Nedávno jsem narazil na několik zajímavých statistik týkajících se počítačů, mobilních zařízení, pracovních zvyklostí a bezpečnosti, které ale až v širších souvislostech začínají skýtat zajímavý obraz aktuálního stavu světa IT.

 

Podle výzkumů renomované agentury IDC[1] klesl celosvětový prodej osobních počítačů ve druhém čtvrtletí letošního roku o téměř 12 % oproti stejnému období vloni, přičemž se očekává pokračující propad u stolních počítačů a stagnace u notebooků. Na druhé straně růst prodejů smartphonů, tabletů a zařízení typu „2 v 1“ utěšeně pokračuje a ty tak dnes zaujímají téměř tři čtvrtiny všech prodaných výpočetních zařízení s připojením k internetu, zatímco PC necelých 17 %.

 

Na základě výsledků jiné studie[2] se ale zdá, že firmy v současnosti poněkud revidují koncept využívání soukromých zařízení pro pracovní účely (BYOD). V dotazníkovém šetření 53 % z nich uvedlo, že využívání libovolného soukromého zařízení na pracovišti nedovolují, což představuje výrazný nárůst odporu oproti 34 % v roce 2013.

 

thumbnail.jpg

 

Znamená to, že firmy pociťují nárůst obav o bezpečí svých digitálních aktiv? Starosti jsou ale oboustranné – podle další dostupné statistiky[3] se totiž mnoho uživatelů chytrých telefonů a tabletů obává o to, aby jejich soukromá data zůstala před zaměstnavatelem skrytá. Pouhých 61 % z více než 3 500 dotázaných v šesti zemích uvedlo, že plně důvěřují svému zaměstnavateli v otázce dodržování soukromí. Polovině respondentů by bylo nepříjemné, kdyby zaměstnavatel viděl jejich soukromé e-maily, kontakty nebo textové zprávy. 30 % by dokonce neváhalo podat výpověď, pokud by zaměstnavatel bez jejich svolení tyto soukromé informace získal.

 

Ale jak tohle všechno spolu souvisí?

Fenomén využívání soukromých zařízení (především chytrých telefonů a tabletů) pro pracovní účely (BYOD), který naplno odstartoval zhruba před pěti lety, jde ruku v ruce s jevem, jehož název je jen o trochu méně ošklivý, avšak neméně nečeský – konzumerizace IT, tedy přiblížení výpočetní a komunikační techniky masám. S trochou nadsázky lze říci, že zařízení dostatečně výkonné pro běžné pracovní úkony si dnes koupíte v hypermarketu cestou od jogurtu k rohlíkům. Z hlediska seriózního firemního nasazení však zůstává otázkou jeho spolehlivost a míra dosažené informační bezpečnosti obou zúčastněných stran, nemluvě o problémech s kompatibilitou, podporou ze strany výrobců a především nákladů na správu prostředí typu „každý pes jiná ves“.

 

Zaměstnanci požadují flexibilnější typy zařízení

A aby nebyla rovnice výběru koncového zařízení vhodného pro firemní nasazení příliš snadná, vstupují do ní ještě další faktory – dnešní dynamičtí zaměstnanci generace Y na jedné straně usilují o budování kariéry, neméně jim však velmi záleží na vlastní identitě a stylu, což jsou atributy, které by jejich zařízení mělo doslova ztělesňovat. Není proto až tak velkým překvapením, když řada z nich disponuje pro pracovní použití letitým notebookem, který svými proporcemi připomíná lodní kufr, zatímco pro domácí použití využívají lehké, rychlé a flexibilní zařízení. Lze se jim potom divit, že chtějí pracovat „ze svého“?

int_brand_649_man_conference_room.jpg

Zároveň se velmi radikálně mění také pracovní zvyklosti. Všudypřítomné připojení k internetu a s tím spojená nepřetržitá dostupnost znamenají nejen to, že jsme k dispozici svým blízkým a přátelům, ale také zákazníkům a nadřízeným. Překročením prahu kanceláře sice odcházíme z pracoviště, nikoli však z práce, s ohledem na možnost zastižení kdykoliv a kdekoliv je tak velmi těžké určit, kolik hodin denně daný člověk skutečně pracuje a kolik tráví prohlížením či tvorbou obsahu na sociálních sítích. To nám ale evidentně nevadí. Další průzkum[4] v této souvislosti totiž uvádí, že až 70 % zaměstnanců upřednostňuje flexibilní pracovní dobu před obvyklou „od devíti do pěti“.

 

Jsou zaměstnavatelé připraveni držet krok s požadavky zaměstnanců?

Ve strategické rovině tak zůstává na zaměstnavatelích, jak se k těmto trendům postaví, zda jako k příležitosti, nebo jako k nutnému zlu. V taktické a provozní úrovni je potom na podnikovém IT, zda se dokáže přizpůsobit a vycházet vstříc novým požadavkům – nejen z hlediska pořizování nových, flexibilních typů zařízení, která budou vyhovovat nárokům různorodých pracovních stylů, ale také z hlediska jejich efektivní správy, integrace a zabezpečení uvnitř podnikového perimetru (pokud se o něm dnes ještě vůbec můžeme bavit) i mimo něj.

 

Tento trend pociťují výrobci počítačů v rostoucím tlaku na vývoj nových typů zařízení. Po počátečních problémech se dnes stále větší měrou prosazují přenosné počítače typu „2 v 1“, tedy tablety, jež po připojení klávesnice fungují jako klasický notebook, případně zařízení, která vypadají jako notebook v základním tvaru, avšak mají displej, který lze různým způsobem otočit, překlopit či převrátit, takže fungují i jako tablet. Zatímco rané modely trpěly celou řadou neduhů a spíše spojovaly nevýhody a nepohodlí obou světů – od nevalného výkonu a malého úhlu naklopení displeje až po vysokou hmotnost – dnešní modely dokáží díky moderním procesorům s architekturou x86 plnohodnotně nahradit kancelářský počítač i v náročných aplikacích s vysokými nároky na produktivitu. Zároveň si zachovávají nízkou hmotnost, dlouhou dobu provozu a další výhody tabletů. U modelů podnikové kategorie se navíc přidávají funkce pro snadnou správu a robustní zabezpečení.

 

Smejkal_vPro[1].JPG

 

Bezpečnost dat firmy a zaměstnance - vždy až na prvním místě

A právě bezpečnost – jak podnikových dat, tak soukromých informací – je u zařízení často přenášených z místa na místo a užívaných k pracovním i osobním účelům klíčová. Musí komplexně pokrývat vše od fyzického přístupu k zařízení, ověření uživatele a přihlášení k podnikové síti po ukládání dat a jejich přenosy nepředvídatelnými cestami. I na to je však dnes řada zařízení od největších světových výrobců připravena, a to díky technologii Intel vPro, která na hardwarové úrovni řeší šifrování dat, umožňuje centralizovanou správu zařízení včetně vzdáleného přístupu k počítači (včetně případného smazání dat na SSD disku), chrání proti obtížně zjistitelnému škodlivému softwaru ohrožujícímu uživatele v cloudovém a virtualizovaném prostředí a nabízí řadu dalších funkcí pro zabezpečení a snadnou správu.

 

Pokud máte rádi čísla jako já, ze statistik a průzkumů vyčtete mnohé souvislosti. Co však víme i bez statistik je, že uživatelé dnes chtějí mít možnost volby. Je dobře, když zaměstnavatelé hledají cesty, jak jim vyjít vstříc a poskytnout jim moderní techniku, aniž by bylo nutné vytvářet složité kompromisy v oblasti bezpečnosti. Spokojení uživatelé jim to nejspíš oplatí v podobě vyšší efektivity práce a větší ochotě trávit čas s výkonným a reprezentativním zařízením. Ve výsledku na tom vydělají všichni.

 


[1] IDC Worldwide Quarterly PC Tracker, Q2 2015

[2] Průzkum asociace CompTIA, červenec 2015

[3] Průzkum agentury Harris Poll na objednávku společnosti MobileIron, červenec 2015

[4] Studie #GenMobile, Aruba Networks, 2015