Jak vypadá nabídka cloudu lokálního datacentra a na jaké infrastruktuře ji provozuje? Na to jsme se zeptali Autocontu. Marek Chmiel, obchodní ředitel Outsourcing IT BIZu odpovídal, jak Autocont „jede“ na jistotu. - Intel, Microsoft a VMware, včetně zajištění minimálních nákladů a konkurenceschopnosti díky procesorové platformě Intel - s každou generací vyšší výkon a nižší spotřeba.

chmiel.jpg

Na co se zákazník ptá, když po vašem datacentru požaduje služby IaaS a PaaS, případně SaaS?

Autocont nabízí infrastrukturu a software jako službu. Tyto věci jsou oproti běžnému vnímání pojmů zákazníky více odděleny. Jde totiž o poměrně různé entity, a to jak z pohledu implementace, tak prodeje, ale i z úhlu pohledu, co vlastně chce zákazník řešit. Když budeme hovořit o IaaS, zde zákazníky zajímají parametry. Jsou jimi dostupnost, kapacity jaké mohou dostat. Často také zákazníky zajímá, do jaké míry máme data pod kontrolou, jak jsou zabezpečena.

Dotazů okolo IaaS je ještě daleko víc, typicky záležitosti okolo designu jejich doposud kompaktního IT on-site, jak se změní a co se stane, když se do něj zapojí cloudová služba.

Pokud přihlédnu k SaaS, zde je vše mnohem jednodušší, protože zejména technické otázky okolo designu IT zákazníka téměř odpadají. Nabízíme typicky službu e-mailu nebo firemních portálů. Zde zákazníka více zajímají spíše obchodní parametry související s platbou, kterými mohou být velikost schránky, druhy tarifů, velikost úložného prostoru apod.

Záleží podnikovým zákazníkům na tom, na jaké infrastruktuře vaše cloudové služby běží?

Ano, a dá se říci, že čím větší zákazník, od segmentu mid-market nebo větší SMB, zde řeší zejména typ virtualizace, protože zde obvykle chtějí migrovat ze stávajícího prostředí. V případě SaaS řeší i otázku, jak přístupný je naše cloudové řešení přístupné jejich uživatelům, například při přechodu pošty z jejich vlastní Exchange, aby mohli využít funkčnosti, na jaké jsou zvyklí.

V jakém softwarovém prostředí vaše služby nabízíte?

V oblasti softwarové infrastruktury nabízíme VMware a MS Hyper-V, druhá jmenovaná virtualizační platforma je u nás novější, tento projekt se nám podařilo rozjet s Microsoftem. Máme nasazenu technologii MS Azure Pack, což je nejlepší řešení od Microsoftu na této platformě pro poskytovatele jakým jsme my.

V oblasti softwaru se snažíme dodávat taková řešení, jaká ostatní poskytovatelé v nabídce nemají. Jednak jde o naše vlastní řešení od Autocontu, jako například digitalizace dokumentů, nově uvažujeme o nasazení další vlastní aplikace Magma pro správu a výpočet mezd a personalistiku. Dále v softwarové nabídce míříme směrem kompetencí, které umíme dobře, a sice MS Dynamics a Axapta.

Máte v IaaS také něco na OpenStacku?

Zatím ne, pozorně však OpenStack sledujeme. Jde o platformu, která značně šetří náklady v serverové části, avšak zatím nám chybí pro profesionální nasazení a nabídku služeb pro firemní segment, kam míříme, záruka funkčnosti, zázemí podpory L3. Potřebujeme mít jistotu, kam sáhnout, když dojde k problému s platformou.

Nevěříte tedy v RedHat ani Suse?

Zatím ne. Problém je, že v případě open source je řešení problémů nám, jakožto komerčnímu subjektu, velmi vzdálené. Nevím, zda můžeme od některého komerčního poskytovatele open source garantovanou odezvu. Pravděpodobnost pomoci a její šířka je sice v open source úžasná, ale garance tam není.

A co Ubuntu, který má ve světě pokrytí zhruba 80 procent?

Ani nevěříme tomu, že bychom dostali včasnou odpověď z nějaké adresy ubuntu@ubuntu.com, ani ubuntu@ubuntu.cz, natož pak záruky, když dojde k problému.

Cítíte konkurenci od globálních poskytovatelů cloudu, jako například Google, Amazon, Microsoft, IBM apod? Jak se jí bráníte?

Určitě, konkurence ze jmenovaných stran rozhodně existuje. Když se se zákazníky setkáváme, zjišťujeme, že jejich služby zvažují. Snažíme se bránit vylepšením doplňkovými soubory služeb. Nadnárodní poskytovatelé cloudových služeb jsou velice silní, mají globální trh a vše nabízejí ve velkém, jejich základní služba je mnohdy dokonalejší a jsou cenově velmi agresívní. Mnohem hůře však je tyto firmy nabízejí na území České republiky, protože pro ně jde o malý trh. Oproti tomu například my nabízíme služby, jaké jejich cloudová služba služby neřeší, například zajištění provozu virtuálních serverů, zajištění designových služeb, migrace apod. Na tyto služby si musejí najít lokální partnery, což dělá například Microsoft. My se oproti tomu snažíme vše dodat v jednom balíku, včetně popsaných přidaných hodnot.

Co navíc považuji v Autocontu za velice silné je, že jsme velmi silně personálně přítomni na celém území České republiky a můžeme za zákazníkem zajít, pobavit se s ním. Pak získá důvěru, jakou mu neposkytne samotné webové rozhraní, kde si cloudovou službu nakliká a koupí, ale předtím si také musí sám vše vymyslet. Autocont je oproti tomu schopen poskytnout zákazníkovi i konkrétního lokálního člověka a záruku lokální firmy, která je schopna pro něj pracovat. Vztah zákazníka a dodavatele je prostě lidštější, včetně poměrně podrobné smlouvy, což je v případě globálního hráče složitější. Neříkám, že to s nadnárodní firmou nejde, s pomocí nějakých partnerů to asi půjde zprostředkovat, už to ale není tak kompaktní jako s námi.

Hovořili jsme o IaaS, která procesorová platforma má u vás největší přítomnost?

Náš cloud běží výhradně na Intelu. Důvod je dvojí. Jednak jde u nás o léta osvědčenou platformu, kterou používáme ve vlastním datovém centru, jednak v prostředí cloudu je pro nás velice důležitá vazba na výkon procesorů Intel, protože nám umožňuje provozovat méně procesorových jednotek, a tím zase ušetříme výrazně na licencích za software, například ze strany Microsoftu.

Jste členem programu některého z výrobců, kteří dodávají základní infrastrukturu pro datacentra, ať už hardwarovou, nebo softwarovou?

Ano, co se týče hardwaru, jsme členem programu Intel Cloud Finder. V softwarové části jsme zase nasadili už zmiňovanou technologii Azure Pack ve spolupráci s Microsoftem na základě jejich programu Ignite, jak se tehdy jmenoval, a dosud jsme jeho jediným partnerem v České republice, pokud mám správné informace. Další dva čeští partneři Microsoftu se však už na Azure Pack také chystají.

Jak často plánujete obnovu vašeho serverového parku, zejména s ohledem na zvyšování měrného výkonu celého datacentra a snižování spotřeby energie, které každá nová generace procesorů přináší?

Dnes obnovu plánujeme tříletou, což je pro nás optimální horizont mezi náklady a sledováním vývoje. Zmíněná tvrdá konkurence globálních cloudových hráčů nás samozřejmě i zde tlačí. Prostě musíme dosahovat vysokého výkonu na malém počtu jednotek. Tyto dva parametry jsou pro nás velmi důležité a určují poměrně krátkou dobu obnovy.

Jaké druhy serverů používáte? Máte nasazeny i blade-servery, o kterých se říká, že jsou poslední baštou vendor-locku, kterou si chrání i výrobci standardních serverů?

Historicky máme ve vlastním datacentru i blade-servery. Na základě zkušeností jsme dospěli k závěru, že tuto technologii je třeba dobře zvážit. Jejich použití bych doporučil zejména ze speciálních důvodů, kdy potřebuji mít možnost velice rychle vyměnit server za jiný. Další doporučení pro blade-servery je nasadit je, až když má uživatel jistotu, že využije plné šasi. Často se totiž stává, že výrobce za rok, někdy za půl roku, začne dodávat jiné šasi, kam už staré servery nezasunete, nebo jsou naopak na trhu nové blady, které zase nezasunete do starého šasi. Investice do blade-šasi je přitom docela významná. V cloudovém řešení blade-servery nepoužíváme, rozhodli jsme se pro normální rackové servery 1U a 2U.

Znáte technologie Intel TXT pro snížení rizika napadení škodlivým kódem, AES-NI pro zrychlené šifrování, nebo FlexMigration pro usnadnění migrace dat ve virtualizovaných prostředích MS Hyper-V, VMware nebo Citrix? Využíváte je? Napadlo vás postavit na nich nějakou službu, například šifrování AES-NI, nebo verifikaci důvěryhodného startu a zajištění důvěryhodné geolokace dat díky Intel TXT?

Tyto technologie Intelu známe, protože jsme s ním v poměrně blízkém vztahu. Částečně používáme FlexMigration a zejména šifrování už poměrně hodně zvažujeme, protože cloudové služby jsou u nás stále v poměrně velkém rozvoji.

Využíváte ve svých datacentrech také průmyslová úložiště SSD? Od kterých výrobců?

Právě u nás běží projekt ohledně nasazení SSD disků. Jsme ve fázi výběrového řízení, včetně konkrétních modelů, všechny vhodné dodavatele zvažujeme, včetně Intelu. Do konce roku budeme mít tuto záležitost vyřešenou a nasazenou tzv. performance storage, která bude založena právě na technologii SSD.

Rozhovor publikujeme se svolením serveru IT BIZ.