Co mají společného zábavní systém pro cestující ve vlaku, robotický kustod datových center, inteligentní domácnost a automatizace hromadné dopravy? Ano, je to koncept internetu „věcí“ – sítí, systémů, zařízení, snímačů, spotřebičů, ale i lidí. Technologie a obchodní modely pro internet věcí jsou stále v začátcích, navzdory tomu již existuje řada příkladů reálného nasazení v mnoha různých odvětvích.

 

Rozvoj internet věcí nejlépe ilustrují čísla. V roce 2014 bylo na světě údajně zhruba 3,9 miliardy připojených „věcí“, v roce 2016 jich má být 6,4 miliardy a v roce 2020 až 20 miliard (nebo 25, 40 či 60, podle toho, kterých analytiků trhu se zeptáte). Jisté v každém případě je, že tento nový segment roste  a poroste v nejbližších letech dvouciferným tempem.

 

Internet věcí (IoT) přináší inovace do mnoha oblastí soukromého života, podnikání i veřejné správy. Progresívně smýšlející podniky a organizace postupně přichází na jeho přínosy, především na skutečnost, že cílem není pouhé propojení všeho se vším, ale ze všeho připojitelného získávat data a tato data smysluplně využít ke zvyšování efektivity a bezpečnosti, snižování nákladů, lepšímu poznání zákazníků a klientů atd.

 

Bavit se za jízdy dovoleno

Pro konkrétní příklady využití internetu věcí nemusíme chodit daleko. Jedním z nejčerstvějších je zavedení nového informačního a zábavního systému ve vlacích třídy Pendolino Českých drah. Od konce letošního března se v těchto expresech cestující setkají s palubním systémem Passengera od českých tvůrců. Modulární systém s mnoha automatizovanými funkcemi lze přizpůsobit téměř libovolným požadavkům nejen železničních, ale i autobusových, lodních a leteckých přepravců, taxislužby atd. Součástí systému založeného na IoT technologiích společnosti Intel a dalších mohou být specifické softwarové funkce, hardware instalovaný ve vozidle, palubní Wi-Fi a připojení k internetu. O komplexní správu včetně obsahu se stará cloudová řídící platforma.

 

pendolino10.jpgZdroj: ČD

 

“Chceme cestujícím přinést zážitek z cestování na vyšší úrovni. Poskytujeme jim relevantní informace a obsah související s jejich cestou z různých online zdrojů offline na palubě dopravního prostředku. Platformu Intel pro hardware na palubě dopravních prostředků jsme si vybrali pro její výkon, stabilitu a podporu virtualizace. Díky ní můžeme na palubě provozovat i systém pro sběr informací o vozidle a komunikovat s dalšími palubními systémy, jejichž data přenášíme do cloudu. Naše vize směřuje k automatizovanému palubnímu systému s prediktivním chováním,“ doplňuje Jan Kolář, CEO společnosti Passengera.

 

Datové centrum ohlídá chytrý robot

Robot AIRBreeze, na jehož vývoji spolupracovaly české firmy Altron a Bender Robotics, je určen pro datová centra – dohlíží na chod zařízení, komunikuje se svým okolím a pomocí šestice senzorů shromažďuje požadované informace. Jedná se o krásný příklad využití internetu věcí pro správu majetku neboli asset management. Robot, jehož srdcem je procesor Intel Core i3, dokáže například nahlédnout do serverové skříně a naskenováním BAR nebo QR kódů zjistit aktuální stav, pomocí termokamery sledovat teplotu nebo pohyb lidí, měří vlhkost a detekuje změny v okolním prostředí. „Robot je schopen zcela samostatného pohybu, řízen pouze vlastní "umělou inteligencí", přičemž na vyžádání komunikuje s operátorem třeba na opačné straně světa. Pomocí tří kamer monitoruje své okolí, je schopen rozpoznat nebezpečné předměty a pořizovat bezpečnostní záznam v reálném čase. Pro vlastní orientaci v datacentru využívá laserový scanner známý také např. ze stále populárnějších automobilů bez řidiče,“ vysvětluje Stanislav Věchet, Chief Visionary Officer ze společnosti Bender Robotics. Ta již v současnosti pracuje i na dalším zajímavém projektu na bázi IoT, a sice na monitoringu včelích úlů.

 

Budova se učí hospodařit

Za hranicemi slouží IoT technologie například k optimalizaci spotřeby elektrické energie a vody v komerčních budovách. V kancelářské budově Port v San Diegu technologie Intel IoT Gateway monitoruje systém vytápění, větrání a  klimatizace, osvětlení a využití elektrických zásuvek a pomáhá snižovat spotřebu a v důsledku omezovat emise skleníkových plynů.

 

Chytrý skleník řídí celý ekosystém

Společnost NWT a.s., která se řadí mezi nejvýznamnější technologické a inovační firmy v České republice a soustředí se na „nové světové technologie“, vybudovala pro farmu ve slovenských Kameničanech moderní skleník pro pěstování rajčat. Špičkové výpočetní technologie s propracovaným systémem bezdrátových senzorů a ovladačů zde řídí vše – vytápění, závlahu, větrání, osvětlení i vypouštění čmeláků z úlů, aby ve vhodný čas vylétli opylovat rostliny. Pokud se projekt osvědčí, budeme se s plně automatizovanými, počítačově řízenými pěstírnami zeleniny pravděpodobně v české krajině setkávat stále častěji.

 

Možností využití internetu věcí je nepřeberně a různá odvětví jej využívají značně odlišným způsobem. V dnešní průkopnické době, kdy všichni teprve získávají zkušenosti, se doporučuje experimentovat s projekty malého rozsahu a pečlivě měřit skutečné přínosy. Rozumné je také čerpat inspiraci v jiných oborech. Je možné, že díky uvažování v kontextu IoT naleznete zcela nové tržní příležitosti tam, kde by vás dříve nenapadlo hledat.