Projektování čipů Intelu je extrémně náročné na výpočetní výkon. Infrastruktura Intelu po celém světě v současnosti používá přes 130 000 serverů s procesory Xeon, celkem více než milion jader. Výkon prostředí roste každoročně o 25 %.

 

Společnost Intel patří nejenom k dodavatelům technologií, ale i k jejich uživatelům. Efektivita vlastního IT je pro ni klíčová, infrastruktura serverů a datových center představuje páteř podnikání Intelu. Jaké kroky Intel podniká, aby jeho IT dosahovalo požadované výkonnosti, do jakých technologií se investuje?

 

Postup technologií nasazených ve společnosti Intel mapuje pravidelná studie („performance report“), kterou vypracoval tým pod vedením CIO Intelu Kim Stevensonové. Celý white paper naleznete na webu Intelu.

 

Studie podrobně popisuje řadu oblastí, včetně technologií pro videokonference, pokročilých analytických nástrojů nebo přístupu ke zpracování dat přímo v operační paměti (in-memory). Poskytování IT služeb v rámci Intelu zastřešuje jednotný koncept „One IT“. V tomto článku se podrobněji podíváme na tři součásti One IT: na softwarově definovanou infrastrukturu včetně úložišť, přínos SSD disků a datová centra.

 

infografika.JPG

 

Intel za poslední 2 roky zdvojnásobil kapacitu svých úložišť ze 72 na 143 petabajtů.

 

SDI a hardware jako komodita.

 

Společnost Intel posouvá své prostředí stále důsledněji směrem k softwarově definované infrastruktuře (SDI), která je odpovědí na neustálé a všudypřítomné požadavky po agilitě podnikání, zajištění vyšší kvality IT služeb i úspoře nákladů.

 

Softwarově definovaný přístup se týkal v první řadě samotného výpočetního prostředí, následně pak sítí i úložných systémů. Přechodem na pružné řešení založené na Linuxu z prostředí proprietárního světa RISC/UNIX Intel ušetřil 1,4 miliard dolarů. Tento proces probíhá už 5 let a významně zlevnil dostupný výpočetní výkon. Následujícím krokem byla segmentace serverů, což umožnilo vyšší automatizaci úloh spojených se zajištěním kritických funkcí (Intel zde vzhledem k charakteru svého podnikání používá zkratku DOME – Design, Office, Manufacturing, Enterprise).

 

Po výpočetních výkon přišla řada za implementaci softwarově definovaných sítí (SDN) a úložného prostředí (SDS). Nasazení SDN hned v první fázi znamenalo významné zvýšení obchodního přínosu virtuálních strojů v datových centrech; lepší dostupnost síťových kapacit snížila náročnost řady úloh ze dnů na minuty. Zjednodušení sítě jako celku vede k vyšší automatizaci úloh v samoobslužném prostředí. Přechod z proprietárního síťového hardwaru na standardní „komodizovaný“ hardware vedl k úsporám nákladů okolo 50 %.

 

Intel se podílel i na vývoji řadičů SDN, které jsou založeny na otevřených standardech a přitom dosahují kvality požadované v podnikovém prostředí. Klíčové pro úsporu nákladů a efektivní správu sítě jsou open source softwarové přepínače, další softwarové komponenty s licencí open source společnost Intel nyní testuje v rámci pilotních projektů. Komodizovaný software i síťový hardware společnost Intel objednává od řady OEM dodavatelů, přičemž si vybírá takové, kteří dokáží zajistit co nejvyšší úroveň podpory. Hardware v podobě komodity umožňuje také velmi snadné škálování a přidávání dalších zdrojů průběžně podle potřeby.

 

Chystá a testuje se nasazování softwarově definovaných úložišť (SDS). Implementace SDS přinese další automatizaci a umožní i zde přejít na otevřené prostředí, bez nutnosti kombinovat v rámci integrovaných zařízení proprietární hardware a software. Pilotní projekt pro sdílení souborů zde zatím naznačuje úspory opět kolem 50 %, aniž by bylo nutné jakkoliv obětovat výkon celého řešení.

 

Přístup SDI jako celek rovněž umožní provádět v datových centrech Intelu další konsolidaci, což má rovněž snížit spotřebu energie.

 

SSD disky zvýšily spokojenost uživatelů

 

IT Intelu je dnes maximálně postavené na vlastních discích SSD, které nabízejí vysokou spolehlivost, bezpečnost i výkon/rychlost. Tyto přednosti technologie SSD jsou dobře známé, nicméně jejich nasazení přineslo ještě větší efekt, než se původně předpokládalo. Díky SSD začali uživatelé vnímat příslušná zařízení jako významně příjemnější pro práci, vzrostla jejich spokojenost i efektivita. Zaměstnancům Intelu vyhovuje kratší doba bootování, plynulejší multitasking, lepší hodnoty vstup/výstup (I/O) u SSD disků, tj. propustnost, jim umožňují pohodlně provádět analýzy i velkých datových sad.

 

Snížily se i nároky na servisní oddělení, oproti klasických (magnetickým) harddiskům osmkrát poklesly případy selhání – mj. i díky tomu, že SSD disky vůbec neobsahují pohyblivé části. Zvýšilo se zabezpečení, šifrování dat se zrychlilo z hodin na minuty. Jednoduchá je i správa, protože zabezpečení napříč ekosystémem lze řídit z jediné konzole McAfee ePo. U serverů se SSD disky velmi dobře uplatnily v prostředí pro automatizovaný návrh elektroniky (EDA), kde dokázaly zajistit potřebný výkon. Na virtualizovaných serverech se jako místní úložiště jediný SSD disk osvědčil mnohem lépe než dříve používané dva zrcadlené klasické harddisky.

 

Důraz na návrh datových center

 

Efektivita různých datových center se výrazně liší a má významný vliv na obchodní výsledky provozovatelů. Intel má díky velkým zkušenostem v oblasti HPC computingu velké know-how včetně sady osvědčených postupů. HPC prostředí Intelu od svého vzniku dosáhlo 90násobného zvýšení výkonu a 64krát vyšší stability. Každé datové centrum Intelu má unikátní návrh a používá vlastní technologie chlazení. Hlavním požadavkem je vždy energetická úspornost a ekologická udržitelnost.

 

Příkladem může být datové centrum v kalifornském Santa Clara, které je navrženo pro chlazení vzduchem, jinde ale Intel používá i vodní chlazení. Santa Clara díky své efektivitě ušetří každoročně více než 10 milionů kilowatthodin; parametr využití energie PUE (Power Usage Effectiveness) se zde pohybuje kolem 1,06, přičemž průměr v rámci průmyslu je 1,8. Toho vše Intel dosahuje i při obrovské výpočetní hustotě, které odpovídá potřeba energie až 43 kW na rack. Provozuje se zde superpočítač, jenž se v žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa Top500 umístil na 81. místě, je zde instalováno více než 80 000 serverů s procesory Intel Xeon. Využití výkonu serverů přesahuje 90 %. Tato efektivita je umožněna také investicemi do softwaru, který umí rozkládat výpočetní úlohy do prostředí tak, aby se maximálně využívalo dostupných zdrojů. Díky chytrému řízení úloh/výkonu prakticky není třeba mít běžně nevyužívané extra kapacity pro příklad neočekávaného nárůstu poptávky po výpočetních zdrojích.