Skip navigation

Povědomí o IoT by mohla zvednout i soutěž Czech IoT Summer Jam 2016, která startuje 1. července

 

Laická veřejnost téměř nemá povědomí o internetu věcí a jeho využití. Poukazuje na to průzkum, který vznikl ve spolupráci Českých Radiokomunikací (ČRa) a Nielsen Admosphere. Téměř 83 % dotazovaných odpovědělo, že pojem internet věcí neznají. Obecně lze říci, že Češi očekávají od internetu věcí zlepšení životní úrovně, především díky tomu, že se v budoucnosti budou i ty nejobyčejnější věci transformovat na tzv. „smart“. Více o IoT  a zejména směrech jeho využití se veřejnost může dozvědět také díky soutěži Czech IoT Summer Jam 2016, kterou ČRa pořádají od 1. července 2016 a která hledá nejlepší aplikace a možnosti využití této technologie.

 

Přestože pojem internet věcí aktuálně silně rezonuje v IT a tech komunitě, pro laickou veřejnost je stále neznámý. 83 % dotázaných v průzkumu společnosti Nielsen Admosphere uvedlo, že si nedokáže pod pojmem internet věcí nic představit. Zajímavostí je, že téměř každý čtvrtý Čech je zřejmě velkým fanouškem katastrofických sci-fi filmů, protože po vysvětlení pojmu internet věcí vyvstaly u této skupiny obavy o budoucnost lidské civilizace (39 % dotazovaných). Téměř polovina respondentů si od internetu věcí slibuje zlepšení produktů a služeb. Pozitivněji smýšlející Češi vkládají velká očekávání do věcí z kategorie chytrých domácností (60 %), chytrých automobilů (59 %) a tzv. „wearables“ – nositelných zařízení (39 %).

 

Výstřižek.JPG

 

ČRa už od roku 2015 budují svou síť pro internet věcí. Tato síť, postavená na technologii LoRa, je od 1. dubna 2016 dostupná ve všech krajských městech Česka.

 

Již 1. července 2016 startuje soutěž Czech IoT Summer Jam 2016, ve které budou ČRa přijímat nápady a návrhy pro realizace a aplikace v oblasti IoT.

 

„Poslední měsíce ukázaly, že internet věcí je oblast s velkým potenciálem a velmi rychle se v ČR rozvíjí. Laická veřejnost o ní zatím nemá dostatek informací, přitom tato technologie přináší řadu možností a výhod nejen pro oblast průmyslu, ale i pro chytrá města, chytré domácnosti a dopravu – tedy místa, která se nás všech bezprostředně dotýkají. Poukázat na výhody a možnosti internetu věcí by mohla i naše soutěž Czech IoT Summer Jam,“ dodává k výzkumu a soutěži Martin Gebauer, generální ředitel ČRa.

 

„Nejzajímavější “věcí” na internetu věcí je, že jeho potenciál v tuto chvíli nikdo nedokáže plně odhadnout. Není totiž jen o technologiích, ale otevírá možnosti využití technologií pro účely, na které zatím nikdo ani nepomyslel. To je i jeden z důvodů, proč jsme se připojili k soutěži Czech IoT Summer Jam, která je o nových myšlenkách a nápadech, jak a k čemu internet věcí využít. Jsme rádi, že soutěžícím budeme moci nabídnout naši pomocnou ruku a zkušenosti s uváděním dobrých nápadů do praxe,“ říká David Kesl, partner oddělení IT poradenství společnosti EY.

 

„Všudypřítomný internet věcí bude transformovat naši bezprostřední zkušenost a bude proto zajímavé být přitom. Intel v oblasti internetu věcí nabízí na vlastní platformě komplexní sadu stavebních bloků, díky nimž lze demonstrovat využití chytrých zařízení od průmyslových aplikací nositelné elektroniky přes maloobchod až po chytré budovy. Podporujeme řadu aktivit, které rozvíjejí ekosystém kolem IoT a tato soutěž mezi ně bezesporu patří,“ uvedl Petr Ulvr, obchodní manažer ze společnosti Intel, která soutěž podporuje.

 

Soutěž je určená studentům a absolventům vysokých škol s technickým zaměřením, ale i start-upům a firmám, které se oblast IoT zajímají. Soutěžním úkolem je vytvoření prototypu aplikace, která bude zpracovávat data ze sensorů přenášená pomocí technologie LoRa. Soutěžící mohou přijít s vlastními nápady na prostředí i parametry, které chtějí sledovat, České Radiokomunikace vybraná prostředí na základě jejich nápadů osadí sensory. Ty budou umístěné i v rámci provozů partnerů soutěže, například společností REKOLA, Personal Green, soukromých lesů a polí a dalších a budou snímat ukazatele v daném prostředí – například měřit teplotu, vlhkost, detekovat pohyb, mapovat polohu apod.

 

Soutěžní týmy se do Czech IoT Summer Jam 2016 mohou od 1. července přihlašovat na webové stránce pripoj.me. Na ní najdou informace a možnosti přihlášení vlastních nápadů. Soutěž poběží do konce října, vybrané týmy budou prezentovat své projekty před porotou složenou z managementu Českých Radiokomunikací a zástupců partnerů soutěže, kromě již zmíněných společností Intel a EY také Develict Solutions, Averia a dalších. Vítězný projekt bude na náklady organizátorů uvedený do praxe, vybrané projekty získají i finanční odměnu v řádu desítek tisíc korun.

 

Výzkum provedla společnost Nielsen Admosphere. Cílovou skupinou byla internetová populace starší 15 let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 507 respondentů.

NOVINKY

  • Necelá polovina velkých a středních českých firem již vsadila na cloudové služby, ve srovnání s dalšími zeměmi regionu CEE jsou české firmy nejprogresivnější.
  • České firmy jsou nejvíce vepředu ve využívání veřejných a hybridních cloudů, svoji IT infrastrukturu na nich staví.
  • Výsledky průzkumu mezi 250 firmami v České republice, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku dnes představila společnosti Intel u příležitosti uvedení další generace procesorů Intel® Xeon E7 v4 na český trh.

 

Praha, 28. června 2016 -  44 % českých firem o velikosti nad 150 zaměstnanců využívá cloudové služby. V porovnání s průměrem dalších středoevropských zemí, který je 35 %, jsou v tomto hledisku výrazně nejprogresivnější. Výsledky průzkumu mezi 250 firmami[1] v České republice, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku dnes představila společnosti Intel u příležitosti uvedení další generace procesorů Intel® Xeon E7 v4 na český trh.

 

Z hlediska struktury cloudových služeb v regionu střední Evropy nejvíce převládají služby privátního cloudu, kdy je cloudová infrastruktura spravována výhradně pro jednotlivou organizaci. Z uživatelů privátní cloudy preferuje 53 % firem, významně více než cloudy veřejné s 19 %, u nichž jsou služby poskytovány po síti přístupné pro další subjekty. Kombinací dvou či více privátních, veřejných či komunitních typů služeb jsou pak hybridní cloudy, k jejichž využívání se hlásí 27 % firemních uživatelů cloudu ve zmíněných zemích středoevropského regionu.

 

infographicsCZ.JPG

 

„České firmy ve srovnání se středoevropskou konkurencí z průzkumu vycházejí jako nadstandardní uživatelé služeb hybridního a soukromého cloudu, které využívá 36 %, respektive 23 % firem, což je zejména u hybridního cloudu významně více než je středoevropský průměr. Můžeme to chápat jako výraz důvěry ve služby veřejného cloudu, když celkově více než čtvrtina (27 %) českých firem umožňuje stavět své podnikání na jejich spolehlivosti, dostupnosti a bezpečnosti,“ komentuje výsledek českých firem Petr Ulvr, obchodní manažer společnosti Intel pro Českou a Slovenskou republiku. Nabídka služeb veřejného cloudu evidentně dospěla a na českém trhu si lze vybrat z několika poskytovatelů sdílených služeb nabízejících kvalitní cloudová řešení. České firmy jsou podle Petra Ulvra rovněž nejprogresivnější v tom, že jsou nejvíce připravené akceptovat nové obchodní modely, které symbióza různých typů cloudů s sebou přináší.

 

graf1.png

 

O rostoucím trendu důvěry ve služby veřejného cloudu mluví i Petr Sichrovský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací. “Svědčí o tom většina průzkumů renomovaných analytických společností a pozitivní zkušenosti s provozem takových řešení trend potvrzují. Přesto existují a budou existovat případy, které, především kvůli nemožnosti fyzického oddělení infrastruktury jednotlivých uživatelů, budou adopci veřejného cloudu limitovat,” dodává Petr Sichrovský z Českých Radiokomunikací.

 

graf2.png

 

Služby veřejného a hybridního cloudu dále porostou

Co se týče budoucích trendů v oblasti využívání různých typů cloudů, bude podle Jaroslava Huleje, obchodního ředitele společnosti Cloud4com, záležet na velikosti IT prostředí ve firmách. „Pro velké firmy z ranku TOP500 bude zřejmě vždy nejvýznamnější roli hrát privátní cloud, Nicméně hybridním cloudem mohou tyto společnosti řešit například disaster recovery lokalitu anebo požadavky na dočasný výkon. Větší část středně velkých firem bude používat veřejné cloudové služby různého typu s tím, že dříve nebo později bude pro ně privátní cloud minulostí,“ domnívá se Jaroslav Hulej z Cloud4com s tím, že hybridní řešení pod něj dává smysl pro firmy, které provozují specifickou aplikaci. U malých firem podle něj dojde k plnému přesunutí aplikací do veřejných cloudů převážně typu  SaaS.

 

O tom, že služby veřejného a hybridního cloudu mají budoucnost, jsou přesvědčeny i České Radiokomunikace. “Očekáváme, že adopce hybridních prostředí bude v budoucnu růst. Existují případy, pro které jsou služby veřejného cloudu, ať už díky operační flexibilitě nebo cenovým podmínkám, více než vhodné. Na druhou stranu stejně tak nemůžeme očekávat, že by například kritické systémy bank a pojišťoven takové služby využívaly. Tedy, nasazení hybridního cloudu umožní firmám nákladovou a operační flexibilitu při zachování stávající úrovně zabezpečení,” vysvětluje Petr Sichrovský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací.

 

Robustní výkon pro pokročilou analytiku v reálném čase s novou rodinou procesorů Intel Xeon E7 v4

Dramatický nárůst objemu a rozmanitosti dat přináší nebývalé příležitosti podnikům z oblastí, jako jsou zdravotní péče, dopravy, bankovnictví nebo výroba, uskutečňovat nové objevy a poskytovat lepší služby zákazníkům. Hlavní příležitost spočívá v přeměně obrovského množství klíčových podnikových dat a také nových zdrojů nestrukturovaných dat do včasných postřehů, na základě kterých bude možné provádět akce. Není proto divu, že mnoho společností investuje do analýzy dat.

 

Rodina procesorů Intel® Xeon® E7-8800 / 4800 v4 nabízí robustní výkon, nejvyšší kapacitu paměti na socket v oboru, vylepšenou spolehlivost a pokročilé hardwarové zabezpečení pro analytiku v reálném čase. Podniky tedy mohou rychle získat z masivních a komplexních data setů přehledy, na základě kterých lze vykonávat potřebné akce. Jsou optimální pro scale-up platformy, přinášejí značné možnosti v oblasti in-memory computingu pro analýzu dat v reálném čase a datově náročné úlohy, jako jsou například zpracování on-line transakcí (OLTP), řízení dodavatelského řetězce (SCM) a plánování podnikových zdrojů (ERP). Rodina procesorů Intel Xeon E7 v4 přináší až 1,4násobný výkon, až desetinásobný výkon na dolar a poloviční spotřebu systému v porovnání se systémy založenými IBM Power8.

 

Více informací o procesorech  Intel® Xeon® E7 v4 najdete zde

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/czech-and-slovak/blog/2016/06/27/e7v4[1] V průzkumu, který pro společnost Intel realizovala v průběhu dubna 2016 formou telefonického dotazování výzkumná agentura Ipsos, odpovídalo celkem 250 respondentů v pozici CIO - ředitel/manažer/vedoucí oddělení informačních technologií - z 50 českých, 70 maďarských, 80 polských a 50 rumunských firem velikosti nad 150 zaměstnanců.

Nová rodina produktů přináší robustní výkon pro pokročilou analytiku v reálném čase a in-memory computing.

Dramatický nárůst objemu a rozmanitosti dat přináší nebývalé příležitosti podnikům z oblastí, jako jsou zdravotní péče, dopravy, bankovnictví nebo výroba, uskutečňovat nové objevy a poskytovat lepší služby zákazníkům. Hlavní příležitost spočívá v přeměně obrovského množství klíčových podnikových dat a také nových zdrojů nestrukturovaných dat do včasných postřehů, na základě kterých bude možné provádět akce. Podle výsledků výzkumu je u společností, které používají přehledy založené na datech, dvakrát vyšší pravděpodobnost, že jejich finanční výkonnost bude v horním kvartilu a pětkrát vyšší pravděpodobnost, že budou rozhodovat rychleji než jejich konkurence. Není proto divu, že mnoho společností investuje do analýzy dat.

 

800.jpg

 

Rodina procesorů Intel® Xeon® E7-8800 / 4800 v4 nabízí robustní výkon, nejvyšší kapacitu paměti na socket v oboru, vylepšenou spolehlivost a pokročilé hardwarové zabezpečení pro analytiku v reálném čase. Podniky tedy mohou rychle získat z masivních a komplexních data setů přehledy, na základě kterých lze vykonávat potřebné akce. Jsou optimální pro scale-up platformy, přinášejí značné možnosti v oblasti in-memory computingu pro analýzu dat v reálném čase a datově náročné úlohy, jako jsou například zpracování on-line transakcí (OLTP), řízení dodavatelského řetězce (SCM) a plánování podnikových zdrojů (ERP). Rodina procesorů Intel Xeon E7 v4 přináší až 1,4násobný výkon, až desetinásobný výkon na dolar a poloviční spotřebu systému v porovnání se systémy založenými IBM Power8.

 

Vysoký výkon a kapacita paměti pro náročné pracovní úlohy využívající analytiku v reálném čase

Nová řada procesorů nabízí dostatečný prostor pro růst díky podpoře čtyř a osmi socketů a možností pro až 64 socketů s pomocí uzlových řadičů třetích stran. Nabízí také špičkovou paměťovou kapacitu až 24 TB v systému s osmi paticemi, který umožňuje uložit masivní soubory dat přímo v paměti místo pevných disků, aby se urychlil čas nutný k vytvoření přehledů a učinění rozhodnutí.

 

Pokročilá spolehlivost pro kritickou dobu provozuschopnosti služeb

Nové procesory obsahují více než 70 funkcí zajišťující spolehlivost, dostupnost a provozuschopnost (RAS), včetně technologie Intel® Run Sure, která je jedinečná pro procesory z rodiny Intel Xeon E7. Tyto RAS funkce nabízejí pokročilou integritu dat a připravenost systémů pro kritické úlohy, která snižuje četnost odstávek serverů a náklady na ně. Vylepšeny jsou také mechanismy opravy chyb a funkce, jako je zrcadlení paměti, nabízejí výjimečnou spolehlivost dat bez navyšování paměťových požadavků celého systému.

 

Lepší bezpečnostní prvky pro integritu dat a lepší ochranu proti škodlivým útokům

Nové bezpečnostní prvky zabudované do procesorů chrání většinu datově náročných aplikací pro kritické úkoly tím, že mnohem rychleji šifrují data, zlepšují detekci sofistikovaných hrozeb a zvyšují ochranu před škodlivými útoky. Hardwarově podporované bezpečnostní funkce procesorů poskytují až o 70 procent vyšší šifrovací výkon na jádro, což znamená, že organizace mohou lépe chránit rostoucí množství dat s minimálním dopadem na výkon svého systému. Zároveň přinášejí vylepšenou ochranu proti malwaru. Kromě toho Intel® OS Guard nyní zahrnuje režim Supervisor Mode Access Protection umožňující implementace privilegovaného přístupu, který nabídne větší kontrolu nad tím, kteří uživatelé mají přístup k citlivým údajům o systému a také pomůže zabránit nebezpečným uživatelům v rozšíření těchto zranitelností a zneužívání jiných systémů v celém datovém centru.

 

Hardwarově asistovaná virtualizace pro efektivnější podnikové úlohy

Vylepšená hardwarově asistovaná virtualizace umožňuje IT virtualizovat kritické podnikové úlohy a přesunout je do cloudových prostředí. Dosáhnou tak zcela nové úrovně pružnosti a efektivity. Zlepšení ve výkonnosti virtualizace a v řízení zdrojů zahrnují nižší latence při přístupu k virtuálním strojům (VM) a jejich opouštění, méně přerušení VM prostřednictvím odeslaných přerušení menší režie v prostředí odolných proti chybám a se zaznamenáváním modifikace stránky.

 

Chytřejší organizace zdrojů

Procesory z rodiny Intel Xeon E7 v4 zpřístupňují skvělé ovládací prvky IT infrastruktury tím, že zahrnují pokročilé funkce a technologie pro telemetrii a organizaci, jako je technologie Intel® Resource Director Technology. Tyto funkce poskytují hlubší přehled a kontrolu nad sdílenými platformami zdrojů, což má za následek efektivní plánování, vyvažování zátěže a migrace zátěže mezi virtuálními stroji. V důsledku toho je IT oddělení schopno zlepšit využití prostředků a poskytovat tak optimální kvalitu úrovně služeb napříč různými aplikacemi.

Datová centra  T-Mobile poskytují služby klasických fyzických datových center pro umístění HW technologií, ale i služby virtuálních datových center – tedy služby cloudové IaaS a PaaS, vše pro interní potřeby  i externím zákazníkům, a to jak na licenčně zpoplatněných platformách, tak i na open source platformách, jak sdělili Antonín Zajíc, Category & Product Manager a Tomáš Kamm, XaaS & Cloud Development Expert. Jednou z konkurenčních výhod nabídky  T-Mobile je oproti velkým světovým hráčům Amazon, Google apod. je skutečnost, že veškerá zákaznická data, kompletní obchodní podpora, call-centra a  IT odborníci jsou v ČR

 

Na co se zákazník ptá, když po vašem datacentru požaduje služby IaaS a PaaS, případně SaaS?

Antonín Zajíc: Zákazníka zajímají v zásadě tři základní oblasti. Jde mu za prvé o obchodní podmínky včetně smluvních a procesních, zejména cenové podmínky jsou zásadní,  pak způsob  smluvního zajištění tj. typ smlouvy, délka jejího trvání, závazky, SLA, pokuty za nedodržení  atd., dále procesní podmínky, a sice jak dlouho trvá zřízení služby, změny apod. Za druhé jej zajímají technické a technologické možnosti, zejména fyzické datacentrum, tj. kde je jsou služby provozovány, a to včetně fyzické a digitální bezpečnosti, a včetně hardwaru a softwaru na kterém je provozováno. Za třetí jej zajímají možnosti splnění specifických zákaznických podmínek; většina zákazníků totiž má své individuální potřeby, které diskutujeme a snažíme se je splnit.

 

foto.pngAntonín Zajíc

 

Záleží podnikovým zákazníkům na jaké infrastruktuře vaše cloudové služby běží?

Antonín Zajíc: Ano, otázka infrastruktury bývá jednou ze zásadních při řešení podmínek v oblastech technické a technologické.

 

V jakém prostředí softwarové infrastruktury vaše služby nabízíte?

Antonín Zajíc: Datacentrum T-Mobile poskytuje veřejné služby IaaS/PaaS v prostředí VMware a OpenStack/KVP, privátní i na dalších technologiích, jako jsou například MS Hyper-V, Citrix apod.

 

Cítíte konkurenci od nadnárodních poskytovatelů cloudu, jako například Google, Amazon, Microsoft, IBM apod? Jak se jí bráníte?

Antonín Zajíc: Ano, někteří zákazníci někdy globální platformy také poptávají, zpravidla se nám daří uspět díky koncepci poskytování služby, umístění služeb v ČR, možnostem zajištění řešení, které obsahuje další služby portfolia TMCZ, cílenou orientací na zákazníka a řešení jeho potřeb a kompletní podpoře v češtině, jakou je naše call centrum, IT odborníci atd.

 

Která procesorová platforma má u vás pro nabízené služby nejvyšší přítomnost?

Tomáš Kamm: Skoro všude používáme CPU Intel, jen na několika serverech máme procesory AMD, což byl speciální zákaznický požadavek. Intel používáme již delší dobu z důvodu poměrně dobré kompatibility mezi jednotlivými verzemi CPU a dobrým poměrem výkon/kvalita, což také znamená dobrou podporu virtualizace, a také kompatibilita s VMware včetně výsledné ceny.

 

foto2.jpgTomáš Kamm

 

Jste členem programu některého z výrobců, kteří dodávají základní infrastrukturu pro datacentra, ať už hardwarovou, nebo softwarovou?

Tomáš Kamm: Jsme partnery společností HP, NetApp, VMware, RedHat a dalších výrobců. Současně máme poměrně velký počet certifikovaných specialistů s různou úrovní certifikátů certifikáty od těchto dodavatelů.

 

Jak často plánujete obnovu vašeho serverového parku, zejména s ohledem na zvyšování měrného výkonu celého datacentra a snižování spotřeby energie, které každá nová generace procesorů Intel přináší?

Tomáš Kamm: Běžně obnovujeme servery v horizontu tří až čtyř let. Primárně ji neděláme z důvodu úspory energie, ale kvůli zvýšení výkonu, a to jak CPU, tak RAM na server. Vedlejším efektem je samozřejmě snížení energie, pokud to počítáme jako poměr výkon/spotřeba serveru.

 

Znáte technologie Intel TXT pro snížení rizika napadení škodlivým kódem, AES-NI pro zrychlené šifrování, nebo FlexMigration  pro usnadnění migrace dat ve virtualizovaných prostředích MS Hyper-V, VMware nebo Citrix? Využíváte je? Napadlo vás postavit na nich nějakou službu, například šifrování AES-NI, nebo verifikaci důvěryhodného startu a zajištění důvěryhodné geolokace dat díky Intel TXT?

Tomáš Kamm: Intel TXT neznám, ale nejsem specialista na bezpečnost. Podporu AES využíváme, a to jak pro službu šifrování virtuálních serverů pomocí naší služby SafeNet/ProtectV, tak ji využívají i zákazníci ve svých virtuálních serverech jako podporu pro šifrování pomocí bitlockeru.

 

Využíváte ve svých datacentrech také průmyslová úložiště SSD? Od kterých výrobců? Víte, že je nabízí i Intel?

Tomáš Kamm: Víme, že Intel vyrábí SSD disky a viděl jsem i hezké řešení od totoho výrobce, což byla all-ssd storage s VSAN. V produkci používáme pro cloudové služby několik polí s SSD, ale jaké disky jsou uvnitř, nevíme, protože to zaštiťuje výrobce diskového pole, kterým je NetApp.

 

Rozhovor publikujeme se svolením serveru ITBiz

Uvedení procesoru Intel® Xeon Phi™ a vylepšení Intel® Scalable System Framework jsou reakcemi na tržní poptávku po vyšším výkonu, energetické efektivitě a programovatelnosti.

 

S rapidním nárůstem objemu dat a jejich vzrůstající složitostí vzniká potřeba po novém hardwaru, softwaru i nových architekturách, které budou umožňovat jejich hlubší pochopení a urychlí nové objevy, inovaci v podnikání i novou evoluci analytických nástrojů v oblasti učení strojů a umělé inteligence.

 

Klíčem k dosažení lepšího porozumění datům je nový procesor Intel® Xeon Phi™. Ten je základním prvkem Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF) a zároveň je součástí kompletního řešení, které přináší klíčové technologie pro snadno instalovatelné a vysoce výkonné klastry.

 

intel-xeon-phi-processor-stacked-front-back.jpg

 

Rodina procesorů Intel® Xeon Phi™ umožňuje řešit velké problémy rychleji

Nový Intel Xeon Phi je první bootovatelný procesor speciálně navržený pro vysoké paralelní zátěže a první, který integruje jak paměťové, tak fabric technologie. Jakožto bootovatelný x86 procesor je Intel Xeon Phi schopen efektivní škálovatelnosti, aniž by byl omezován závislostí na PCIe sběrnici jako GPU akcelerátory. Díky eliminaci této závislosti nabízí větší škálovatelnost a dokáže zvládnout rozmanitější pracovní úkoly a konfigurace než akcelerované produkty.

 

Integrace 16 GB širokopásmové paměti nabídne až 490 GBps pásmové šířky pro paměťově náročné úkoly a dostupná architektura Intel® Omni-Path (Intel® OPA) dále snižuje náklady na řešení, spotřebu energie i prostorové nároky. Intel Xeon Phi je univerzální procesor postavený na otevřených standardech, takže investice do softwaru lze přenést i do budoucnosti.

 

Rodina procesorů Intel Xeon Phi pomáhá efektivně a škálovatelně řešit ty nejzávažnější výpočetní problémy napříč širokým spektrem aplikací a prostředí, od strojového učení až po HPC computing. Rodina produktů rovněž pomáhá dosáhnout nových objemů díky vysoce výkonnému modelování, simulaci, vizualizaci a analýze dat.

 

K dalším výhodám procesoru Intel Xeon Phi patří:

 

Výkon: až 72 výkonných a úsporných jader pro ultraširoké vektorové funkce (Intel® Advanced Vector Extensions nebo AVX-512), což zvyšuje laťku pro silně paralelní výpočetní výkon.

Škálovatelnost: Nabízí špičkovou škálovatelnost a spolehlivost na úrovni datových center pro vysoce náročné úkoly jako je strojové učení, kde je škálovatelná efektivita klíčová pro rychlé školení složitých neurálních sítí.

Programovatelnost: Nabízí binární kompatibilitu s procesory Intel® Xeon® pro spouštění všech pracovních zátěží pro x86. To optimalizuje využití aktiv napříč datovým centrem, zatímco použití společného programovacího modelu zvyšuje produktivitu prostřednictvím sdílené vývojářské základny a možností recyklace starých programů.

Ochrana investic: Procesor je postaven na univerzální architektuře x86 a otevřených standardech, těší se podpoře širokého ekosystému partnerů, programovacích jazyků a dostupných nástrojů – díky tomu nabídne špičkovou flexibilitu, přenositelnost softwaru a recyklovatelnost.

 

První systémy osazené rodinou procesorů Intel Xeon Phi jsou dostupné již dnes, širší výběr by měl být k dispozici v září tohoto roku. Intel dosud expedoval desítky tisíc jednotek a očekává, že letos prodá přes sto tisíc kusů. Široká podpora ze strany ekosystému zahrnuje přes padesát OEM, ISV a middleware partnerů. Více informací je k dispozici na www.intel.com/xeonphi/partners.

Intel-2016-04-vPro-10th-Anniversary-Infographic-V1-341x10801.png

Před deseti lety se v pobočce společnosti Intel v kalifornském Folsomu zrodila revoluční technologie. Dostala jméno Intel vPro. Platforma se zrodila z potřeby IT oddělení mít nějaké zabezpečené řešení pro správu osobních počítačů na pracovišti.

 

Jakožto výkonný manažer klientského týmu pociťuji pokoru, když se nyní ohlédnu za milníky, jichž se nám podařilo v uplynulém desetiletí dosáhnout. Pro mne osobně je jednou z největších radostí, když od partnerů a zákazníků z celého světa slyším, jak řešení Intel Core vPro pomohla jejich IT týmům dělat svou práci efektivněji.

 

 

vpropreview.png

 

Zrod vPro

Abych se dobral skutečné historie Intel vPro, oslovil jsem inženýry a architekty z původního týmu a zeptal se jich na jejich perspektivu. Členem onoho týmu byl před deseti lety Gregory Bryant, dnes firemní viceprezident a generální ředitel divize zabývající se propojenými domácnostmi a komerčními klienty. Dnes vzpomíná, že bylo zapotřebí postavit „motor“ v PC, který by běžel na své vlastní síti pod operačním systémem a díky tomu mohl vykonávat kritické bezpečnostní a řídící funkce. „Přidanou hodnotou byla možnost připojit se k PC a spravit ho, ať už bylo zapnuté, vypnuté či v nouzovém režimu. To bylo pro firemní PC zcela zásadní.“

           

Stejně aktuální dnes jako před deseti lety je potřeba spravovat a zabezpečovat počítače vzdáleně. V současné době se na světě používá na 110 milionů počítačů vPro a technologii používá ještě mnohem daleko více nepočítačových zařízení, jako jsou například prodejní automaty, bankomaty nebo digitální návěstí.

 

Naše šestá generace Core vPro pro firemní použití

Dnes je naše šestá generace technologie Intel Core vPro nainstalována ve více než stovce různých forem osobních počítačů (jde o historický rekord). Některé z těchto počítačů byly oceněny za inovativní a moderní design na letošním veletrhu CES. Tyto stroje jsou menší, tenčí a rychlejší. Už dávno to nejsou velké a těžké počítače, které kdysi plnily kanceláře.

 

Platformy šesté generace jsme obohatili o nové bezpečnostní funkce. Nové multifaktorové ověření – Intel Authenticate – posiluje ochranu identity pro celou firmu. Řešení je nyní k dispozici v „preview“ verzi a využívá jakoukoli kombinaci až třech silných faktorů zabezpečení najednou: něco, co znáte, tedy PIN, něco, co máte u sebe, mobilní telefon, a něco z vaší identity, otisk prstu. 

 

Vývoj Intel Core vPro pro budoucnost

Budoucnost technologie vPro bude brát v potaz měnící se požadavky IT i pracovního prostředí. S rostoucím počtem mobilních zařízení a vzdálených pracovníků bude vzrůstat význam správy zařízení zabezpečeným způsobem. Steven Grobman, Intel fellow a technologický ředitel divize Intel Security, byl před deseti lety hlavním architektem týmu kolem vPro. Budoucnost technologie vPro vidí hlavně v tom, že se o ni IT týmy budou moci opřít při předvídání a předcházení problémům. „vPro je takový skvělý švýcarský armádní nůž pro vzdálenou správu a zabezpečení.“ Hlavní hodnotu spatřuje v tom, jak dokáže vPro pracovat s novými cloudovými technologiemi, jak dokáže pomáhat proti kybernetickým hrozbám a sloužit jako zabezpečená a bezpečná platforma, jež pomůže v obraně proti kybernetickým útokům ve firemním prostředí.

 

Gregory Bryant mi dále řekl: „Toto je skvělý příklad toho, jak původní myšlenka vPro byla rozvinuta v kompletní platformu, na které lze nabízet inovativní funkce a pomáhat firmám zcela měnit povahu pracoviště. vPro není jen jedna funkce, je to kolekce nejlepších funkcí pro správu a zabezpečení pro firemní klienty. Je neuvěřitelné po deseti letech vidět jedinečnou hodnotu a inovaci, kterou přinášíme firmám. Samotná skutečnost, že nikomu jinému se do tohoto sektoru nepodařilo dostat a že stále jsme v čele pelotonu, je prostě úžasná.“

 

Jste-li členem podnikového IT oddělení, určitě se seznamte s výhodami nového procesoru Intel Core vPro. Jsme přesvědčeni, že je na čase transformovat pracoviště, včetně nahrazení zastaralých firemních počítačů novými, rychlejšími a zabezpečenějšími stroji, které navíc v konečném součtu přinesou úsporu nákladů.

 

Nemůžu se dočkat, co přinese firemnímu sektoru dalších deset let Intel Core vPro. Podělte se se mnou o své myšlenky na @TomMGarrison.

 

Tom Garrison

Tým vědců z národního superpočítačového centra IT4Innovations získal 2 700 000 jádrohodin na Titanu, druhém nejvýkonnějším superpočítači na světě. Ten provozuje národní laboratoř Oak Ridge ve Spojených státech amerických. Přístup získali zdarma na základě podaného projektu. Přidělený výpočetní výkon využili pro testování a optimalizaci softwaru ESPRESO, který vyvíjejí pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh s desítkami miliard neznámých.

LR_int_brand_693_RackCablesTop_3482.jpg„ESPRESO vyvíjíme za pomoci českého nejvýkonnějšího superpočítače Salomon, ale Titan je mnohem výkonnější a má několikanásobně více výpočetních uzlů. Ověřili jsme si, že náš software je schopen vyřešit rovnice se 124 miliardami neznámých na více než 17 500 výpočetních uzlech (tj. na více než 280 000 výpočetních jádrech) v řádech několika minut. Je tedy připraven i na další generace superpočítačů, které budou ještě výkonnější,“ vysvětluje přínos testů Lubomír Říha vedoucí týmu vývojářů z IT4Innovations. Český nejvýkonnější superpočítač Salomon, který provozuje Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě má 1008 výpočetních uzlů a teoretický výkon 2 petaflopy. Titan naproti tomu disponuje 18 688 výpočetními uzly a jeho teoretický výkon je 27 petaflopů.

Softwary jako je ESPRESO, umožňují vědcům za pomoci superpočítačů řešit extrémně velké úlohy. Pro test na Titanu byla použita úloha z oblasti šíření tepla. V praxi se takto mimo jiné simulují tepelné procesy v rozsáhlých výměnících tepla, jakými jsou například jaderné reaktory. ESPRESO je vyvíjeno jako volně dostupný software a je tedy k dispozici bez nutnosti zakoupení licence.

Celý výpočetní výkon ostravského superpočítače Salomon zajišťují Intel technologie. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je také členem programu Intel Paralell Computing Center.

Moderní konferenční místnosti mají především usnadňovat spolupráci. Pro autory prezentací je klíčová schopnost plynule a bezpečně sdílet obsah se svými spolupracovníky, klienty a partnery odkudkoli. Intel Unite významně zvyšuje efektivitu jednání, neboť pracovníkům umožňuje bezdrátově sdílet obsah a vstupovat do interakce s ostatními nezávisle na tom, zda jsou zrovna v kanceláři nebo pracují ze vzdáleného místa.

 

Řešení Intel Unite je od června 2015 instalováno ve firmách po celém světě. Dnes bychom chtěli představit jeho nové funkce, včetně možnosti streamování videa i audia, nového zabezpečeného pluginu pro přístup hostů a nativní mobilní aplikaci pro prohlížení na tabletu Apple iPad. Tyto nové funkce jsou reakcí na požadavky našich koncových uživatelů, kteří volali po dalším zvýšení uživatelského komfortu nabízeného řešením Intel Unite. Zákazníci, kteří si Intel Unite pořídili, již teď registrují urychlení začátků jednání o plných 70 procent.

Výstřižekfin.JPG

Přehrávání videa s podporou audia

Spolupráce je nyní snazší díky zobrazování video obsahu s doprovodným audiem na Intel Unite. Tato funkce je dostupná pro účastníky jednání, kteří jsou přítomni v místnosti a nyní umožňuje jednoduché sdílení video a audio souborů.

 

Zabezpečený plugin pro přístup hostů

Zdokonalili jsme i plugin pro přístup hostů, a to tím, že jsme zvýšili jeho zabezpečení. Plugin byl především podroben důkladnému bezpečnostnímu testování a následně byla zvýšena jeho kvalita tak, aby bylo zajištěno, že bude splňovat nejpřísnější nároky a testy důležité pro IT. Jsme rádi, že tento plugin můžeme zavést do konferenčních místností vybavených řešením Unite, kde může docházet k situacím, že host potřebuje něco bezdrátově prezentovat, aniž by měl přístup k firemní síti. Hardwarově posílené zabezpečení postavené na technologii Intel vPro zajišťuje šifrování všech dat přes 256bitové SSL.

 

Aplikace pro mobilní klienty

Mobilní pracovníci používají řadu různých zařízení, která mohou z online spolupráce občas udělat oříšek. Intel pracuje na neustálém rozšiřování zařízení, která se mohou připojovat k řešení Intel Unite. Řešení je aktuálně k dispozici pro platformy Microsoft Windows (7, 8.1, 10) a Apple Max OS X, dále je k dispozici pro Apple iPad a lze si je stáhnout z Apple App storu. Tato aplikace umožní uživatelům iPadu se připojit k Intel Unite a prohlížet si prezentovaný a anotovaný obsah.

 

Intel rozšiřuje dostupnost a distribuci řešení Unite prostřednictvím spolupráce s řadou výrobců a partnerů včetně firem jako ASUS, Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Zoom a Logitech.

 

Jeden z našich partnerů v poskytování služeb, Wade Kilgore, viceprezident technického provozu v Axxys Technologies, hodnotí Intel Unite takto: „Řešení jsme instalovali u jednoho z našich zákazníků, společnosti Texoma Health Foundation, protože mají řadu schůzek s týmy a jednotlivci z jiných firem, kdy se často krčí nad konferenčním stolem a dohadují o detailech. Unite se jim podařilo zprovoznit skutečně s minimální podporou a hned začali používat dostupné funkce. Předtím přitom investovali desítky tisíc dolarů do jiných produktů, které nefungovaly a které nebyly tím, co oni potřebovali – vlastně se pokoušeli do čtvercové zásuvky zasunout kulatou zástrčku. Teprve Intel Unite byl tou zástrčkou čtvercovou, která do zásuvky hned zapadla a bezvadně fungovala.“

 

Dalším příkladem je firma Ozkar Services – i ta úspěšně řešila klientovy problémy prostřednictvím Intel Unite. Její majitel Oscar Martinez nedávno prohlásil, že „Intel Unite dokáže naprosto ohromit. Nikdy předtím nebylo k dispozici řešení, které by šlo nainstalovat takto snadno.“

 

Je hezké slyšet, jak snadno se Intel Unite používá, jak dokáže lidi spojit ke spolupráci v reálném čase a jak umožňuje sdílení dat z jakéhokoli místa. Očekáváme, že s novými funkcemi, které byly představeny dnes, bude uživatelský komfort ještě vyšší. Více informací a novinky ohledně Intel Unite získáte zde.

Platforma pro informačně zábavní systém od české společnosti Passengera je nový komunikační kanál mezi cestujícím a dopravcem. Jde o softwarovou platformu pro poskytování obsahu na palubě pro České dráhy a ostatní dopravce, která kvůli výkonu zvolila hardware Intel.

Služba umožňuje poskytovat informace dopravce do smartphonů a tabletů koncových zákazníků, analyzovat jejich chování, a tomto základě upravovat obsah a služby.

 

Výstřižek1.JPGZatraktivnění služeb dopravců

Služba řízeného poskytování obsahu je určena pro zatraktivnění veřejné dopravy a má přitáhnout služby dopravce, který ji nabízí.

Služby obsahu poskytovaného dopravcem mají v zásadě tři základní části:

  • Informační část – informace o trase, okolí, dopravě apod.
  • Zábavní část – hudba, filmy, hry atd.
  • Služby na palubě – tzv. upsell, například informace o nabídce palubní restaurace včetně objednávek, návazné služby, jako třeba smluvní taxislužba, restaurace na nádraží a v jeho bezprostředním okolí apod.

Dá se využít i k věrnostním (loyalty) programům za ujeté kilometry nebo nalétané míle, protože součástí platformy je i analytická část. Zde se zkoumá, o jaký druh informací a zábavy mají cestující zájem a podle toho se upravuje jak poskytovaný obsah, tak služby dopravce. Systém umožňuje neustálé sledování potřeb uživatelů. Passengera kvůli tomu buduje zvláštní oddělení na tvorbu poskytování obsahu a jeho správu, aby umožnila dopravcům vyvolat dostatečnou potřebu koncových zákazníků.

Co se týče vlastního poskytování obsahu, ten tedy může zajistit jak samotná Passengera, tak si jej může zákazník (dopravce) plnit a spravovat sám.

Zákazníky společnosti Passengera jsou například České dráhy, kde je tento informačně zábavní systém nasazen v Pendolinu, připravuje se nasazení v Rail Jetech a dalších spojích. Dalšími zákazníky jsou železnice v Ázerbájdžánu (ADY), ale o řešení Passengera projevili zájem i v Německu, Švýcarsku, Portugalsku, Polsku, pilotní projekty běží i ve Spojených státech.

 

Platforma Passengera běží na Intelu

„Architektura softwarové platformy od společnosti Passengera je nezávislá na připojení k internetu, data jsou uložena lokálně, jsou plněna z cloudu v pravidelných intervalech,“ vysvětluje Jan Kolář, CEO společnosti Passengera. Je tomu tak z důvodu, že terestriální pokrytí GSM signálem není 100%. Jeden ze zákazníků, železniční dopravce ADY v Ázerbájdžánu by ani nebyl schopen vzhledem k rozměrům země a stupni pokrytí signálem zajistit na většině své železniční sítě připojení přes GSM. V letadlech pak z principu připojení přes GSM není vůbec možné.

„Lokální hardware na palubě běží na serverové platformě Intel. Je tomu tak z důvodu potřeby výkonu a kvůli podpoře virtualizace VT-X. Vlastní inteligence systému leží v cloudu,“ říká Jan Kolář.

 

Zpoplatnění služby

Passengera poskytuje dopravcům svoji platformu jako službu a účtuje zákazníkovi, tj. dopravci, měsíční paušál, který lze orientačně zkalkulovat přímo na stránkách www.passengera.com.

Zpoplatnění dopravce koncovému zákazníkovi pak záleží na úmyslech dopravce a hlavně na regionálních zvyklostech. Zatímco v Severní Americe jsou zákazníci zvyklí za služby platit, v Evropě tomu tak příliš není. Například České dráhy poskytují tento informační kanál v Pendolinu zdarma.

 

Nejen zlevnění poskytování informací

Tento komunikační kanál zlevňuje i poskytování informací dopravce koncovým zákazníkům. Umožňuje i připojení k internetu, což by však byla sama o sobě drahá služba. Za pouhé připojení k internetu by totiž dopravce musel jeho poskytovateli pouze platit, navíc bez analýzy chování koncového zákazníka, a tím možnosti získání zpětné vazby. Uživatel (dopravce) může dokonce na připojení k internetu ušetřit, protože řešení umožňuje umístit do systému i reklamu – Passengera proto nabízí i reklamní modul.

To však nejsou všechny úspory, protože pokud si tuto službu zavede letecká společnost, nemusí být letadla vybavena monitory za sedadly. Jednak tím ušetří za drahé monitory, jednak ušetří na hmotnosti – monitory za sedadly se totiž montují zpravidla do velkokapacitních letadel pro dlouhé lety, takže při nějakých 300 místech tím ušetří zhruba 300 kilogramů užitečné hmotnosti.

 

„Díra na trhu“

Společnost Passengera se doslova trefila se svým informačně zábavním systémem do „díry na trhu“, protože její platforma je využitelná nejen u dopravců, ale i na nádražích, letištních halách, dopravních centrech, stadionech apod. Passengera už má zájemce i z řad automobilek, které chtějí integrovat toto řešení do palubního systému. Zatím jsou totiž všechny palubní systémy automobilů zaměřeny pouze na řidiče, Passengera připravuje zaměření i na pasažéry tak, aby jim automobilky dávaly svoje vlastní informace.

Použití se dá aplikovat na každém místě, kde je nějaký Wi-Fi hotspot. Platformu od Passengery už využívají například i zážitkové (eventové) agentury.

Vzhledem k charakteru služby prakticky nemá konkurenci, protože vysoce převyšuje možnosti rozesílání SMS (kdo zná telefonní číslo uživatele, který do nákupního centra nebo na stadion náhodně zavítá), nebo tzv. beacons.

IQRF konference v Praze se stala dějištěm významného posunu v realizaci chytrých měst, budov a IoT. Ve dnech 25. - 26. 5. 2016 se zde sešlo více než sto třicet odborníků z osmdesáti firem z celého světa. MICRORISC představil nový projekt IQRF.zone, který pokryje bezdrátovým signálem domácnosti, města ale i nákupní centra nebo výrobní podniky České republiky a dalších států. Svou vizi IoT představily také významné společnosti jako O2, Microsoft, IBM nebo Intel.

 

IQRF zóny vznikají jako otevřená platforma, díky které si bude každý moci vybrat koncové zařízení, přístupovou bránu, cloud i uživatelské aplikace, které mu vyhovují. Je to flexibilní ekosystém založený na bezdrátové technologii IQRF, který se bude dynamicky a komunitně vyvíjet podle potřeb trhu. Jakýkoli výrobek s touto technologií se díky zónám bezdrátově připojí k internetu, bude moci komunikovat a být snadno využíván, od měření až po plnou automatizaci. „IQRF.zone kombinuje robustnost a spolehlivost IQMESH sítí s jednoduchostí a rychlostí obsluhy sítí typu hvězda. Technologii proto využijí všichni stávající výrobci zařízení s bezdrátovou komunikací IQRF bez nutnosti větších úprav. Koncovým zákazníkům přinese nová komunikační platforma především jednoduchost,“ vysvětluje Vladimír Šulc, jednatel společnosti MICRORISC.

 

27094403480_a3356c3321_k.jpgPetr Ulvr ze společnosti Intel na konferenci IQRF

 

Společnosti O2 a O2 IT Services navazují svým řešením v oblastech Smart Homes a Smart Cities. Jsou garantem kvalitních služeb a spolehlivého pokrytí v celorepublikovém měřítku. „V technologii vidíme společně s ostatními členy IQRF Alliance velkou příležitost. Našim zákazníkům chceme přinést jednoduché, rychlé a flexibilní řešení, které jim pomůže s vybudováním chytrého bydlení,“ uvedl Jindřich Fremuth, ředitel divize Rezidentní zákazníci O2. „Vše navazuje na průmysl i chytrá města, která potřebují jednoduše sdílet nejrůznější typy dat,“ dodává Václav Provazník, jednatel a ředitel Komerční divize O2 IT Services. Města budou moci v rámci konceptu OpenData komunikovat informace o dopravní situaci, parkování nebo třeba kvalitě ovzduší.

 

Společnost Microsoft na konferenci ukázala bleskové připojení bezdrátového čidla do cloudového řešení Azure. IBM realizovalo přímý přenos dat monitoringu ovzduší z dronu na cloud Bluemix. Intel společně s AAEON demonstroval připojení k síti IQRF z jejich internetové brány. tcp cloud přidal své řešení založené na otevřených technologiích OpenStack, Kubernetes, Docker či OpenContrail. Další společnosti a university od USA až po Indii pak předvedly své projekty a nové produkty, které mohou být prostřednictvím IQRF.zone propojeny.

 

„Představte si, že si chcete sami udělat chytrou domácnost. Levně, rychle a jednoduše. Koupíte si v běžném hypermarketu bezdrátově ovládané světlo a vypínač, které si propojíte a ovládáte pomocí vašeho mobilu? Tak to zatím, bohužel, nefunguje. Ale díky spolupráci členů IQRF Alliance v projektu IQRF.zone se toto stává realitou. Životní prostředí, doprava měst, automatizace výroby, inteligentní domácnosti, komfort života - to vše jsou oblasti, které lze zlepšit s využitím technologií, a k tomu chceme přispět,“ uzavírá Šimon Chudoba, jednatel IQRF Alliance, která konferenci organizovala.