NOVINKY

  • Necelá polovina velkých a středních českých firem již vsadila na cloudové služby, ve srovnání s dalšími zeměmi regionu CEE jsou české firmy nejprogresivnější.
  • České firmy jsou nejvíce vepředu ve využívání veřejných a hybridních cloudů, svoji IT infrastrukturu na nich staví.
  • Výsledky průzkumu mezi 250 firmami v České republice, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku dnes představila společnosti Intel u příležitosti uvedení další generace procesorů Intel® Xeon E7 v4 na český trh.

 

Praha, 28. června 2016 -  44 % českých firem o velikosti nad 150 zaměstnanců využívá cloudové služby. V porovnání s průměrem dalších středoevropských zemí, který je 35 %, jsou v tomto hledisku výrazně nejprogresivnější. Výsledky průzkumu mezi 250 firmami[1] v České republice, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku dnes představila společnosti Intel u příležitosti uvedení další generace procesorů Intel® Xeon E7 v4 na český trh.

 

Z hlediska struktury cloudových služeb v regionu střední Evropy nejvíce převládají služby privátního cloudu, kdy je cloudová infrastruktura spravována výhradně pro jednotlivou organizaci. Z uživatelů privátní cloudy preferuje 53 % firem, významně více než cloudy veřejné s 19 %, u nichž jsou služby poskytovány po síti přístupné pro další subjekty. Kombinací dvou či více privátních, veřejných či komunitních typů služeb jsou pak hybridní cloudy, k jejichž využívání se hlásí 27 % firemních uživatelů cloudu ve zmíněných zemích středoevropského regionu.

 

infographicsCZ.JPG

 

„České firmy ve srovnání se středoevropskou konkurencí z průzkumu vycházejí jako nadstandardní uživatelé služeb hybridního a soukromého cloudu, které využívá 36 %, respektive 23 % firem, což je zejména u hybridního cloudu významně více než je středoevropský průměr. Můžeme to chápat jako výraz důvěry ve služby veřejného cloudu, když celkově více než čtvrtina (27 %) českých firem umožňuje stavět své podnikání na jejich spolehlivosti, dostupnosti a bezpečnosti,“ komentuje výsledek českých firem Petr Ulvr, obchodní manažer společnosti Intel pro Českou a Slovenskou republiku. Nabídka služeb veřejného cloudu evidentně dospěla a na českém trhu si lze vybrat z několika poskytovatelů sdílených služeb nabízejících kvalitní cloudová řešení. České firmy jsou podle Petra Ulvra rovněž nejprogresivnější v tom, že jsou nejvíce připravené akceptovat nové obchodní modely, které symbióza různých typů cloudů s sebou přináší.

 

graf1.png

 

O rostoucím trendu důvěry ve služby veřejného cloudu mluví i Petr Sichrovský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací. “Svědčí o tom většina průzkumů renomovaných analytických společností a pozitivní zkušenosti s provozem takových řešení trend potvrzují. Přesto existují a budou existovat případy, které, především kvůli nemožnosti fyzického oddělení infrastruktury jednotlivých uživatelů, budou adopci veřejného cloudu limitovat,” dodává Petr Sichrovský z Českých Radiokomunikací.

 

graf2.png

 

Služby veřejného a hybridního cloudu dále porostou

Co se týče budoucích trendů v oblasti využívání různých typů cloudů, bude podle Jaroslava Huleje, obchodního ředitele společnosti Cloud4com, záležet na velikosti IT prostředí ve firmách. „Pro velké firmy z ranku TOP500 bude zřejmě vždy nejvýznamnější roli hrát privátní cloud, Nicméně hybridním cloudem mohou tyto společnosti řešit například disaster recovery lokalitu anebo požadavky na dočasný výkon. Větší část středně velkých firem bude používat veřejné cloudové služby různého typu s tím, že dříve nebo později bude pro ně privátní cloud minulostí,“ domnívá se Jaroslav Hulej z Cloud4com s tím, že hybridní řešení pod něj dává smysl pro firmy, které provozují specifickou aplikaci. U malých firem podle něj dojde k plnému přesunutí aplikací do veřejných cloudů převážně typu  SaaS.

 

O tom, že služby veřejného a hybridního cloudu mají budoucnost, jsou přesvědčeny i České Radiokomunikace. “Očekáváme, že adopce hybridních prostředí bude v budoucnu růst. Existují případy, pro které jsou služby veřejného cloudu, ať už díky operační flexibilitě nebo cenovým podmínkám, více než vhodné. Na druhou stranu stejně tak nemůžeme očekávat, že by například kritické systémy bank a pojišťoven takové služby využívaly. Tedy, nasazení hybridního cloudu umožní firmám nákladovou a operační flexibilitu při zachování stávající úrovně zabezpečení,” vysvětluje Petr Sichrovský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací.

 

Robustní výkon pro pokročilou analytiku v reálném čase s novou rodinou procesorů Intel Xeon E7 v4

Dramatický nárůst objemu a rozmanitosti dat přináší nebývalé příležitosti podnikům z oblastí, jako jsou zdravotní péče, dopravy, bankovnictví nebo výroba, uskutečňovat nové objevy a poskytovat lepší služby zákazníkům. Hlavní příležitost spočívá v přeměně obrovského množství klíčových podnikových dat a také nových zdrojů nestrukturovaných dat do včasných postřehů, na základě kterých bude možné provádět akce. Není proto divu, že mnoho společností investuje do analýzy dat.

 

Rodina procesorů Intel® Xeon® E7-8800 / 4800 v4 nabízí robustní výkon, nejvyšší kapacitu paměti na socket v oboru, vylepšenou spolehlivost a pokročilé hardwarové zabezpečení pro analytiku v reálném čase. Podniky tedy mohou rychle získat z masivních a komplexních data setů přehledy, na základě kterých lze vykonávat potřebné akce. Jsou optimální pro scale-up platformy, přinášejí značné možnosti v oblasti in-memory computingu pro analýzu dat v reálném čase a datově náročné úlohy, jako jsou například zpracování on-line transakcí (OLTP), řízení dodavatelského řetězce (SCM) a plánování podnikových zdrojů (ERP). Rodina procesorů Intel Xeon E7 v4 přináší až 1,4násobný výkon, až desetinásobný výkon na dolar a poloviční spotřebu systému v porovnání se systémy založenými IBM Power8.

 

Více informací o procesorech  Intel® Xeon® E7 v4 najdete zde

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/czech-and-slovak/blog/2016/06/27/e7v4[1] V průzkumu, který pro společnost Intel realizovala v průběhu dubna 2016 formou telefonického dotazování výzkumná agentura Ipsos, odpovídalo celkem 250 respondentů v pozici CIO - ředitel/manažer/vedoucí oddělení informačních technologií - z 50 českých, 70 maďarských, 80 polských a 50 rumunských firem velikosti nad 150 zaměstnanců.