Většina respondentů mezinárodního průzkumu kolem internetu věcí a „chytrých domovů“ by se tomu nebránila.

 

Většina respondentů z celého světa (54 procent) uvedla, že by byla ochotna sdílet osobní data sbíraná z jejich chytrých domácností výměnou za peníze. Sedmdesát procent se pak shoduje na tom, že firmy by měly zákazníkům za data poskytovat kupóny nebo slevy. Tyto a další výsledky přinesl průzkum společnosti Intel Security. Průzkum rovněž ukázal, že podle 77 procent respondentů budou v roce 2025 chytré domovy stejně běžné, jako jsou dnes chytré telefony; 66 procent respondentů ovšem zároveň vyjádřilo obavy z možného zneužití dat kybernetickými zločinci.

 

Zpráva „Internet věcí a chytré domovy“ zahrnuje odpovědi celkem devět tisíc osob z devíti zemí.

 

Tiny-Home.jpg

 

Klíčovým aspektem internetu věci je jeho bezpečnost

 

„Chytré domovy a jejich data mají potenciál zlepšit každodenní život svých uživatelů,“ říká technologický ředitel Intel Security Steve Grobman. „Průzkum ukazuje, že mnoho jednotlivců by bylo ochotno podělit se o svá data za určitou finanční kompenzaci, na druhou stranu mají pochopitelně obavy z kybernetických hrozeb. Pro internet věcí musí být klíčovým aspektem bezpečnost a bude-li ta vyřešena, může se právě ona stát tím, co posune internet věcí dopředu.“

 

Respondenti průzkumu vyjadřovali obavy z možných bezpečnostních hrozeb spojených s chytrými domovy: 92 procent uvedlo, že se obávají zneužití dat kybernetickými zločinci. Nicméně o inovaci v oblasti bezpečnosti svědčí to, že téměř stejný počet dotázaných (89 procent) uvedl, že pokud by žili v chytrém domově, upřednostňovali by zabezpečení všech svých chytrých zařízení prostřednictvím jednoho integrovaného bezpečnostního balíčku.

 

Méně nadšení mezi uživateli vzbuzovaly stávající metody zabezpečení, jako například hesla: čtyři z deseti respondentů vnímali hesla u chytrého domova jako problém a tři čtvrtiny (75 procent) respondentů uvedly obavy z počtu hesel, které bude ke správě chytrého domova zapotřebí. Jako alternativa hesla si ale dobře vedla biometrická řešení. Při odpovědi na dotaz, kterou z forem biometrického zabezpečení by preferovali, volilo 54 procent oslovených otisky prstů, 46 procent rozpoznání hlasu a 42 procent snímání rohovky.

 

Dále průzkum přinesl tato zjištění:

 

  • Oproti předchozí generaci uváděli zástupci generace Y mnohem častěji, že by byli ochotni výměnou za behaviorální data ze svých zařízení v domácnosti přijímat peníze, slevy nebo nákupní kupony (63 procent uvedlo peníze, 44 procent slevy a 29 procent kupony).  
  • Tři čtvrtiny (75 procent) spotřebitelů očekává, že život v chytrém domově jim přinese osobní prospěch.
  • Mezi nejperspektivnější chytrá zařízení patří chytré osvětlení (73 procent), chytré kuchyňské spotřebiče (62 procent) a chytré termometry nebo kotle (60 procent).
  • Přes polovinu respondentů očekává, že chytrý domov jim sníží výdaje za plyn a elektřinu (57 procent) a chlazení (55 procent).

 

Více informací o tomto tématu najdete ve zprávě, kterou vydává Atlantic Council a která je k dispozici na adrese: www.atlanticcouncil.org/publications/reports/smart-homes-and-the-internet-of-things.

 

 

Metodologie

 

Průzkum „Internet věcí a chytrý domov“ proběhl v červenci 2015 a provedla ho společnost Vanson Bourne, nezávislá agentura pro průzkum veřejného mínění, specializující se na technologický sektor. Celkem bylo osloveno devět tisíc spotřebitelů: 2500 ze Spojených států, 1000 z Velké Británie, 1000 z Německa, 1000 z Brazílie, 1000 z Indie, 500 z Kanady, 500 z Mexika a 500 z Austrálie.