Skip navigation

 

Většina respondentů mezinárodního průzkumu kolem internetu věcí a „chytrých domovů“ by se tomu nebránila.

 

Většina respondentů z celého světa (54 procent) uvedla, že by byla ochotna sdílet osobní data sbíraná z jejich chytrých domácností výměnou za peníze. Sedmdesát procent se pak shoduje na tom, že firmy by měly zákazníkům za data poskytovat kupóny nebo slevy. Tyto a další výsledky přinesl průzkum společnosti Intel Security. Průzkum rovněž ukázal, že podle 77 procent respondentů budou v roce 2025 chytré domovy stejně běžné, jako jsou dnes chytré telefony; 66 procent respondentů ovšem zároveň vyjádřilo obavy z možného zneužití dat kybernetickými zločinci.

 

Zpráva „Internet věcí a chytré domovy“ zahrnuje odpovědi celkem devět tisíc osob z devíti zemí.

 

Tiny-Home.jpg

 

Klíčovým aspektem internetu věci je jeho bezpečnost

 

„Chytré domovy a jejich data mají potenciál zlepšit každodenní život svých uživatelů,“ říká technologický ředitel Intel Security Steve Grobman. „Průzkum ukazuje, že mnoho jednotlivců by bylo ochotno podělit se o svá data za určitou finanční kompenzaci, na druhou stranu mají pochopitelně obavy z kybernetických hrozeb. Pro internet věcí musí být klíčovým aspektem bezpečnost a bude-li ta vyřešena, může se právě ona stát tím, co posune internet věcí dopředu.“

 

Respondenti průzkumu vyjadřovali obavy z možných bezpečnostních hrozeb spojených s chytrými domovy: 92 procent uvedlo, že se obávají zneužití dat kybernetickými zločinci. Nicméně o inovaci v oblasti bezpečnosti svědčí to, že téměř stejný počet dotázaných (89 procent) uvedl, že pokud by žili v chytrém domově, upřednostňovali by zabezpečení všech svých chytrých zařízení prostřednictvím jednoho integrovaného bezpečnostního balíčku.

 

Méně nadšení mezi uživateli vzbuzovaly stávající metody zabezpečení, jako například hesla: čtyři z deseti respondentů vnímali hesla u chytrého domova jako problém a tři čtvrtiny (75 procent) respondentů uvedly obavy z počtu hesel, které bude ke správě chytrého domova zapotřebí. Jako alternativa hesla si ale dobře vedla biometrická řešení. Při odpovědi na dotaz, kterou z forem biometrického zabezpečení by preferovali, volilo 54 procent oslovených otisky prstů, 46 procent rozpoznání hlasu a 42 procent snímání rohovky.

 

Dále průzkum přinesl tato zjištění:

 

  • Oproti předchozí generaci uváděli zástupci generace Y mnohem častěji, že by byli ochotni výměnou za behaviorální data ze svých zařízení v domácnosti přijímat peníze, slevy nebo nákupní kupony (63 procent uvedlo peníze, 44 procent slevy a 29 procent kupony).  
  • Tři čtvrtiny (75 procent) spotřebitelů očekává, že život v chytrém domově jim přinese osobní prospěch.
  • Mezi nejperspektivnější chytrá zařízení patří chytré osvětlení (73 procent), chytré kuchyňské spotřebiče (62 procent) a chytré termometry nebo kotle (60 procent).
  • Přes polovinu respondentů očekává, že chytrý domov jim sníží výdaje za plyn a elektřinu (57 procent) a chlazení (55 procent).

 

Více informací o tomto tématu najdete ve zprávě, kterou vydává Atlantic Council a která je k dispozici na adrese: www.atlanticcouncil.org/publications/reports/smart-homes-and-the-internet-of-things.

 

 

Metodologie

 

Průzkum „Internet věcí a chytrý domov“ proběhl v červenci 2015 a provedla ho společnost Vanson Bourne, nezávislá agentura pro průzkum veřejného mínění, specializující se na technologický sektor. Celkem bylo osloveno devět tisíc spotřebitelů: 2500 ze Spojených států, 1000 z Velké Británie, 1000 z Německa, 1000 z Brazílie, 1000 z Indie, 500 z Kanady, 500 z Mexika a 500 z Austrálie.

 

Společnosti Intel Labs China a Meridian Medical Network (Beijing) Corp. podepsaly dohodu o zahájení ostrého testování robota, který funguje jako domácí lékař. Zároveň byly demonstrovány funkce tohoto prototypu, jenž je schopen nabídnout přirozené rozhraní pro komunikaci s uživateli, disponuje mobilními čidly, robotickým ovládáním, dokáže se autonomně pohybovat, umí lokalizovat uživatele pomocí obdoby zraku, disponuje nástroji pro první pomoc a přináší potenciál pomoci partnerům a vývojářům snižovat bariéry inovace a urychlovat inovaci ekosystému. Obě strany budou testovat prototyp robota v kontrolovaném prostředí, aby mohly dále zlepšovat schopnosti jeho interakce s lidmi a službami a aby bylo možné vyvinout proaktivnější, interaktivnější a inteligentnější servisní model. Zároveň je jeho účelem podpořit inovaci v domácí péči o zdraví.

 

Jde o průlom v robotické lékařské péči v Číně. Podle uzavřené smlouvy má Intel Labs China vyrobit několik prototypů robotů, referenční řešení pro hardware a software a zajistit technickou podporu, zatímco společnost Meridian je odpovědná hlavně za sběr a analýzu uživatelských dat, zajištění relevantních aplikací a služeb pro uživatele během testování a za zlepšování funkcí na základě zpětné vazby uživatelů. Robot má v budoucnosti pomoci desítkám milionů běžných rodin a nabídnout jim chytré zdravotnické služby, které budou spojovat péči o seniory a o zdraví.

Healthcare_robot.jpg

 

 

 

Prototyp robotického domácího lékaře je vybaven technologií Intel® RealSense™, která umožňuje interakci mezi počítačem a člověkem, navigační technologií pro robota, procesory Intel Core, platformou Intel® Edison a technologií Intel WebRTC. Hlavní technologické aspekty jsou následující:

 

  • Interakce mezi lidmi a roboty: robot je vybaven funkcí rozpoznání hlasu. Může tedy s uživatelem konverzovat a každý den se jej ptát, jak se mu daří. Je osazen dvěma displeji, které pomáhají při konzultacích nebo názorných ukázkách.
  • Mobilní čidla a ovládání robota: díky kontrole čidly a kognitivní schopnosti výzkumný prototyp „ožívá“ a může se v domě pohybovat samostatně.
  • Lokace uživatele díky strojovému vidění: díky technologii Intel® RealSense™ se prototyp robota dokáže pohybovat před uživatelem a umí implementovat různé zdravotní programy nebo zaznamenávat uživatelovy zvyky pomocí 3D kamery. V případě nutnosti se spojí s odborníky pro konzultaci na dálku.
  • První pomoc: v případě, že uživatelovy fyziologické parametry nebo environmentální indikátory jako teplota a vlhkost jsou vyhodnoceny jako abnormální, dokáže robot automaticky zavolat záchrannou službu.

 

Spolupráce mezi oběma společnostmi je vzhledem ke stárnutí populace důležitá pro oblast domácí péče. Data zveřejněná Národním statistickým úřadem ukazují, že ke konci roku 2014 tvořili lidé, kterým je přes 60 let 15,5 % celkové populace Číny, konkrétně 212 milionů. S rostoucím problémem stárnutí populace a nedostatkem personálu pro domácí a komunitní péči, by se domácí lékaři-roboti jako tento mohli stát součástí odpovědnosti za léčbu a péči, což by přineslo odlehčení sociálnímu tlaku na péči o seniory.

„Stárnoucí populace je motorem vývoje zdravotnických robotů, přechod k nim od lidských služeb je nevyhnutelný trend. Prototyp robotického domácího lékaře mění pasivní monitoring zdravotního stavu v proaktivní péči o zdraví,prohlásila Xu Jingjing, ředitelka výkonného výboru mezinárodní poradenské skupiny Čínské rozvojové banky

Pan Yu Zhong, zakladatel a generální ředitel společnosti Meridian, poznamenal, že „je zásadní a naléhavé tlačit na reformu zdravotnických služeb postavených na bázi internetu a internetu věcí. Výzkumný prototyp robotického domácího lékaře je schopen přirozené interakce s uživateli, zároveň dokáže nabídnout pomoc starším lidem, kteří mají problémy s používáním chytrých zařízení typu mobilních telefonů nebo tabletů. Prototyp robota propojuje cloudovou službu pro zpracování velkých dat s robotickou platformou a tím nabízí skutečně komplexní řešení zdravotní péče.“

Dr. Song Jiqiang, výkonný ředitel Intel Labs China, konstatoval: „Zaměřili jsme se na vývoj autonomních robotů poskytující služby a průběžně vyvíjíme klíčové technologie autonomní navigace, perceptivní kognice, osobní interakce a bezpečnostní kontroly. Péče o zdraví a péče o seniory jsou významné společenské oblasti a vytvářejí silnou tržní poptávku po domácím robotickém řešení. Intel přikládá velký důraz spolupráci se společností Meridian. Doufáme, že se nám podaří identifikovat a vyřešit všechny praktické problémy a dále podpořit průmyslový vývoj tohoto prototypu během ostrého testu.“

  

 

Intel TXT, AES-NI a FlexMigration jsou technologie v procesorech Intel Xeon, které posilují bezpečnost, usnadňují správu serverů jak fyzických, tak virtuálních, včetně podpory cloudu, a to privátního i veřejného.

 

Technologie Intel TXT pro zabezpečení dat, AES-NI pro šifrování a FlexMigration pro živou migraci virtualizovaných systémů, dávají jak firmám, tak zejména datacentrům a poskytovatelům cloudových služeb nové možnosti, jak vystavět v privátním i veřejném cloudu služby nové generace. Jsou totiž přímo zaintegrovány v nových generacích procesorů Intel Xeon.

 

Intel TXT

 

Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) je technologie pro zabezpečení dat v cloudovém prostředí. Jak tato technologie pro snížení rizika napadení serverů škodlivým kódem funguje, přednesl například František Fait z Intelu na konferenci distributora Comguard:

 

Jak funguje Intel TXT

 

František Fait, Intel: Pokud škodlivý software napadne hypervisor, má přístup ke všem na něm běžícím virtuálním strojům. Nebo když napadne BIOS, firmware si otevře cestu k napadení jakékoliv softwarové části serveru. Bezpečnostní řešení firmy Intel, které takovýmto útokům dokáže čelit, se nazývá Intel Trusted Execution Technology (TXT). Tato kombinace procesoru, čipové sady a speciálního kódu, jehož první část obsahuje procesor Intel Xeon již z výroby, provede při každém startu serveru kontrolní součet zaváděného kódu ještě před jeho spuštěním a hodnoty uloží bezpečně do modulu TPM. Atestační služba následně porovná tyto hodnoty s údaji, které byly označeny za důvěryhodné (trusted) při první čisté instalaci serveru a hypervisoru.

 

Na základě tohoto porovnání je přidělen serveru status „důvěryhodný“ (trusted) nebo „nedůvěryhodný“. Tyto trusted servery se pak sdruží do skupiny TCP Trusted Compute Pool. Atestační služba je dále dotazována na status hostů administračním rozhraním, které řídí umístění a migraci virtuálních strojů. Na základě uživatelem definovaných politik atestační služba vybírá servery splňující podmínky důvěryhodnosti pro citlivá data. Tento koncept lze rozšířit o informace specifikující geografickou lokaci serveru, nebo jeho technické parametry. Následně se dá rozšířit sada politik tak, aby uživatel splnil například legislativní podmínku, že jeho data nesmějí opustit hranice daného státu, anebo třeba jen hranice firmy v případě hybridního cloudu.

 

Nasazení technologie TXT je možné jak v prostředí VMware vSphere, tak OpenStack, a to za pomoci atestační služby poskytnuté firmou Intel jako open source – OAT, nebo jako součást komerčního balíku, například firmy Hytrust. V případě zájmu se obraťte na zástupce firmy Intel či na stránky http://www.intel.com/go/txt.

kabely1.jpg

 

Kontrola, řízení migrace a mazání dat

 

Některé země, zejména evropské, například nedovolují migraci dat mimo EU. Technologii Intel TXT je proto také možno využít ke kontrole a řízení migrace dat mezi virtuálními stroji, fyzickými stroji a geograficky vzdálenými datacentry. Nezanedbatelnou otázkou je totiž nejen dostupnost výpočetních prostředků datacentra, ale i bezpečnost a vyhovění i legislativním požadavkům a požadavkům zákazníků.

 

AES-NI pro šifrování serverů

 

Další inteligencí, která byla přidána přímo do procesorů Intel Xeon, je Intel AES-NI. Jde o sadu instrukcí pro šifrování, která umožňuje rychlejší, cenově dostupnější a efektivnější ochranu dat. Vylepšuje algoritmus AES (Advanced Encryption Standard) a zrychluje šifrování. Skládá se ze sedmi přidaných instrukcí a dává IT prostředí rychlejší a dostupnější ochranu a vyšší úroveň zabezpečení. Díky tomu umožňuje těchto vlastností dosáhnout i v případech, kdy to dříve nebylo možné.

 

 

FlexMigration pro živou migraci virtuálních serverů

 

Virtualizační technologie Intel FlexMigration zase rozšiřuje kompatibilitu živé migrace ve virtualizovaných systémech v systémech s procesory Intel x86 – od systémů Windows Server Hyper-V přes VMware až po Citrix a open source (OpenStack). Hypervisory těchto softwarových dodavatelů totiž mohou využívat sady instrukcí ve všech serverech v poolu nebo clusteru. Díky těmto vlastnostem je migrace efektivnější, protože jde jednoduše přidat nové servery v poolu/clusteru bez obav ohledně rozdílů v architekturách CPU x86, kterými jsou servery osazeny.

 

 

 

Videa Intel ohledně podpory cloudu:

 

Technologie Intel pro cloudové služby

 

 

What is Intel Cloud Technology | Intel IT Center

 

Výkon procesorů Intel Xeon

 

Improving Cloud Performance with Intel Cloud Technology | Intel IT Center

 

Bezpečnostní technologie Intel AES-NI

 

Secure Cloud Workloads with Intel Cloud Technology | Intel IT Center