Internet věcí představuje pro společnost Intel velmi důležitou oblast – jednak pro ni nabízí vlastní řešení zaměřené především na integraci, současně Intel využívá koncept IoT i pro zefektivnění vlastních procesů, např. výroby nebo fungování kanceláří.

 

Chytrá města

Ke klíčovým aktivitám společnosti Intel v oblasti internetu věcí patří koncept chytrých měst. Tyto technologie zahrnují např. sběr dat ze senzorů, ať už jde o fyzické detektory nebo třeba data získávaná ze satelitů. Senzorem poskytujícím důležitá data se v rámci chytrých měst stávají i soukromé automobily či mobilní telefony nebo infrastruktura veřejného osvětlení. Doprava (vlastní provoz i plánování), osvětlení, odvoz odpadu i pokrytí bezdrátovými sítěmi, to vše by v rámci chytrého města mělo představovat integrovaný celek.

 

Na toto téma publikovala zajímavý komentář Kavitha Mohammed, ředitelka pro IoT a „chytrá města“ společnosti Intel ve východní Asii. Podobné iniciativy, využívající technologie IoT, M2M, cloud i zpracování velkých objemů dat se v posledních letech začaly realizovat v rozvinutém i rozvíjejícím se světě. Na základě zkušeností např. ze Singapuru, Helsinek, Nairobi či New Yorku lze údajně vyvodit, že aktuálně spočívá hlavní problém v roztříštěnosti projektů, kdy se třeba systémy pro spotřebu elektřiny a plánování dopravní infrastruktury realizují nezávisle na sobě. Světu IoT zatím scházejí všeobecné standardy a interoperabilita, které by umožnily všem těmto systémům spolupracovat a vyměňovat si data. Intel právě zde vidí svoji úlohu: snaží se ovlivňovat standardy a integrovat celý ekosystém.

 

800 (3).jpg

Vše pro spolupráci

Také další příspěvek v rámci sítě Intel IT Peer Network zdůrazňuje právě význam interoperability řešení IoT. Jak se zde upozorňuje, kromě výrobců zařízení internetu věcí zde však musí ještě leccos udělat i dodavatelé klasických IT systémů – ani software a síťové/komunikační prvky dosud nejsou mnohdy navrženy tak, aby umožňovaly automatický sběr a další zpracování dat ze senzorů. IoT má hlavní smysl, jde-li primárně o M2M komunikaci.

 

Příklad efektivní implementace? V některých experimentálních konferenčních místnostech Intelu např. senzory zaznamenávají vstup osoby do místnosti, tomu odpovídá automatická změna osvětlení, topení/klimatizace, nicméně na to se reakce neomezují; rovněž se automaticky aktivují bezdrátové nástroje pro spolupráci (Mini PC/Intel Unite) a stejně tak se aktualizují např. systémy, které jiným zaměstnancům pomáhají najít nejbližší dosud neobsazené konferenční místnosti. Systémy internetu věcí by z IT systémů mohly přebírat i různá osobní nastavení/personalizaci, nakonec i včetně toho, že by se teplota v místnosti nastavovala individuálně na míru tomu, kdo zrovna vejde. Tím IoT samozřejmě úzce souvisí i s konceptem inteligentních budov, úsporou provozních nákladů i zvýšením komfortu pro uživatele. Také z toho ovšem vyplývá, že projekty IoT, jakkoliv jsou primárně technologické, vyžadují často spolupráci i jiných oddělení než pouze IT.

 

Technologie Intel pro IoT

Základem vlastních produktů Intelu pro internet věcí je Intel Gateway, tj. brána ležící v jádru celé infrastruktury IoT. Toto zařízení plní roli komunikačního centra mezi stávajícími sítěmi, dalšími síťovými technologiemi, vlastními senzory (měřiči, aktuátory) i speciálními zařízeními IoT typu konektorů do M2M (machine-to-machine) sítí. Řešení Intel Gateway přidává do systému „inteligenci“, což umožňuje snížit náklady na přenášená data i úložiště. Potřebný výpočetní výkon pro zpracování dat zajišťují rychlé a spolehlivé procesory SoC (system on chip) z rodiny Intel Atom.

 

Současně jsou do brány přímo na úroveň hardwaru implementovány bezpečnostní technologie McAfee, významnou roli hrají také technologie společnosti Wind River, která se po akvizici rovněž stala součástí Intelu. Kromě bezpečnosti poskytuje platforma zákazníkům také vysokou škálovatelnost a pokročilé funkce pro efektivní správu. Plány Intelu v IoT ukazuje i letos dokončená akvizice společnosti Altera, která kromě procesorů SoC dodává také programovatelná hradlová pole (FPGA). Řešení Intel Gateway představuje otevřenou platformu, integrovanou s ekosystémem dalších aplikací a služeb. Navržena je rovněž tak, aby šla optimalizovat pro různé vertikální trhy.