Data Centre Audit 2015 provedený společně s Computing dokládá, že využití cloudu rozhodně nevykazuje známky ochabnutí.

 

Cloud computing bude i nadále nezadržitelnou silou v krajině datových služeb. Potvrzují to nejnovější zjištění, která zveřejnil Computing Data Centre Audit 2015.

 

Dnes tvoří většinu datového objemu virtualizovaná a tradiční in-house prostředí, nicméně velmi silnou alternativou se velice rychle stává cloud. Audit provedený ve Velké Británii ukázal, že adopce cloudových služeb ze strany velkých firem vzrostla za posledních dvanáct měsíců ze 48 na plných šedesát procent, přičemž cestu razily hlavně hybridní cloudové instalace. Téměř polovina všech firem (46 %) dnes používá kombinaci veřejných a soukromých cloudových řešení.

 

Velkou oblibu cloudu lze vysvětlit několika důvody. Přední IT odborníci dotazovaní v rámci auditu zdůrazňovali, že instalace cloudových služeb vyžaduje menší náklady na hardware, údržbu i personál. Flexibilita cloudu navíc umožňuje firmám škálovat podle toho, jak rostou a používat ty nejmodernější nástroje zabezpečení.

 

Podle výzkumu je jedním z největších faktorů ovlivňujících strategii datových center v uplynulých třech letech výše nákladů na technologii datových center (37 procent). Mezi respondenty panuje přesvědčení, že firemní úložná zařízení jsou nákladná, licenční poplatky jsou stále složitější a že firmy platí stále více za produkty a služby, které vlastně nutně nepotřebují.


intel_info_graphic_AW-01.jpg

 

Výraznou změnu přinesly do firemních datových center paměti typu flash: v současné době je používá anebo plánuje používat 45 procent firem oslovených v průzkumu. Nicméně navzdory tomu, že cena pamětí typu flash poklesla za posledních osmnáct měsíců o 75 procent, je tato technologie vnímána stále jako nákladná a jako cenově nejpříznivější řešení je vnímána kombinace flashové paměti a HDD.

Aktuálně popisuje 53 procent firem svá datová centra jako „silně virtualizovaná“, nicméně výzkum ukazuje, že rychlost virtualizace se v příštích 24 měsících zpomalí. Bude to částečně vlivem pokračujícího nárůstu cloudu a novějších technologií, ale hlavně tím, že firmy už dosáhly maximální úrovně virtualizace. S tím, jak se původní fáze virtualizace chýlí ke konci, se firmy zaměřují stále více na integraci a přidávání hodnoty těmto stávajícím virtualizovaným prostředím.

 

Jak vypadá datové centrum budoucnosti?

Téměř polovina respondentů (44 procent) se domnívá, že potřeba vlastních datových center nikdy nezmizí. Zároveň ale očekávají, že největší oblastí růstu bude cloud nebo kolokace. Téměř tři čtvrtiny (73 %) firemních odborníků předpokládají, že jejich využití cloudu v následujícím roce vzroste, a to se odráží v klíčových oblastech výdajů, kdy cloud poskočí na druhé místo:

- Infrastruktura interních datových center - 32 procent

- Cloud - 22 procent

- Služby datových center (kolokace/spravované služby) - 19 procent

 

Výstřižek1.JPG

 

Zaměstnavatelé dnes dle očekávání požadují jiné kompetence k řízení nových datových středisek. Potřeba tradičních provozních dovedností a znalosti hardwaru se snižuje s tím, jak roste potřeba nových DevOps. Roste význam automatizace a orchestrace a rozvoj cloudu položí větší důraz na manažerské schopnosti typu jednání a dodávání služeb. Větší pozornost je rovněž věnována znalosti legislativy na ochranu dat. Směrnice EU o ochraně dat se v roce 2017 stane zákonem, a i když přináší zjednodušení regulace v odvětví, obsahuje tvrdé tresty za porušení integrity dat (pět procent globálního obratu). Zatímco dozrávání cloudových platforem žene vpřed změny v IT infrastruktuře, novější technologie jako softwarově-definovaná úložná řešení, networking, OpenStack a konvergovaná infrastruktura mají stále velký kus cesty před sebou. Všechny výše zmíněné technologie si vedly velmi špatně v oblasti povědomí, testování a instalací. Softwarově-definovaná úložná řešení se ukázala jako dosud nejrozšířenější, ale jen šest procent respondentů uvedlo, že ji skutečně používají.

 

Průzkum jasně ukazuje, že i když starý model datových center je zastaralý, přechod k novým technologiím bude probíhat velmi pomalu.

 

Metodologie

Výsledky průzkumu Data Centre Audit 2015 byly kompilovány počítačově ve třech částech.

-          Nejprve byly provedeny hloubkové, průzkumné rozhovory s předními IT odborníky, manažery datových center a odborníky na infrastrukturu.

-          Byl proveden celostátní průzkum mezi 380 klíčovými IT odborníky z firem v počtu 100 až 5000 zaměstnanců a z různých odvětví včetně výroby, maloobchodu, veřejného a třetího sektoru.

-          Poté byly prováděny další rozhovory s IT odborníky.


Více informací