Kdysi dávno firmy používaly technologii k tomu, aby se vykonávaly určitou práci. A i když můžete namítnout, že mnohé z nich tak stále činí, technologie se stala podstatně důležitější složkou na cestě k úspěchu. Proto by bylo přesnější říci, že firmy dnes tvoří technologie a že je od konkurentů odlišuje právě schopnost tuto technologii úspěšně využít.

 

Podle studie Future Workforce Study zadané společnostmi Dell a Intel a vypracované průzkumnou agenturou PSB, jejíž závěry byly zveřejněny na Resnick Aspen Action Forum, zaměstnanci tuto změnu pochopili a v důsledku toho technologií na svých pracovištích očekávají více.

 

Průzkum oslovil 4 000 zaměstnanců pracujících na plný úvazek v malých, středních i velkých firmách v deseti zemích světa – plných 57 procent zaměstnanců očekává, že v horizontu příštích pěti let budou pracovat v chytré kanceláři. Navíc téměř polovina respondentů průzkumu uvedla, že dle jejich názoru nejsou současné kanceláře dostatečně chytré. Počet takových respondentů byl výrazně vyšší u generace Y, z níž plných 42 procent uvedlo, že by opustili zaměstnání, které by nabízelo podprůměrné technologické zázemí; 82 procent z nich pak uvedlo, že technologie na pracovišti by měla vliv na to, kterou pracovní nabídku by přijali.

 

Pokud chtějí firmy nadále přitahovat kvalitní talenty, je pro ně naprosto zásadní vytvářet chytrá pracoviště, která budou uspokojovat technologické potřeby zaměstnanců. Intel vytvořit vizi pro transformaci pracoviště, jež je hluboce zakořeněná ve zkušenosti a opírá se o špičkové inovace, které se neustále zaměřují na budoucnost. Aplikací intelovských principů transformace pracoviště – prostřednictvím nástrojů spolupráce, nejnovějších procesorů a bezpečnostních řešení – mohou firmy reagovat na výzvy měnícího se pracoviště nejnovějšími nástroji a technologiemi a tak získat konkurenční výhodu. Ve spolupráci s prodejci a poskytovateli ekosystémů i nadále zkoumáme a rozšiřujeme nové způsoby práce s proměňujícím se korporátním sektorem – zároveň si uvědomujeme, že tím nejdůležitějším zdrojem inovace jsou lidé.

 

office-og-the-future-2x1[1].jpg

 

 

Chytrá kancelář (blízké) budoucnosti

Chytré kanceláře využívají nových technologií, které usnadňují lidem se spojit mezi sebou a realizovat jejich pracovní úkoly. Například chytré a propojené zasedací místnosti, jako jsou například ty, které vycházejí z řešení Intel® Unite, umožňují zaměstnancům spolupracovat s kolegy bezdrátově a vstupovat do interakce za použití dotykových displejů, audio i video hovorů. Tato potřeba spolupráce je důsledkem globalizace pracovní síly, kdy se po zaměstnancích požaduje, aby spolupracovali s kolegy v dalších budovách, městech a zemích.


Propojování lidí se dostalo do takového bodu, že statické tabule, konferenční hovory a e-maily už prostě nepostačují. Dnešní software pro spolupráci umožňuje účastníkům schůzek vstupovat do vzdálené interakce s prezentovaným materiálem, dělat si poznámky a anotace, které si mohou v reálném čase prohlížet všichni další účastníci, jako by se nacházeli ve stejné místnosti.

 

Chytré kanceláře mohou též využít hnutí internetu věcí (IoT), kdy digitální asistenti mohou přinášet informace nebo pomáhat s navigací pomocí detailních instrukcí a nasměrovat dotyčného k nejbližší tiskárně nebo zaměstnanci. Zhruba 62 procent respondentů studie je přesvědčeno, že AI jim může usnadnit práci, 50 procent má za to, že to zlepší produktivitu práce.

 

Jsme rovněž svědky toho, že ve školení zaměstnanců hraje roli takzvaná vylepšená realita (AR) nebo virtuální realita (VR). Dvě-třetiny (66 procent) respondentů studie tvrdí, že jsou ochotny používat ve svých profesních životech AR nebo VR; 46 procent se domnívá, že technologie zlepší produktivitu jejich práce.

 

Možnosti chytré kanceláře jsou nekonečné, nicméně skutečnost, že pracovníci tento typ pracoviště vyhledávají, naznačuje, že chytrá kancelář se blíží skutečnosti.

 

 

 

Hra na honěnou

Mnoho zaměstnanců popisuje svá pracoviště jako zaostalá a poruchová v porovnání s technologií, kterou používají ve svých osobních životech. Ve skutečnosti více než polovina respondentů průzkumu uvedla, že největšími viníky plýtvání časem v zaměstnání jsou zastaralý software a hardware. Společnost Intel prosazuje koncept výměny technologií každé tři čtyři roky, mají-li si firmy zachovat svou produktivitu a konkurenceschopnost. Osobní počítače starší čtyř let vykazují o 25 procent vyšší náklady na opravy na o 40 procent vyšší ztráty produktivity při opravě než novější osobní počítače.

 

Pokud si pracovníci skutečně vybírají své zaměstnance na základě technologické vyspělosti, pak dává pro firmy smysl, aby věnovaly pozornost nástrojům, které svým zaměstnancům poskytují. Novým trendem je bezdrátová kancelář, v níž zaměstnanci mohou „dokovat“ svá zařízení, tj. připojovat je ke zdroji napájení, monitorům, myši a dalším periferním zařízením. Toto nastavení umožňuje zaměstnancům volný pohyb po kanceláři a konferenčních místnostech, aniž by se museli obtěžovat s kabely.

 

Zabezpečení chytré kanceláře

Bezpečnost nebyla hlavním tématem studie, nicméně měnící se pracovní síla má obrovský dopad na zabezpečení firem. Čím více se zaměstnanci připojují a pracují mimo firmu a firemní sítě, tím silněji ohrožují svá data a své formy. Hackeři nespí a datové útoky se dějí každý den. V loňském roce činila průměrná z narušení dat pro firmy 5,9 milionu amerických dolarů.1 A takovou ztrátu si nemůže dovolit žádná firma.

 

Hesla už prostě nestačí. Posílené zabezpečení zabudované přímo do procesoru, jako je tomu u šesté generace procesorů Intel® Core™ vPro™ s technologií Intel Authenticate, umožňuje zabezpečení identity prostřednictvím vícefaktorového ověření, které kombinuje hned několik způsobů, například otisk prstu a chytrý telefon zaměstnance. Na rozdíl od hesel takovéto silnější zabezpečení nelze obejít.

 

 

Poslední slovo

Nemůže být sebemenších pochyb o tom, že technologie dnes pohání většinu změn, které se odehrávají ve firemním sektoru. Technologie má dopad prakticky na vše – od toho, jak firmy oslovují a drží zaměstnance, přes to, kde zaměstnanci vykonávají svou práci, až po to, jak komunikují a spolupracují. Dle mého přesvědčení tato studie jen potvrdila, že firmy využívající nejnovější technologii budou i do budoucna mít největší šanci přilákat ty nejlepší pracovníky, dosáhnout nejvyšší produktivity a posílí výrazně svoji konkurenceschopnost.

 

Autorkou článku je Julie Coppernollová, viceprezidentka pro globální marketing a komunikaci ve společnosti Intel.

 

1 Zdroj – Ponemon Institute, 2014 Annual Study: U.S. Cost of a Data Breach.