Ještě před dvaceti pěti lety zde sídlilo ocelové srdce České republiky a centrum jedné z největších průmyslových aglomerací zemí za železnou oponou. Ostrava, dříve město uhlí a oceli, v uplynulých letech prochází obrovskou transformací: Národní počítačové centrum pod názvem Centrum excelence IT4Innovations je asi nejviditelnějším symbolem. V letošním roce, kdy bude dokončen, je zdaleka největší nejen v ČR, ale také 13. největším v Evropě. Díky celkovému výkonu na úrovni 1,5 PetaFlop se zařadil v žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů TOP500.org na 40. místo na světě. Zároveň se jedná o největší evropskou instalaci koprocesorů Intel Xeon Phi.


HBRcTwD5qhWxF39Mp226yzCjSgygSndmWrweKTbcpkrhRqK9F3NbWFLpcd1xMy7dm[1].jpgBudova IT4Innovations. Zdroj fotografie: IT4I.cz

 

Ostravský Salomon tak jako 86 procent největších světových počítačů pohánějí procesory Intel

O výkon Salomona se starají dvanáctijádrové procesory Xeon E5-2680v3 s taktem 2,5 GHz a devět stovek akceleračních jednotek Xeon Phi 7120P. Celý klastr se skládá ze 77 tisíc výpočetních jader a k dispozici má 129 TB RAM a 2PB diskové úložiště.

 

Systémy používající technologie Intel tvoří 86 procent všech superpočítačů zahrnutých do 45. vydání seznamu TOP 500, jenž byl zveřejněn 13. července. Mezi novými systémy na seznamu tvoří dokonce 95 procent. Během méně než tří let od zavedení prvních produktů vícejádrové architektury, dosáhly systémy postavené na koprocesorech Intel Xeon Phi plných 17 procent agregovaného výkonu všech superpočítačů z TOP 500. Kompletní seznam superpočítačů je k dispozici na adrese www.top500.org.


Salomon_Top500_certificate.jpg

HPC jako odpověď na regionální ekologické hrozby - smog a povodně

Za vznikem projektu Národního počítačového centra stojí společně s dalšími výzkumnými institucemi Vysoká škola báňská - Technické univerzity Ostrava. Jejich cílem je vytvořit univerzální superpočítačové centrum, jehož výpočetní výkon a úložná kapacita by byla sdílena více subjekty ze sféry vědy, výzkumu, školství a subjektů z komerčních sektorů. High Performance Computing zde slouží jako účinný nástroj pro simulace, modelování a výpočty v nejrůznějších oblastech výzkumu, od molekulárního modelování po simulace klimatu a krizových situací.

 

Ostrava a jeho okolí je stále nadprůměrně vystaveno důsledkům těžkého průmyslu a nedostatečné dopravní infrastruktury, takže superpočítač a jeho výstupy směřují ke zlepšování kvality života a životného prostředí nejenom v tomto regionu. Ve službách ekologie je například modul vyhodnocování dopravního provozu v reálném čase: analýza momentálního stavu a jeho porovnání s historickými daty dokáže predikovat budoucí vývoj a zpětně ovlivňovat aktuální dopravní situaci na úrovni jednotlivých aut. Výsledkem bude snížení rizika vzniku kolon, které přispívají k znečišťování ovzduší ve městě. Systém rovněž dokáže simulovat právě znečištění ovzduší, ať už jako následek situací způsobených člověkem (doprava, exploze, apod.), ale také jako následek přírodních jevů (inverzní situace, výbuch sopky).

server3.jpg


Zhruba každých pět let dochází v ČR k povodním s výjimečnými následky, kde jen škody na majetku jdou do desítek miliard korun. Jen od roku 1997 povodně v ČR způsobily škody ve výši cca 142 miliard Kč (cca 7 miliard USD). Pokud by se nám díky prostřednictvím matematických simulací podařilo těmto krizovým situacím předcházet a řídit je, pak se o smysluplném vynaložení peněz za investici nedá pochybovat.

 

Dalšími významnými oblastmi výzkumu plánovanými v rámci Centra excelence IT4Innovations jsou například vývoj nových léčiv na bázi nanotechnologií, vývoj nových materiálů pro paměťová média, rozpoznávání hlasu, řeči a informací v obrazových datech, nebo vývoj nových algoritmů využitelných při návrzích průmyslových výrobků a jejich testov