Miliony lidí po celém světě, včetně jednoho milionu pacientů ve Spojených státech či bezmála osmdesáti tisíc Čechů, si každoročně vyslechne diagnózu rakovina. Co by se ale stalo, kdyby namísto bolestivé chemoterapie, jež dokáže zabít vedle rakovinových buněk i ty zdravé, mohli být tito pacienti léčeni jako jednotlivci na základě sekvencování jejich specifického genomu a léčbu by šlo postavit jim konkrétně na míru? A co kdyby tohle všechno mohlo proběhnout během 24 hodin?

 

Na konferenci Intel Developer Forum jsem oznámil, že se pokusíme tento scénář převést do reality prostřednictvím ambiciózního řešení na bázi platformy jako služby. Toto řešení dostalo název Collaborative Cancer Cloud (Cloud na boj proti rakovině). Jde o velmi přesnou analytickou lékařskou platformu, jež umožňuje institucím bezpečně sdílet genomická, zobrazovací a klinická data pacientů za účelem objevů, které budou moci zachraňovat životy. Umožní analyzovat distribuovaným způsobem obrovské datové objemy z míst po celém světě a zároveň ochrání zabezpečení dat všech konkrétních pacientů.

 

Cílem je zajistit výzkumným pracovníkům a lékařům možnost stanovovat pacientům diagnózu vycházející z jejich genomu a ošetřujícím lékařům pak poskytnout potřebná data pro cílenou léčbu. Máme představu, že do roku 2020 by se toto vše mohlo odehrát během 24 hodin – tedy za jediný den. Cílem je pomoci onkologickým centrům po celém světě – a nakonec i centrům pro další choroby – bezpečně sdílet soukromá klinická i výzkumná data mezi sebou a vytvářet tak větší datové sady, z nichž bude profitovat další výzkum a na jejichž základě bude možné stanovit specifickou léčbu jednotlivých pacientů.

 

 

Vzestup přesné medicíny

Přesná medicína – druh medicíny, který bere ohled na individuální rozdíly v genech lidí, na prostředí i životní styl – je jedním z velkých témat oblasti velkých dat a představuje zdroj obrovské změny v medicíně. Vědu o genomu nahlížíme jako první vlnu přesné medicíny a spolupracujeme s partnery na podpoře genomických sekvencérů, aplikací a cloudové genomické analýzy. Collaborative Cancer Cloud je ukázkou kombinace technologií Intel nové generace a pokroků v biologii, kdy je možné vyvíjet řešení, jež umožňují vývojářům, výzkumníkům a klinickým lékařům rychleji a levněji pochopit jakoukoli chorobu, jež má genetický komponent, tedy včetně rakoviny.

 

Cloud v jeho počáteční fázi spustí společnost Intel a Knightův institut pro boj proti rakovině při oregonské Zdravotně-vědecké univerzitě (OHSU). Očekáváme, že do roku 2016 se připojí dvě další instituce, což vyřeší problém dostatečného objemu dat a povědomí mezi lékaři. Pak budeme moci otevřít tuto zabezpečenou síť desítkám dalších institucí – anebo jim umožníme vytvořit si vlastní – na urychlení vědeckého pokroku a zvýšení možností přesné léčby pro lékaře. Ti budou moci tyto poznatky rovněž uplatnit pro personalizovaný výzkum jiných chorob, o nichž se ví, že mají genetický základ, včetně Alzheimerovy choroby, cukrovky, autismu a dalších.

Prostate_cancer_with_Gleason_pattern_4_low_mag.jpg

Ve stejném rámci se též snažíme nabídnout otevřený kód a zajistit, že na vývoji interoperabilních řešení bude pracovat co nejširší báze dodavatelů. Otevření tohoto kódu podpoří interoperabilitu napříč různými cloudy a umožní analýzu napříč podstatně širší datovou sadou – což nabídne lepší možnosti pro osobně zacílenou péči.

 

Podpůrná snaha

Možná si řeknete: „Neviděli jsme něco takového už předtím?“ I v minulosti jsme byli svědky uzavírání smluv mezi nejrůznějšími institucemi na využití analytiky velkých dat, přičemž data měla přinést informace vedoucí k lepší léčbě rakoviny. Naše zaměření na sjednocení a distribuci soukromých datových sad tak doplňuje úžasnou práci, která byla odvedena s cílem zpřístupnit veřejné datové sady pro výzkum. V CCC si každý z partnerů udrží kontrolu nad daty svých pacientů, zatímco vědomostní základna poroste a bude mít stále větší dopad. Chceme využít sílu těch dat, tak abychom pomohli ošetřujícím lékařům, výzkumným pracovníkům a pacientům. Abychom jim poskytli lepší znalostní databázi, která bude zároveň lépe zabezpečená a bude zajišťovat ochranu soukromí. Bezpečným sdílením klinických a výzkumných dat mezi různými institucemi při ochraně soukromí pacientů může celá lékařská komunita profitovat z poznatků, které se objeví ve velkých datových objemech.

 

2.JPG

 

Přesná medicína bude nakonec jen tak přesná, nakolik jí to data umožní. Máme-li lépe pochopit složité choroby typu rakoviny, je třeba, aby lékařské odvětví spolupracovalo s technologickým a aby se zpřístupňovaly poznatky vycházející ze zabezpečené analýzy veřejných i soukromých datových sad a aby z toho profitoval zákazník. A pokud se toto podaří, pak budeme moci zdlouhavou a nejistou proceduru stanovení diagnózy proměnit v něco, co se odehraje během jednoho dne.

 

Pokud vás zajímá naše spolupráce s OHSU, doporučujeme tyto odkazy

OHSUs Exacloud

Collaborative Analytics for Personalized Cancer Care

 

O přesné medicíně a výzkumu kódu genomu se více dozvíte zde a zde: