon za dostupnou cenu pro domácí i firemní počítače

 

Disky Intel SSD řady 600p jsou určeny pro spotřebitelský trh – zejména pak pro využití ve stolních a přenosných počítačích. Za cenu běžných produktů nabídnou SSD řady 600p vysoký výkon, který dalece překonává tradiční plotnové pevné disky. Připojují se prostřednictvím rozhraní PCIe Gen3x4 NVMe a sedmnáctinásobně překonávají výkon HDD a až trojnásobně výkon SATA SSD. Ceny disků z nové řady 600p se pohybují v přepočtu od cca 1600 Kč za 128GB model po 8600 Kč za 1TB disk.

 

Disky Intel SSD řady Pro 6000p byly navrženy pro podnikový trh – do firemních notebooků a desktopů. Jsou energeticky úsporné a umožňují detailní řízení spotřeby, ale především podporují funkce pro správu a zabezpečení jako procesory Intel Core vPro dnešní a budoucí generace, a to včetně možnosti vymazání obsahu na dálku. Splňují vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost a vykazují tak nižší celkové náklady na vlastnictví.

 

SSD disky řady 600p a Pro 6000p nabízí podobný výkon - rychlost sekvenčního čtení 1800 MB/s a zápisu 560 MB/s. Rychlost náhodného čtení dosahuje 155 000 IOPS a zápisu 128 000 IOPS.

 

Datová centra: výkonnější virtualizace a cloudová prostředí s nižší spotřebou

Nové disky Intel SSD řady DC P3520 s technologií 3D NAND vycházejí z portfolia datacentrových PCIe SSD disků a jsou optimalizovány pro poměr mezi výkonem a náklady. Hodí se pro využití všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na operace čtení, zejména cloudová prostředí, virtualizovaná datová úložiště nebo web hosting, nebo pro disková pole, která musí zpracovávat velké soubory dat.

 

P3520 U.2 Left Angled Shadow.png

 

Intel tyto disky nabízí v kapacitách od 450 GB do 2 TB, přičemž největší model je zároveň nejrychlejší se sekvenčním čtením 1700 MB/s a zápisem 1350 MB/s. U náhodných operací dosahuje 375 000 IOPS u čtení a 26 000 IOPS u zápisu. Oproti tradičním plotnovým pevným diskům nabízí podstatně nižší latenci a vyšší propustnost. V provedení s rozhraním SATA se hodí pro plynulý přechod z HDD na SSD. Za pozornost také stojí o 15 % nižší spotřeba v klidu, o 30 % nižší spotřeba energie při zápisu dat a o 35 % vyšší výkon v přepočtu na 1 Watt oproti předchozí generaci SSD S3510.

 

Ukládání dat pro internet věcí: bez obav ze ztráty informací

SSD disky řady Intel SSD E 6000p lze využít se současnou a budoucí generací procesorů Intel Core vPro pro vyšší bezpečnost a snazší správu zařízení internetu věcí jako jsou elektronické pokladny, zařízení pro digitální podepisování nebo bankomaty. SSD disky řady E 6000p se dodávají s rozhraním PCIe v provedení M.2, což rozšiřuje možnosti jejich využití. Druhá řada této kategorie, Intel SSD E 5420s, se zaměřuje na vysokou míru ochrany dat – zajišťuje totiž čtení i zápis i v okamžiku přerušení napájení. Bezpečnost zvyšuje i 256bitové šifrování pomocí algoritmu AES 256. Díky rozhraní SATA lze disky řady E 5420s využít ke zvýšení spolehlivosti a výkonu u zařízení internetu věcí vybavených tradičními plotnovými HDD.

 

Kam se budou ubírat SSD dále?

Ačkoli nejnovější SSD disky s technologií 3D NAND představují významný pokrok pro všechny druhy využití z hlediska výkonu i nákladů, Intel již pracuje na další technologii s označením 3D XPoint, která by se měla objevit v discích řady Optane koncem letošního roku. Co si od ní můžeme slibovat? Teoreticky až tisícinásobnou rychlost oproti běžné technologii NAND…

Technologie Movidius pomůže společnosti Intel nabídnout řešení pro počítačové vidění a pro hluboké učení strojů od koncových zařízení po cloud. Těžit z něj budou například drony, roboti, náhlavní sady pro virtuální realitu a další novinky.

 

Vstupujeme do doby, v níž zařízení musejí být chytrá a připojená k internetu. Je-li zařízení schopné reagovat na okolní prostředí, nabízejí se zcela nová a naprosto neočekávaná řešení v podstatě sama.

 

V rámci své vize a strategie RealSense™ jsme kromě samotné tvorby klíčových technologií provedli také akvizice některých z nich, abychom si zajistili silné postavení v oblasti počítačového vidění a percepční výpočetní techniky.

 

Jednoduše řečeno, pomocí počítačového vidění dokáží stroje vizuálně zpracovávat své okolí a díky tomu jej dokáží také pochopit. Kamery slouží jako „oči“ konkrétního zařízení, procesor představuje „mozek“ a procesor zpracovávající „zrakový vjem“ strojů je obdobou „části mozkové kůry, která zajišťuje vidění“. Integrováním těchto prvků počítačové vidění umožňuje navigaci a mapování, vyhýbání se kolizím, sledování, rozpoznání předmětů, inspekční analýzu a další využití. Vždy jde o funkce, které se ukazují jako velice atraktivní pro nové trhy.

 

Solution-Slide-MT_FINAL-768x432.jpg

 

S nástupem kamer RealSense™, které dokáží rozpoznat hloubku, jsme přinesli skutečně revoluční technologii umožňující zařízením vidět svět ve třech rozměrech. Abychom možnosti této technologie posílili, dokončili jsme několik akvizic v oblasti strojového učení, hlubokého učení a kognitivní výpočetní techniky. S jejich pomocí budeme schopni vytvořit škálu funkcí, které otevřou zcela nový svět možností: od poznávání předmětů, přes rozpoznávání scén, ověřování totožnosti, sledování až po navigaci. Zařízení jsou stále chytřejší a decentralizovanější, specifické atributy SoC (System on a Chip) tedy budou hrát významnou roli v poskytování obdoby lidského vidění přibližně padesáti miliardám zařízení, které by dle odhadů měly být do roku 2020 připojeny k internetu.

 

Z tohoto důvodu jsem rád, že mohu oznámit probíhající akvizici společnosti Movidius*. Intel díky ní získá energeticky úsporné, vysoce výkonné SoC platformy pro urychlení aplikací s počítačovým viděním. Vedle toho tato akvizice přinese algoritmy optimalizované pro hluboké učení, zpracování dat, navigaci, mapování i přirozené interakce a také bohaté zkušenosti v oblasti počítačového vidění integrovaného do oblečení a strojové inteligence. Technologie vyvinutá společností Movidius optimalizuje a posiluje funkce kamer RealSense™ a rozšiřuje škálu jejich praktického využití.

 

Vidíme obrovský potenciál pro to, aby Movidius urychlil naše iniciativy v oblastech nových a vznikajících technologií. Schopnost sledovat, řídit, mapovat a poznávat scény i objekty za použití vysoce výkonných a energeticky úsporných SoC od společnosti Movidius otevírá možnosti v oblastech, kde klíčové elementy představují teplo, výdrž na baterie a velikost přístroje. Zejména budeme usilovat o aplikaci této technologie v oblasti rozšířené, virtuální a propojené reality (AR/VR/MR), v dronech, robotech, bezpečnostních kamerách a dalších zařízeních. Špičková rodina SoC pro počítačové vidění, kterou Movidius vyvinul, doplní naši nabídku využití RealSense™ a také rozšíří naše IP i produktové portfolio.

 

Počítačové vidění bude pro oblast IT revoluční a Intel stojí v čele této iniciativy. Pomáhá mu k tomu jeho vlastní technologie RealSense™ a nyní i připravovaná akvizice společnosti Movidius, díky které bude možné nabízet komplexní balík řešení pro percepční výpočetní techniku.

 

Josh Walden je senior viceprezident a generální manažer New Technology Group společnosti Intel.

NOVINKY

 • Necelé dvě třetiny českých velkých a středních firem navýší investice do bezpečnosti, svou vůlí dále investovat do Češi převyšují svou středoevropskou konkurenci.
 • Čeští IT manažeři přitom hodnotí bezpečnost svých firemních sítí jako bezpečnější než jejich kolegové z Maďarska, Polska a Rumunska.
 • Právě tak české firmy vynikají tím, že uvádějí nejvyšší připravenost řešit úroky kyberzločinu: existenci krizového scénáře pro tyto situace hlásí 84 % oslovených firem z ČR.
 • Výsledky průzkumu v oblasti firemní bezpečnosti mezi 250 středoevropskými firmami prezentovala společnost Intel.
 • Více než polovina českých firem ověřuje identitu uživatele jen zadáním hesla. Odborníci považují tuto metodu za tu nejméně dokonalou a doporučují přidat ještě minimálně jednu vrstvu ověření.

 

Šedesát procent českých firem z kategorie velkých a středních plánuje v nejbližších dvou letech navyšovat investice do bezpečnosti vlastního firemního prostředí. Zbylých čtyřicet procent předpokládá, že investice do firemní bezpečnosti zůstanou na stejné úrovní, snižovat je nechce žádná z oslovených firem. Potvrzují to výsledky telefonického dotazování, které realizovala společnost Intel mezi IT řediteli 250 firem[1] velikosti nad 150 zaměstnanců v České republice, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. Chutí investovat do firemní bezpečnosti české firmy převyšují svou středovropskou konkurenci, ačkoli úroveň IT bezpečnosti v českých firmách v regionálním srovnání je v tomto srovnání nejvyšší.

 

Právě tak české firmy vynikají tím, že uvádějí nejvyšší připravenost řešit úroky kyberzločinu: zatímco existenci krizového scénáře pro tyto případy hlásí 84 % oslovených firem z ČR, v Rumunsku je to 72 % a v Madarsku a Polsku pouhých 60 % firem. „Už není na místě se ptát, jestli přijde nějaký kyberútok, ale spíše kdy přijde. Existence plánu pro tyto případy, který poskytne ochranu klíčovým oblastem firemního IT, bude minimalizovat případné ztráty a zajistí rychlé obnovení kritických funkcí systému, se proto ukazuje jako naprosto nezbytná,“ komentuje výsledek Petr Ulvr, obchodní manažer společnosti Intel.

 

infografika_fin.jpg

 

„Ve srovnání se svými kolegy z dalších tří středoevropských zemí češti IT manažeři hodnotí bezpečnost své firemní sítě s největší mírou sebevědomí. Na desetibodové škále bezpečnosti firemní sítě jsou české firmy na stupní 8,14 nejblíže neprolomitelnému maximu. Následují firmy rumunské (7,74), polské (7,71) a maďarské (7,13),“ rozvádí klíčová zjištění průzkumu Petr Ulvr.

 

Vysoké sebevědomí ohledně firemní bezpečnosti ovšem neznamená, že nedochází k jejímu narušení prostřednictvím incidentů, jejichž výsledkem je nezřídka ztráta firemních dat: podle dotazování muselo v uplynulých šesti měsících řešit bezpečnostní incident 36 % oslovených českých firem. Celkem 2 % utrpěly ztrátu dat, což je mírně pod středoevropským průměrem.

 

Více než polovina českých firem nedostatečně ověřuje identitu uživatelů

Převažují ve středoevropských firmách inovativní metody ověřování identity uživatelů, anebo stále ještě vítězí zastaralé metody z uplynulých desetiletí? Tato otázka má obzvláštní důležitost v tváří tvář takovým jevům, jakými jsou masivní přechod na cloud, další růst mobility a bezprecedentní růst propojených průmyslových a komunikačních zařízení.

 

Společnosti mohou disponovat vyspělými metodami přístupu k zdrojům a datům a přitom zapomínat na ten zjevně nejslabší článek v systému bezpečnosti, kterým jsou lidé a jejich činnost. O neadekvátní ochraně koncových zařízení svědčí výsledek, že 54 %, tedy více než polovina dotazovaných CIOs v Česku uvedla, že výhradní metodou ověření identity na firemních počítačích je pouze jedna, a to ještě ta nejméně dokonalá metoda: zadání uživatelského hesla.

 

Z pohledu odborníků je tento způsob ověřování nedostatečný a nese s sebou značná bezpečnostní rizika. Více než polovina bezpečnostních incidentů spojených se ztrátou dat byla v roce 2015 způsobena zneužitím či krádeží přístupových údajů a hesel uživatelů[2]. „Aby bylo ověření bezpečné, doporučujeme vedle hesla zadávat minimálně ještě další metodu autentifikace uživatele, což podle výsledků průzkumu ve své praxi vyžaduje jen 44 % českých firem,“ uvádí Petr Ulvr ze společnosti Intel.

 

Nejbezpečnější? Tři stupně ověření a data mimo operační systém.

Většina respondentů středoevropského průzkumu (52 %) je přesvědčena, že nejbezpečnější je metoda biometrického ověření. Odborníci na bezpečnost ovšem upozorňují, že i biometrická data mohou být snadno zneužita.

 

„Použití biometrie jako jediného prvku identifikace není bezpečné. Získat biometrické údaje, např. otisk prstu nebo fotografie tváře, je mnohem jednodušší než zjistit heslo uživatele. Heslo je možné narozdíl od biometrie změnit. Získané biometrické údaje je možné u běžných zařízení použít k neoprávněnému přístupu.  Vždy doporučujeme kombinovat biometrii s dalším identifikačním prvkem, biometrická data ukládat na chráněné úložiště a ověřovat pravost biometrických údajů - například živost tváře pomocí Intel RealSense™ 3D technologie,“ uvádí Milan Pašek, výkonný ředitel společnosti Quantasoft, zabývající se biometrií, počítačovým viděním a umělou inteligencí.

 

S biometrií pracuje i v současnosti nejvyspělejší řešení v oblasti ověřování identity Intel Authenticate, technologie třístupňového ověřování s podporou hardwaru. Intel Authenticate umožňuje bezpečné přihlášení k počítačům a firemním sítím na základě tří identifikačních faktorů: „něčeho, co uživatel zná“ (PIN kód), „něčeho, co uživatel má“ (mobilní zařízení uživatele) a konečně „něčeho, co uživatel je“ (biometrie).

 

Koncept postavený na šesté generaci procesorů Intel Core vPro posouvá bezpečnost koncových uživatelů na vyšší úroveň tím, že jejich identifikační data uchovává výhradně na úrovni hardwaru, aniž by jakkoli přišla do kontaktu s operačním systémem. Administrátoři mohou flexibilně pracovat s procesem ověřování identity v rámci firmy tím, že podle potřeby přidávají či mění úrovně ověření individuálních uživatelů.

 

Další náklady? Specialisté na kybernetickou bezpečnost

Nejenom středoevropské firmy budou muset řešit problém nedostatku odborníků na kybernetickou bezpečnost, po nichž roste poptávka podstatně rychleji než tempo, jímž na trhu práce přibývají kvalifikovaní pracovníci. Právě ti s vysoce technickými schopnostmi jsou potřeba ve všech zemích, které byly do průzkumu zahrnuty.

 

Schopnosti jako detekce vniknutí, vývoj bezpečného softwaru a zmírňování útoků jsou podle průzkumů oceňovány podstatně více než měkčí schopnosti jako spolupráce, manažerské schopnosti a efektivní komunikace. Angažování expertů na kybernetickou bezpečnost bude představovat další náklady, které budou muset firmy zahrnout do svých plánů.

 

Pro více informací:

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/czech-and-slovak/blog/2016/08/01/cybersec

 [1] V průzkumu, který pro společnost Intel realizovala v průběhu dubna 2016 formou telefonického dotazování výzkumná agentura Ipsos, odpovídalo celkem 250 respondentů v pozici CIO - ředitel/manažer/vedoucí oddělení informačních technologií - z 50 českých, 70 maďarských, 80 polských a 50 rumunských firem velikosti nad 150 zaměstnanců.

[2] Zdroj: 2015 Verizon Data Breach Investigations Report

Společnost Intel představuje sedmou generaci procesorů Intel® Core ™. Je navržena pro imerzivní internet a postavena na pevných základech mikroarchitektury „Skylake“. Nejnovější 14nm procesory Intel poskytují výkon s daleko lepší odezvou než kdy předtím, nabídnou skvělou zábavu i zážitky při hraní her, robustní zabezpečení a ještě přirozenější, intuitivní interakci s počítačem. S výrazným vylepšením, které umocní zážitek ze sledování s 4K UHD videa, 360° videa, vícenásobných video streamů i přehrávání prémiového obsahu, přinášejí procesory Intel Core 7. generace pro mobilní platformy nový způsob, jak si vychutnat zábavný obsah s ostrým obrazem napříč řadou zařízení s různými dizajny.

 

shenoy-7th-gen-profile.jpg

 

 • O více než 70 procent rychlejší mobilní produktivita než pět let staré PC**
 • 3,5x lepší výkon ve 3D grafice než pět let staré PC**

To přináší

 • Tvorba: Vylepšete 1400 fotografií během jedné minuty.
 • Multitasking: Sestavte upoutávku z několika 4K UHD videí za 4 minuty, zatímco nakupujete a sledujete film.
 • Hry: Hrajte své oblíbené hry, jako Overwatch, na cestách a v HD.
 • Nové dekódování formátu VP9 umožňuje energeticky úsporné a hladké přehrávání 4K UHD a 4K 360° videa i během multitaskingu.
 • Rychle a snadno tvořte, upravujte a sdílejte 4K UHD 360° video. 8x rychleji ve srovnání s pětiletým PC.
 • Vychutnejte si až 9,5 hodiny přehrávání 4K videa.

Intel přizpůsobí procesory Intel Core 7. generace pro různé typy PC pokrývající širokou škálu cenových hladin. Mohou zahrnovat funkce, jako připojení jedním kabelem skrze rozhraní USB typu C Thunderbolt™ 3, prémiové audio s nízkou spotřebou a bezproblémové rozpoznání tváří jako např. Windows * Hello. Uživatelé mohou také očekávat, že PC založené na procesorech Intel Core 7. generace nabídnou řadu intuitivních možností ovládání, jako jsou dotyk, hlas nebo stylus.

 

Hlavní výhody 7. rodiny procesorů Intel® Core ™ pro mobilní a stolní počítače obsahují:

Responzivní výkon. Procesory Intel Core 7. generace využívají energeticky úspornou mikroarchitekturu, pokročilá technologie výroby a optimalizace křemíkových obvodů přinesou vyšší výkon než předchozí generace těchto procesorů.** Prohlížení webových stránek je pohotové a rychle reaguje díky technologii Intel® Speed Shift Technology. U procesorů s technologií Intel® Turbo Boost 2.0 jsou výkon i spotřeba jader i integrované grafiky dynamicky řízeny. Podle potřeby se tedy zvyšuje výkon nebo šetří energie. Procesory ze sérií Y a U mají dvě jádra s podporou zpracování čtyřech výpočetních vláken díky technologii Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology). Díky nim nabídnou zařízení 2v1 a notebooky tenká šasi a jedinečnou rovnováhu mezi výkonem a mobilitou. PC s aktivovanou funkcí Microsoft Windows Modern Standby jsou schopna se okamžitě probudit z pohotovostního režimu pouhým stiskem jediného tlačítka, takže uživatelé nemusejí čekat na dlouhý start celého systému.

Bohatý a pohlcující zážitek. Intel® HD Graphics poskytují vyšší výkon a nový engine pro multimediální využití. S procesory Intel Core 7. generace, mohou uživatelé multimediální obsah snadno sledovat, vytvářet, upravovat i sdílet a také hrát hry. Se schopností zobrazit prémiový obsah až ve 4K UHD kvalitě od více poskytovatelů, umožňuje rodina procesorů Intel Core 7. generace uživatelům vychutnat si úžasné a živé multimediální zážitky na kompatibilních displejích. Procesory také poskytují dostatek výkonu pro náročné úpravy fotografií a videa, sledování více video streamů, 360° videa a video chat s vysokým rozlišením. Kromě toho mohou uživatelé hrát své oblíbené počítačové hry na cestách v HD a užívat si plynulé grafiky s bohatými texturami. Díky našemu novému enginu pro média s energeticky úspornou desetibitovou hardwarovou akcelerací formátů VP9 a HEVC se výrazně zlepšily možnosti sledování 4K obsahu a také jeho tvorby v porovnání s předchozí generací procesorů.

Jednoduchost a pohodlí. Notebooky vybavené všestrannou technologií Thunderbolt 3 (USB-C, které zvládne všechno) nabídnou neotřelé I/O možnosti. Jediný kabel pohodlně podporuje přenosovou rychlost až 40 Gbps, připojení dvou 60 Hz displejů se 4K rozlišením, až 100W napájení systému, připojení externí grafiky a síť přes rozhraní Thunderbolt pro posílení produktivity. Stále více zařízení podporuje ovládáním dotykem, hlasem nebo stylusem. Intuitivní ovládání začíná se 7. generací procesorů Intel Core převládat a uživatelům se tak otevírá cesta ke zjednodušení interakce a využití kreativity. Na noteboocích s kamerami podporujícími rozpoznávání obličeje Windows Hello jsou uživatelé schopni se bezpečně a bezproblémově přihlásit do systému a na webové stránky.

Delší výdrž na baterie. Se 7. generací procesorů Intel Core dochází k dalšímu zlepšování energetické účinnosti na úrovni procesoru i platformy. Systémy založené na těchto procesorech vydrží na baterii déle** a díky tomu lze také využívat menší baterie pro výrobu tenčích a lehčích zařízení. Dedikovaná hardwarová akcelerace dramaticky snižuje spotřebu energie, což přináší až trojnásobnou výdrž na baterie při přehrávání lokálního 4K videa. Zařízení 2v1 a notebooky s řadou procesorů Y umožňují tenké a ultra-přenosné dizajny s pasivním chlazením. Procesory řady U nabídnou zvýšenou produktivitu i lepší kreativní využití při stále štíhlejších šasi.

I/O podpora. I/O v řadách U a Y procesorů Intel Core 7. generace nabídnou podporu rozhraní PCIe 3. generace a tedy vyšší rychlost přenosu dat, která činí 8 GT/s oproti 5 GT/s u PCIe 2. generace.  Nejnovější technologie Intel® Rapid Storage podporuje NVMe PCIe x4 SSD disky a je schopna využívat rychlosti, které nabízí rozhraní PCIe 3. generace. The Intel® Context Sensing SDK pro Intel® Integrated Sensor Solution umožňuje dodavatelům software třetích stran vyvíjet zajímavé aplikace využívající senzory.7th-Gen-Intel-Core-U-series-package.jpgProduktové řady a dostupnost:

Oznámení procesorů Intel® Core™ 7. generace bude zahrnovat:

 1. Procesor Intel Core m3
 2. Procesory Intel Core i3, Intel Core i5 a Intel Core i7

Předpokládáme, že OEM výrobci zahájí distribuci zařízení s novými procesory koncovým zákazníkům začátkem září. Předpokládáme také značný nástup a rozšíření nabídky mobilních zařízení s procesory Intel Core 7. generace během letošního předvánočního období.13  Pro více informací navštivte www.intel.com, zákazníci také mohou kontaktovat výrobce s žádostí o přehld nabízených zařízení nebo prodejce pro získání informací o jejich dostupnosti.